Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Kanunnik Colinetstraat

Berichtdoor Jerommeke » 30 Okt 2015, 21:15

Joannes Philemon Colinet is geboren op 02-03-1853 in Aalst, zoon van Felix Joannes Colinet en Maria Theresia Jolie.
Joannes is overleden op 03-11-1917 in Sleidinge, 64 jaar oud. Voorlopig begraven in Sleidinge en definitief begraven op 03-12-1917 in Aalst, St. Martinus.

Joannes bleef ongehuwd.

Functies:
Doctor in Oosterse talen
Ere - Kanunnik van St. Baafs te Gent
Hoogleraar aan de K.U. Leuven
Lid van het Aziatisch en Taalkundig Genootschap van Parijs
Lid van de maatschappij van Nederlandse taal en letterkunde in Leiden
Lid van meerdere wetenschappelijke genootschappen

Onderscheiding:
Ridder in de Leopoldsorde

Zie ook: viewtopic.php?f=58&t=2086&hilit=colinet

Straatnaam "Kanunnik Colinetstraat" toegekend op 13 december 1947.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Kapiteintjesstraat

Berichtdoor Jerommeke » 31 Okt 2015, 22:48

Edouardus Van Der Smissen is geboren op 14-06-1811 in Aalst, zoon van Andreas Bernardus Van Der Smissen en Anna Coleta Bert.
Edouardus is overleden op 13-04-1878 in Aalst, 66 jaar oud.

Adres:
Keizerlijke Plaats, Aalst (1856)

Functie:
Kapitein bij de Burgerwacht

Onderscheiding:
Ridder in de Leopoldsorde

Edouardus trouwde met Josephina Clara Octavia Isodora Victoria De Schrijver.
Josephina is geboren op 28-04-1821 in Roermond, dochter van Petrus Antonius Josephus De Schrijver en Maria Joanna La Gaye.

Edouard Van Der Smissen (ook Vandersmissen) richtte op het Keizerlijk Plein in 1840 een katoenspinnerij op, die later aanmerkelijk zou vergroot worden door de aankoop van aanpalende eigendommen.
De spinnerij werd na zijn overlijden in 1878 door 4 van zijn 5 zonen verder gezet als fabriek van katoengarens en spinnerij onder de naam Vandersmissen Frères.
Edouard en zijn fabriek werden in de volksmond “Kapiteintjes” genoemd naar aanleiding van zijn nogal kleine gestalte en zijn graad van kapitein bij de Burgerwacht.
Edouard eiste zelfs van alle werknemers dat zij hem aanspraken met “mon capitaine”.
Rond 1890 trekken twee broers zich terug en wordt de zaak door de andere twee verder gezet onder de naam S.A. La Cotonnière Alostoise.
De bedrijfsleiders weigerden echter hun fabriek te moderniseren en de gevolgen bleven dan ook niet uit.
Slechts 3 jaar later gaat de zaak failliet, wordt de fabriek gesloten en op het einde van datzelfde jaar staan alle gebouwen, renteniershuis inbegrepen, te koop.
De stad Aalst was kandidaat koper maar zou zich terug trekken indien er iemand gevonden werd die ‘het bedrijf zou verder zetten in het belang van de werkmensen’.
Deze persoon werd gevonden en de gebouwen werden aangekocht door Ghuislain Frères, een katoenspinnerij uit Obourg, momenteel een deelgemeente van Bergen.
Zij richten in 1894 de nieuwe S.A. Filature et Teinturerie d’ Alost op als katoenspinnerij, twijnderij, ververij en weverij.
In 1928 volgt weer een nieuwe benaming, S.A. Filterie Impériale d’ Alost door fusie van S.A. Ancienne Filterie Impériale d’ Alost en de S.A. Filature et Teinturerie d’ Alost.
In 1969 kocht brouwerij De Gheest een gedeelte van de gebouwen, waarna dit gedeelte werd afgebroken voor nieuwbouw van de brouwerij.
In 1971 kocht de stad het resterende gedeelte van het oud complex van Vandersmissen.
Het gebouw aan het Keizersplein werd gebruikt voor de stadsadministratie, de fabrieksruimte werd gebruikt voor feestzaal en tentoonstellingsruimte voor de jaarbeurs.


Straatnaam "Kapiteintjesstraat" toegekend op ?
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Lambrechtstraat

Berichtdoor Jerommeke » 31 Okt 2015, 22:57

Lambrecht: eigenaar of pachter van de aldaar gelegen zogenaamde Lambrechtmeerschen.

Straatnaam "Lambrechtstraat" toegekend op 14 februari 1958.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Leo de Béthunelaan

Berichtdoor Jerommeke » 02 Nov 2015, 14:44

Afbeelding

Leo Maria Josephus Sidoine Cornelius de Béthune is geboren op 07-07-1864 in Aalst, zoon van Paulus Valerius Julius Béthune en Adelaïda Maria Cornelia Hubertina Eliaert.
Leo is overleden op 28-09-1907 in Aalst, 43 jaar oud. Hij is begraven op 02-10-1907 in Aalst, St. Martinus.

Adressen:
Moorselbaan, Kasteel van Mijlbeek, Aalst (1890)
Brusselsestraat, Aalst (1897)

Beroepen:
Advokaat
Schrijver bij ’s rijks gezantschappen

Functies:
Ere-Voorzitter van Het Vlaamsche Taalgilde
Ere-Voorzitter van het Davidsfonds
Voorzitter Van de Katholieke Burgerskring "De Vriendschap"
Algemeen Commisaris van de Kongolese afdeling van de Tentoonstelling van Antwerpen (1894)
Algemeen Commisaris van de Kongolese afdeling van de Tentoonstelling van Brussel (1897)
Secretaris van de Hoge Raad voor Onafhankelijk Congo
Lid van de Raad van de Kerkfabriek van St. Martinus
Schepen van Financiën der Stad van Aalst, van 06-01-1896 tot 1907
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 1898 tot 1907

Onderscheidingen:
Officier in de Leopoldsorde
Ridder in de Leopoldsorde
Kruis van de Mutualiteit 1ste klas
Ridder in de Koninklijke Ordes van de Kroon en de Leeuw, Congo
Commandeur in de Kroonorde van Roemenië
Commandeur in de Orde van Paus Pius IX

Opleidingen:
Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte
Doctor in de Rechten

Titel:
Baron

Leo trouwde, 21 jaar oud, op 25-11-1885 in Ferrières met Anna Joanna Maria Josephina David Fischbach Malacord, 21 jaar oud.
Anna is geboren op 28-04-1864 in Leuven, dochter van Pierre Joseph Hubert François Antoine Leon David Fischbach Malacord en Leonia Anna Maria Van Gobbelschroy.
Anna is overleden op 07-04-1920 in Aalst, 55 jaar oud. Zij is begraven op 12-04-1920 in Aalst, St. Martinus.

De familenaam "Béthune" moet voortaan geschreven worden "De Béthune of de Béthune".
Deze rectificatie is gedaan krachtens vonnis verleend de rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde den zes en twintigsten meert dezes jaars, welk vonnis is overgeschreven in de registers van geboorten dezes jaars.
Aalst den tweeden april 1900 en vier.
Den ambtenaar des Burgerstands.


Leo de Béthune was de vertrouwensman van Leopold II, van wie hij de Kongopolitiek steunde.
Hij was een fel tegenstrever van priester Daens die hij achter de schermen bekampte, om elk openlijk conflict met Daens te vermijden.

Straatnaam "Leo de Béthunelaan " toegekend op 3 januari 1927.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Leo Gheeraerdtslaan

Berichtdoor Jerommeke » 02 Nov 2015, 15:21

Michaël Leo (Leo) Gheeraerdts is geboren op 10-04-1837 in Aalst, zoon van Martinus Franciscus (Frans) Gheeraerdts en Anna Catharina De Coninck.
Leo is overleden op 04-02-1922 in Aalst, 84 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1922 in Aalst, St. Martinus.

Adressen:
Molenstraat, Aalst (1920)
Vaartstraat 4, Aalst (1922)

Beroepen:
Handelaar (1871)
Advokaat
Nijveraar

Functies:
Oud - Plaatsvervangend Senator van Aalst - Oudenaarde, verkozen op 24-05-1908
Oud - Lid van de Hoge Raad voor Nijverheid en Handel
Oud - Rechter aan de Handelsrechtbank van Aalst
Ere - Kapitein van de Burgerwacht
Majoor bevelhebber bij de Burgerwacht
Bestuurslid van de Stedelijke Kunstacademie
Lid van de Katholieke Burgerskring "De Vriendschap"
Ere - Voorzitter van het Davidsfonds, afdeling Aalst
Beschermend lid van het A.N.V.
Gemeenteraadslid, van 1884 tot 1887, verkozen op 19-10-1884 en aangesteld op 05-01-1885
Schepen van Openbare Werken, van 1888 tot 1895, benoemd op 16-01-1888
Burgemeester der stad Aalst, van 06-01-1896 tot 25-03-1919
Voorzitter van "Al Groeiend Bloeiend", van 1897 tot 1914

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Burgerlijk Kruis 1ste klas
Officier in de Leopoldsorde
Herinneringsmedaille van Leopold II
Medaille 1ste klas van Onderlingen Bijstand
Medaille 1ste en 2de klas voor daden van Moed en Zelfopoffering

Opleiding:
Doctor in de Rechten (KU Leuven)

Leo trouwde, 33 jaar oud, op 01-06-1870 in St. Gillis Dendermonde met Maria Idalia Isabella Mulkens, 25 jaar oud.
Maria is geboren op 02-06-1844 in Dendermonde, dochter van Joannes Hubertus Mulkens en Maria Egidia Van Aeltert. Maria is overleden op 20-02-1920 in Aalst, 75 jaar oud.

Als politicus behoorde hij tot de conservatieve strekking, en was sterk anti-daensistisch.
Onder zijn bestuur nam de stad een ongewone uitbreiding die van groot belang was voor de stimulering van de economische activiteiten en de daar aan verbonden verbetering van het wegen- en spoorwegnet.
Aan de Dender werden nieuwe kaaimuren gebouwd en werden nieuwe wijken en straten aangelegd in Mijlbeek.

Op zijn iniatief werd besloten tot een herklassering van de stadsarchieven.
Hij publiceerde en steunde alles wat tot de ontwikkeling van de bevolking kon bijdragen.
Hij was auteur van een verhaal over een Aalstenaar Albert Boone (Aalst 1869), deelnemer aan de expeditie van Van Kerckhove in de Kongo.
Hij was stuwende kracht achter de oprichting van het Oudheidkundig museum.
Zijn geschilderd portret in het stadhuis is een kunstwerk van Ernest van den Panhuysen.

Straatnaam "Gheeraerdtsvesting" toegekend op 27 juni 1884, nadien gewijzigd in "Gheeraerdtslaan" en op 1 januari 2004 gewijzigd in "Leo Gheeraerdtslaan".
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Louis Camustraat

Berichtdoor Jerommeke » 02 Nov 2015, 15:35

Louis François Joseph Guillaume Camu is geboren op 11-04-1905 in Aalst, zoon van Leo Josephus Hermanus Camu en Esther Sidonia Constantia De Clercq.
Louis is overleden op 12-11-1976 in Aalst, 71 jaar oud. Hij is begraven op 13-11-1976 in Aalst.

Adres:
Villa "Les Trembles" op het domein Ronsevaal

Functies:
Koninklijk Commissaris voor de Belgische Administratieve Hervorming
Voorzitter van de Bank van Brussel
Hoogleraar aan de universiteit van Luik
Professor aan de Ecole des Hautes Etudes van Gent
Voorzitter van de Belgische Vereniging der Banken
Minister van Openbaar Onderwijs (1932-1934)
Lid van het Centrum tot Hervorming van de Staat
Ere - Kabinetchef van de Eerste Minister
Ere - Voorzitter van de Belgo British Union
Ere- Voorzitter van de Bank Brussel Lambert
Beheerder van de Maatschappij Brussel Lambert voor Financiën en Industrie
Voorzitter van het Studiecentrum voor het Bankwezen
Voorzitter van de raad van beheer van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Archeologie
Lid van de Commissie van Moderne Kunst van de Koninklijke Musea van Schone Kunsten
Onder- Voorzitter van het Centre Européen de Coopération Internationale
Gouverneur van het Institut Atlantique des Relations Internationals
Lid van de Raad van de Europese Liga voor Economische Samenwerking
Lid van de Raad van beheer van de Stichting Industrie - Universiteit
Oud - Voorzitter van de Société Royale d’ Economie Politique de Belgique
Oud - Voorzitter van de EEG Bankfederatie
Reserve Kapitein Commandant van het Regiment Gidsen
Stafchef van het Belgisch Geheim Leger

Onderscheidingen:
Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire
Commandeur in de Leopoldsorde
Grootofficier in de Kroonorde
Officier in de Légion d’ Honneur
Commandeur in de Ordre du Mérite National Français
Oorlogskruis met Palmen
Medaille van de Weerstand 1940-45
Kruis Politieke Gevangene 1940-45
Kings Medal for Courage in the Cause of Freedom

Louis trouwde met Denise Fontaine.
Denise is geboren op 31-07-1907 in Brussel.
Denise is overleden op 03-05-2005 in Aalst, 97 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-2005 in Aalst.

Opsteller van het "statuut van de ambtenaren", geregeld door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1937, het zogenaamde "statuut Camu".

Als leider van het Belgische Geheime Leger in Oost-Vlaanderen wordt hij op 18 juli 1944 door de Duitsers gevangen genomen en weggevoerd.
Hij overleeft de mishandelingen bij zijn arrestatie, het concentratiekamp van Neuengamme en het beruchte Arbeitskommando en de dagenlange dodenmars die op 23 april 1945 eindigt met de bevrijding door het Amerikaanse leger.
Na zijn terugkeer op het kasteel Ronsevaal verblijft hij, om zijn gezondheidstoestand te herstellen, drie jaar in Zwitserland.
Bij zijn terugkeer neemt hij zijn professionele activiteiten terug op.

Straatnaam "Louis Camustraat" toegekend op 1 januari 2004 als nieuwe naam voor de Gerstenbaan.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Louis D'haeseleerstraat

Berichtdoor Jerommeke » 03 Nov 2015, 20:53

Lodewijk Benoit (Louis) D’haeseleer is geboren op 20-10-1911 in Haaltert.
Louis is overleden op 11-08-1988 in Aalst, O.L.V. Kliniek, 76 jaar oud. Hij is begraven op 17-08-1988 in Nieuwerkerken.

Functies:
Schepen van Onderwijs en Schone Kunsten
Voorzitter van de Sociale Verzekeringskas "Maas en Schelde"
Voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond
Provincieraadslid voor Oost Vlaanderen
Stichter - Voorzitter van de Liberale Sociale Werken
Lid van de Cultuurraad
Secretaris van de Liberale Ziekenbond "Edouard Pécher"
Secretaris van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
van 29-01-1947 tot 07-01-1971 Gemeenteraadslid van Aalst
van 26-06-1949 tot 31-12-1986 Liberaal volksvertegenwoordiger
van 25-04-1974 tot 01-11-1976 Staatssecretaris voor het openbaar ambt
van 1977 tot 1982 Burgemeester van Aalst

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Officier in de Leopoldsorde
Kommandeur in de Leopoldsorde
Ridder in de Orde van Malta
Groot-Kruis in de orde van Leopold II
Erekadet van de arbeid

Louis:
(1) trouwde met Lydie Cornelis.
(2) trouwde met Alida Henneman.

Emigreerde na WO I samen met zijn ouders naar Amerika.
Kreeg zijn opleiding aan de Eastern Highschool in Detroit en werkte er nadien in een bank.
Hij keerde op 20 jarige leeftijd naar België terug en volgde lessen aan het Gents Provinciaal Handels- en Taleninstituut.

De uitbouw van de Liberale Sociale Werken in het gewest Aalst - Zottegem was zijn levenswerk.

Werd in Aalst door iedereen aangesproken met "Mijnheer Louis"

Straatnaam "Louis D’haeseleerstraat" toegekend op 1 januari 2004 als nieuwe naam voor de Hoogstraat.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Louis De Rijckestraat

Berichtdoor Jerommeke » 03 Nov 2015, 21:09

Carolus Ludovicus (Louis) De Rijcke (° De Rop) is geboren op 13-07-1897 in Erembodegem, zoon van Josephus Augustinus De Rijcke en Maria De Rop.
Louis is overleden op 23-06-1940 in Aalst, 42 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1940 in Aalst.

Adres:
Jan Bijlstraat 30, Aalst

Beroep:
Chauffeur bij Messageries Fritz De Smet

Functie:
Vrijwillig Brandweerman

Tijdens het bombardement op 10 mei 1940 zodanig ernstig gekwetst aan beide benen dat één been moest geamputeerd worden.
De infectie aan zijn ander gekwetst been werd hem fataal.
Herbegraven op het ereperk van het kerkhof van Aalst op 8 mei 1955.

Zie ook:
viewtopic.php?f=32&t=889&hilit=louis+de+rijcke
viewtopic.php?f=26&t=440&p=22039&hilit=louis+de+rijcke#p22039

Straatnaam "Louis De Rijckestraat" toegekend op ?
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Louis Paul Boonstraat

Berichtdoor Jerommeke » 06 Nov 2015, 14:56

Lodewijk Paul Albrecht (Louis Paul) Boon is geboren op 15-03-1912 in Aalst, zoon van Josephus Theodorus Boon en Estella Constantia Verbestel.
Louis Paul is overleden op 10-05-1979 in Aalst, 67 jaar oud. Hij is begraven op 15-05-1979 in Aalst, Burgerlijke uitvaart.

Adressen:
St. Annalaan 69, Aalst
Gentse Steenweg 184, Aalst
Verastenstraat 145, Aalst
Bredestraat 4, Erembodegem

Beroep:
Schrijver

Functies:
Journalist (De Rode Vaan
Front)
Redacteur (De Vooruit)

Onderscheidingen:
Leo J. Krynprijs (1942)
Henriette Roland Holstprijs (1957)
Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie (1963)
Constantijn Huygensprijs (1966)
Dirk Martensprijs (1971)
Grote Staatsprijs (1979)

Louis Paul trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1936 in Aalst met Jeanette Charlotte De Wolf, 21 jaar oud. Jeanette is geboren op 10-01-1915.
Jeanette is overleden op 18-03-2005 in Aalst, 90 jaar oud.

Zie: http://www.aalst.be/default.asp?siteid= ... iekid=1403

Straatnaam "Louis Paul Boonstraat" toegekend op 6 september 1979.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10209
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Majoor Charles Claserstraat

Berichtdoor Jerommeke » 06 Nov 2015, 15:16

Charley Edmond Henri Claser is geboren op 27-07-1901 in Aalst, zoon van Oscar Camiel Jan Jozef Claser en Juliana Maria Josephina Bertha Banneville.
Charley is overleden op 12-12-1944 in Gross-Rosen, Polen, 43 jaar oud.

Charley trouwde in 1922 in Aalst met Nelly Adela Jozef Auguste Ringoir.
Nelly is geboren op 27-01-1900 in Aalst, dochter van August Judocus Adolf Maria Ringoir en Laura Bernardina Schotte.

Zijn vader was bevelhebber van de Pupillenschool.
Charles kreeg zijn eerste militaire opleiding aan de Koninklijke Cadettenschool van Namen in 1919.
Een jaar later gaat hij naar de Koninklijke Militaire School waar hij in 1922 als onderluitenant aan het 3de Linieregiment is verbonden.
In 1928 is hij verbonden aan de Krijgsschool die hij in 1934 verlaat om naar de Staf van de 1ste Infanteriedivisie over te gaan.
Rond augustus 1940 is hij één van de stichters van het Belgisch Legioen en lid van het Verzet.
Begin 1942 vlucht hij naar Engeland maar keert korte tijd later met een opdracht terug naar België.
Eind 1942 probeert hij opnieuw Engeland te bereiken maar wordt bij het overschrijden van de demarcatielijn in Frankrijk aangehouden op 6 november 1942 en opgesloten onder zijn schuilnaam Van den Hende in de gevangenis van Dole.
Hij werd nadien overgebracht naar België en opgesloten in de gevangenissen van o.a. Etterbeek, St. Gillis en Vorst.
In februari 1943 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp van Esterwegen, op 15 maart 1944 naar het concentratiekamp van Gross-Strehlitz en op 1 october 1944 naar het concentratiekamp van Gross-Rosen waar hij door ziekte en verzwakking komt te overlijden op 12 december 1944.

Charles Claser wordt bestempeld als één van de eerste verzetslieden en een voorloper van de grote persoonlijkheden van het gewapend verzet in 1940-45.

Zijn bekendste schuilnamen zijn o.a.:
van Nieuwenhove, le Patron, le Grand Charley, Van den Hende, Placide, Mr. Rose, Servais.
Te zijner nagedachtenis werd een gedenkplaat aangebracht aan het monument van de Pupillen op de Graanmarkt.

Straatnaam "Majoor Claserstraat" toegekend op 5 october 1948 (later gewijzigd in "Majoor Charles Claserstraat") als nieuwe naam voor de Koophandelstraat.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.


Terug naar “Straten, pleinen, monumenten en gebouwen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie