Familie van Langenhove

Hier kan je terecht met al je vragen i.v.m. je stamboom of genealogische opzoekingen.

Moderators: Alostum, Jerommeke, janlouies, david

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 14:49

Geplaatst: Di Mrt 19, 2013 4:44 pm

Familie van Langenhove.

Deze familie is waarschijnlijk afkomstig van Baardegem en komt via Dendermonde en St. Gillis Dendermonde in de 18de eeuw in Aalst terecht.
In 1492 wordt in Baardegem een zekere Henricus van Langenhove vermeld in verband met “Erflaat te Baardegem Van Uytenswane “.

Aangezien de gevonden gegevens te vaag zijn om met zekerheid te stellen dat deze familie afkomstig is van Baardegem begint de onderstaande genealogie pas met Lieven van Langenhove die in Dendermonde is overleden, hij was in 1602 in Asse gehuwd met Catharina Spanoghe.

Lieven draagt reeds het wapenschild dat één van zijn nakomelingen later zal overnemen: In azuur, een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, van boven vergezeld van twee kronen en van onder van een ster, alles in goud.
Ook zijn echtgenote Catharina beschikte over een wapenschild: In keel twee schuingekruiste gouden herdersstaven beladen met een aanziende ossekop van hetzelfde en een gouden schildhoofd beladen met een adelaar in sabel met uitgespreide vlerken.

Zijn achterkleinzoon Joannes Dominicus van Langenhove, geboren op 30 januari 1705 in St. Gillis Dendermonde en gehuwd in Dendermonde met Theresia Cornelia Mo(o)rtgat was Hoog baljuw van de Baronie van Schorisse en Afgevaardigde van de twee Steden Aalst en Geraardsbergen en het Land van Aalst.
Om zijn functie als Afgevaardigde beter te kunnen uitoefenen vestigt hij zich in Aalst en koopt in 1771 het huis in de Kapellestraat, voor de som van 15.000 florijn*, van de heer Paul Stroobant de ter Bruggen.
Hij was dus de eerste generatie van Langenhove van het “Huis van Langenhove”.
De familie zal er 125 jaar of 7 generaties lang verblijven, getuigt een bronzen plaat aan de voorgevel “Heerwoning van Langenhove 1771-1896”.
Op deze plaats stond de adellijke woning van Jan van Immersele, burggraaf van Aalst, rond 1730 kwam er een patriciërswoning in de plaats.

Tweede generatie.

Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove gehuwd in Moorsel met Agnes Petronilla de Meersman.
Hij was licentiaat in de rechten, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, schepen in Aalst en lid van “Den Breeden Raad”.
Hij koopt in 1782 het aanpalende huis van Ceciliaan De Kegel.
Het was in dit huis dat Karel Ferdinand, Hertog van Berry zijn hoofdkwartier had tijdens de “Honderd dagen” van Napoleon.

Derde generatie:

Joannes Baptista Dominicus van Langenhove gehuwd in Aalst met Joanna Maria de Clippele.
Hij was gemeenteraadslid in Aalst.
In 1795 werd hij ervan beschuldigd graan op te stapelen om het nadien tegen woekerprijzen verder te verkopen.
Aangezien deze beschuldiging ongegrond bleek te zijn werd hij in hetzelfde jaar nog aangesteld als lid van het “Controleorgaan op het graantransport”.
Later werd hij nog burgemeester van Denderleeuw en Erembodegem.

Vierde generatie:

Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove gehuwd in Aalst met Angelina Paulina Maria Josephina Tack.
Stichter van de bank “Banque C. et Al. Van Langenhove”.
Op jonge leeftijd was hij reeds burgemeester van Welle.
De bevolking dreigde in 1830 zijn woning te plunderen wegens zijn trouw aan het Hollands bewind.
De tussenkomst van Joannes Baptista Jelie, aan het hoofd van zijn arbeiders, kon de menigte op andere gedachten brengen.

Vijfde generatie:

Alexander Andreas van Langenhove gehuwd in Aalst met Maria Francisca Clementina Jelie.
Hij was gemeenteraadslid in Aalst en voorzitter van de Kamer van Koophandel.
Hij werd ondanks de katholieke meerderheid toch als liberaal in 1866 aangesteld als burgemeester van Aalst.

Zesde generatie:

Ludovicus Antonius Alexander van Langenhove gehuwd in Keulen met Maria Paulina Elisabeth Margareta Paffrath.
Hij was de grote zakenman, hij begon met het afschaffen van de door zijn grootvader gestichte bank.
Hij nam het bestuur over van de door zijn andere grootvader gestichte spinnerij.
Door de samenvoeging met andere textielfabrieken werd hij Afgevaardigde-Beheerder van de Naamloze Vennootschap F.F.R.
Als opvolger van zijn nonkel werd hij lid van de beheerraad van de maatschappij "N.V. Anciens Etablissements Louis De Naeyer" in Willebroek .
Hij was één van de eersten die sociaal medeleven had met zijn werknemers, hij liet o.a. werkmanswoningen bouwen, een kinderkrib met kleutertuin inrichten en liet zijn arbeiders delen in de winst.

Wegens zijn talrijke verdiensten aan de economie werd hij enkele dagen voor het overlijden van Koning Leopold II in de adelstand verheven, de uiteindelijke adelsverheffing kreeg hij van Koning Albert I.
Laken, 20 december 1910, Koning Albert I.
Adels verheffing van Louis Antoine Alexandre van Langenhove, industrieel.

Als wapenschild koos hij het reeds gevoerde wapen van zijn voorvader Lieven van Langenhove.
In azuur, een tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld van twee antieke kronen in het hoofd en van een ster in de punt, alles van goud.
Wapenspreuk: "WEEST VOORSICHTICH" van goud, op een lint van azuur.
De bijhorende patentbrieven verleenden hem het recht “Ten allen tijde en in alle acten de titel van Jonkheer en het wapen van zijn familie te voeren” voor de diensten door zijn voorouders aan het land bewezen gedurende vier eeuwen.

Hij verliet het stamhuis en overleed te Brussel op 65 jarige leeftijd maar werd in Aalst begraven, in de St. Martinuskerk hangt zijn obiit.
In 1896 verkoopt hij aan de stad Aalst deze patriciërswoning voor de betrekkelijk lage som van 55.000 frank om er een jaar later op 3 juni 1897 de Rechtbank van Koophandel in onder te brengen.

Zevende en laatste generatie:

Jonkheer Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke gehuwd in Anthisnes (Luik) met Barones Marie-Louise de Waha Baillonville.
Hij was burgerlijk mijningenieur en schrijver van “Une ancienne demeure alostoise et son histoire”.
Alhoewel hij Aalst reeds in 1891 had verlaten bleef hij toch verknocht aan zijn geboortehuis.
In de voorgevel liet hij een bronzen plaat aanbrengen “Heerwoning van Langenhove 1771 – 1896”.
Door zijn toedoen werd het huis van Langenhove op 21 september 1962 als monument geklasseerd, samen met het binnenhof, de stallingen, de orangerie en de Ginkgo Bilobaboom.
Hij overlijdt te Brussel in de Aarlenstraat 77 op 30 maart 1964, 81 jaar oud.

Hij liet aan zijn naam “de Bouvekercke” toevoegen door:
Koninklijk besluit, 6 juni 1929, Koning Albert I.
Toevoeging van de naam "de Bouvekercke" toegekend aan Jonkheer Alexandre Jean Baptiste Joseph Louis Antoine van Langenhove.
De toevoeging “de Bouvekercke” is familiegebonden maar toch vrij ver te zoeken.
Zijn betovergrootvader Joannes Baptista Dominicus van Langenhove was gehuwd met Joanna Maria de Clippele.
Joanna Maria de Clippele was de achterkleindochter van Joanna Maria de Clercq de Bouvekercke.
Deze laatste was de laatste naamdraagster en afstammelinge van Ridder Karel de Clercq, Heer van Bouvekercke, raadsman en kamerheer van Karel V.

De familie is verwant met andere Aalsterse families zoals: Breckpot, Jelie, Lefebvre, de Waepenaert, Biebuyck.

*Volgens een berekening via “Het internationaal instituut voor sociale geschiedenis” zou 15.000 florijn in 1771 vandaag 118.804 euro waard zijn.

Geraadpleegde bronnen:

Registers Burgerlijke Stand S.A.A.
Alfabetisch Repertorium Families Baardegem 1612 – 1880, Verstraeten
Klapper op de oude parochieregisters van Dendermonde, Patrick De Wolf
Sint-Gillis bij Dendermonde, Gérard Flament
Gezinnenboek Moorsel 1605-1797, Daniël Aelbrecht
Oude Geslachten uit het land van Dendermonde, Leo Lindemans
Het Hotel van Langenhove en zijn bewoners, Frits Courteaux
Wapenboek van de Belgische adel, Luc Duerloo
Archief van VVF Aalst
Website: http://aalstwaarisdetijd.forumup.be (In Memoriam)
Website: http://aalst.courant.nu
Eigen archief
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Genealogie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 14:52

Geplaatst: Di Mrt 19, 2013 5:41 pm

Parenteel van Lieven van Langenhove

1 Lieven van Langenhove, zoon van Petrus van Langenhove en Pascasia Baten. Lieven is overleden in Dendermonde.

Notitie bij Lieven:
Wapenschild:
In azuur een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, van boven vergezeld van twee kronen en van onderen van een ster, alles in goud.

Lieven trouwde op 20-04-1602 in Asse met Catharina Spanoghe. Catharina is overleden op 26-06-1643 in Baardegem. Catharina trouwde later op 12-08-1618 in Dendermonde met Egidius De Bolle.

Notitie bij Catharina:
Wapenschild:
In keel twee schuingekruiste gouden herdersstaven beladen met een aanziende ossekop van hetzelfde en een gouden schildhoofd beladen met een adelaar in sabel met uitgespreide vlerken.

Kinderen van Lieven en Catharina:

1 Pieter van Langenhove, geboren ca. 1604 in Dendermonde. Volgt 1.1.
2 Egidius van Langenhove, geboren op 14-06-1606 in Dendermonde. Volgt 1.2.
3 Adrianus van Langenhove [1.3], geboren op 24-03-1608 in St. Gillis Dendermonde.

Beroep: Broeder Capucijn

4 Joannes van Langenhove [1.4], geboren op 09-06-1610 in St. Gillis Dendermonde.

1.1 Pieter van Langenhove is geboren ca. 1604 in Dendermonde, zoon van Lieven van Langenhove (zie 1) en Catharina Spanoghe. Pieter is overleden op 12-08-1694 in Dendermonde, 90 jaar oud. Hij is begraven in 1694 in St. Gillis Dendermonde.

Notitie bij Pieter:
Wegens zijn dapperheid werd hij kapitein over 300 infanteristen en kreeg vrijstelling van belasting gedurende 20 jaar.

Functies:
Deken van de leerlooiers
Hoofdman van de St. Jorisgilde
Kapitein van een afdeling van de Stedelijke Militie

Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1636 in Dendermonde met Joanna Moens. Joanna is overleden op 19-10-1693.

Kinderen van Pieter en Joanna:

1 Petrus van Langenhove [1.1.1], geboren op 11-08-1640 in Dendermonde. Petrus is overleden op 10-10-1683 in Oudenaarde, 43 jaar oud.

Beroep: Priester

2 Franciscus van Langenhove, geboren op 24-12-1645 in St. Gillis Dendermonde. Volgt 1.1.2.

1.1.2 Franciscus van Langenhove is geboren op 24-12-1645 in St. Gillis Dendermonde, zoon van Pieter van Langenhove (zie 1.1) en Joanna Moens. Franciscus is overleden op 13-04-1727 in Dendermonde, 81 jaar oud.

Functie:
Hoofdschepen van Dendermonde en het Land van Dendermonde

Franciscus trouwde, 54 jaar oud, op 19-08-1700 in Dendermonde met Isabella Catharina Oste, 30 jaar oud, nadat zij op 10-08-1700 in Dendermonde in ondertrouw zijn gegaan.
Isabella is geboren op 08-07-1670 in Grembergen, dochter van Christiaan Oste en Maria Van Uytvanck. Zij is gedoopt op 09-07-1670 in Grembergen. Isabella is overleden op 17-03-1737 in Dendermonde, 66 jaar oud.

Kinderen van Franciscus en Isabella:

1 Franciscus Jacobus van Langenhove [1.1.2.1], geboren op 09-12-1702 in St. Gillis Dendermonde. Franciscus is overleden op 24-06-1727 in Dendermonde, 24 jaar oud.

Beroep: Advocaat, Licentiaat in de Rechten

2 Joannes Dominicus van Langenhove, geboren op 30-01-1705 in St. Gillis Dendermonde. Volgt 1.1.2.2.

1.1.2.2 Joannes Dominicus van Langenhove is geboren op 30-01-1705 in St. Gillis Dendermonde, zoon van Franciscus van Langenhove (zie 1.1.2) en Isabella Catharina Oste. Joannes is overleden op 09-01-1782 in Aalst, 76 jaar oud.

Kocht op 4 maart 1771, in openbare verkoop, voor de som van 15.000 florijn het huis in de Kapellestraat van Messire Paul Stroobant de ter Bruggen en zijn echtgenote Agatha Lucretia Raelen.

Functies:
Hoog baljuw van de Baronie van Schorisse (1731)
Afgevaardigde van Geraardsbergen, Aalst en het Land van Aalst
Licentiaat in de Rechten

Joannes trouwde, 28 jaar oud, op 13-07-1733 in Dendermonde met Theresia Cornelia Mo(o)rtgat, 19 jaar oud. Theresia is geboren op 13-12-1713, dochter van Joannes Baptista Moortgat en Maria Theresia van de Winckel. Theresia is overleden op 24-08-1740, 26 jaar oud.

Notitie bij Theresia:
Wapenschild:
In sabel drie gouden sterren en een zilveren schildhoofd.

Kinderen van Joannes en Theresia:

1 Joannes Baptista Nicolas van Langenhove [1.1.2.2.1], geboren op 06-12-1734 in Dendermonde.
2 Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove, geboren op 23-01-1736 in Dendermonde. Volgt 1.1.2.2.2.
3 Joanna Catharina van Langenhove [1.1.2.2.3], geboren op 25-04-1737 in Dendermonde. Joanna is overleden op 09-06-1741 in Dendermonde, 4 jaar oud.
4 Franciscus Joannes van Langenhove [1.1.2.2.4], geboren op 11-05-1739 in Dendermonde. Franciscus is overleden op 03-03-1741 in Dendermonde, 1 jaar oud.

1.1.2.2.2 Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove is geboren op 23-01-1736 in Dendermonde, zoon van Joannes Dominicus van Langenhove (zie 1.1.2.2) en Theresia Cornelia Moortgat. Jacobus is overleden op 09-11-1806 in Aalst, 70 jaar oud.

Notitie bij Jacobus:
Kocht in 1782 het aanpalende huis, Ceciliaan De Kegel, waarin de hertog van Berry zou verblijven tijdens de "Honderd Dagen" van Napoleon.

Functies:
Schepen van Aalst
Licentiaat in de Rechten
Advocaat bij de Raad van Vlaanderen
Lid van "Den Breeden Raad" (Deze raad was samengesteld uit edelen en notabelen)
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 23-03-1761 in Moorsel met Agnes Petronella De Meersman, 31 jaar oud. Agnes is geboren in 1730 in Aalst, dochter van Joannes Franciscus De Meersman en Agnes Van Oultre.

Notitie bij Agnes:
Wapenschild:
In azuur een pelikaan die haar jongen voert in haar nest, alles van zilver.

Kinderen van Jacobus en Agnes:

1 Joannes Franciscus Xaverius van Langenhove [1.1.2.2.2.1], geboren op 02-06-1761 in Moorsel. Joannes is overleden op 20-09-1762 in Moorsel, 1 jaar oud.
2 Agnes Joanna Coleta van Langenhove, geboren op 01-03-1764 in Moorsel, Kasteel van Moorsel. Volgt 1.1.2.2.2.2.
3 Joannes Baptista Dominicus van Langenhove, geboren op 27-04-1765 in Moorsel. Volgt 1.1.2.2.2.3.
4 Maria Christina Josepha van Langenhove, geboren op 19-10-1766 in Moorsel. Volgt 1.1.2.2.2.4.
5 Carolus Maria van Langenhove [1.1.2.2.2.5], geboren op 17-06-1768 in Moorsel. Carolus is overleden in 1801, 33 jaar oud. Carolus bleef ongehuwd.

1.1.2.2.2.2 Agnes Joanna Coleta van Langenhove is geboren op 01-03-1764 in Moorsel, Kasteel van Moorsel, dochter van Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2) en Agnes Petronella De Meersman. Agnes is overleden op 20-11-1852 in Leuven, 88 jaar oud.
Agnes trouwde, 22 jaar oud, op 16-08-1786 met Franciscus Alexander de Waepenaert, 27 jaar oud. Franciscus is geboren op 04-10-1758, zoon van Antonius Ludovicus de Waepenaert en Joanna Maria Clara Diericx de Ten Hamme.

Notitie bij Franciscus:
Wapenschild:
In keel drie gehelmde en naar rechts gewende mannenhoofden, twee in het schildhoofd en één in de schildvoet.

Wapenspreuk:
Altijd leeft den Waepenaert

Functies:
Dokter in de Rechten
Stafhouder van het Land van Aalst
Kind van Agnes en Franciscus:

1 Maria Carolina Victoria de Waepenaert [1.1.2.2.2.2.1], geboren op 23-04-1792 in Aalst. Maria is overleden op 20-01-1885 in Leuven, 92 jaar oud.

1.1.2.2.2.3 Joannes Baptista Dominicus van Langenhove is geboren op 27-04-1765 in Moorsel, zoon van Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2) en Agnes Petronella De Meersman. Joannes is overleden op 21-12-1852 in Aalst, 87 jaar oud.

Notitie bij Joannes:
De Fransen stelden in 1792 te Aalst een raad aan van provisionele representanten.
In 1793 werd deze conservatieve groep vervangen door meer progressieve leden waaronder Franciscus de Waepenaert en Joannes van Langenhove.

Door zijn huwelijk met Joanna Maria de Clippele wordt in 1929 aan de familienaam "de Bouvekercke" toegevoegd en wordt dus van Langenhove de Bouvekercke.
De overgrootmoeder van Joanna Maria was immers Joanna Maria de Clercq de Bouvekercke.

Functies:
Burgemeester van Denderleeuw
Burgemeester van Erembodegem
Gemeenteraadslid in Aalst
Lid van het controleorgaan op het graantransport.

Joannes trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1786 in Aalst met Joanna Maria De Clippele, 17 jaar oud. Joanna is geboren op 02-04-1769 in Aalst, dochter van Petrus Ignatius De Clippele en Maria Christina Odila Van Quellenborgh.

Notitie bij Joanna:
Wapenschild:
In keel drie rechtopstaande gouden knotsen en een gouden vrijkwartier beladen met drie hellende klophamers van keel, twee boven en één onder in het vrijkwartier.

Wapenspreuk: Defend et Ornat.

Kind van Joannes en Joanna:

1 Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove, geboren op 21-10-1787 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.

1.1.2.2.2.3.1 Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove is geboren op 21-10-1787 in Aalst, zoon van Joannes Baptista Dominicus van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3) en Joanna Maria De Clippele. Ludovicus is overleden op 29-07-1857 in Aalst, 69 jaar oud.

Notitie bij Ludovicus:
Om zijn trouw aan het huis van Oranje dreigde in 1830 de bevolking zijn huis te plunderen.
De aankomst van J.B. Jelie aan het hoofd van zijn werklieden konden de menigte verdrijven.

Functies:
Stichter van de bank "C. en Al. Van Langenhove"
Organist
Burgemeester van Welle

Ludovicus trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1809 in Aalst met Angelina Paulina Maria Josephina Tack, 20 jaar oud. Angelina is geboren op 07-05-1788 in Aalst. Angelina is overleden op 21-12-1852 in Aalst, 64 jaar oud.

Notitie bij Angelina:
Wapenschild:
In azuur een zilveren duif, gebekt van keel en houdende in haar bek een olijftak van sinopel.

Kinderen van Ludovicus en Angelina:

1 Iris Odila Maria van Langenhove, geboren op 14-01-1812 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.1.
2 Camillus Josephus van Langenhove, geboren op 12-05-1815 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.2.
3 Alexander Andreas van Langenhove, geboren op 24-02-1823 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.

1.1.2.2.2.3.1.1 Iris Odila Maria van Langenhove is geboren op 14-01-1812 in Aalst, dochter van Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1) en Angelina Paulina Maria Josephina Tack. Iris is overleden op 14-03-1895 in Aalst, 83 jaar oud.
Iris trouwde met Victor Nicolas Ghislenus Lefebvre. Victor is overleden op 18-02-1867 in Aalst.

Kinderen van Iris en Victor:

1 Leo Ignatius Victor Lefebvre, geboren op 02-02-1846 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.1.1.
2 Augustus Henricus Lefebvre, geboren op 15-06-1847 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.1.2.

1.1.2.2.2.3.1.1.1 Leo Ignatius Victor Lefebvre is geboren op 02-02-1846 in Aalst, zoon van Victor Nicolas Ghislenus Lefebvre en Iris Odila Maria van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.1). Leo is overleden op 20-08-1895 in Aalst, 49 jaar oud.

Adres: Nieuwstraat 37, Aalst (1906)

Beroep: Handelaar (1878)

Leo trouwde, 32 jaar oud, op 11-04-1878 in Aalst met Laura Maria Clementia van Langenhove, 28 jaar oud. Zie 1.1.2.2.2.3.1.3.2 voor persoonsgegevens van Laura.

Kinderen van Leo en Laura:

1 Alexander Victor Joannes Baptista Ghislenus Antonius Leo Lefebvre [1.1.2.2.2.3.1.1.1.1], geboren op 08-05-1879 in Aalst.
2 Sidonia Camilla Ferdinanda Laura Maria Ghislena Antonia Lefebvre [1.1.2.2.2.3.1.1.1.2], geboren op 05-06-1882 in Aalst.

1.1.2.2.2.3.1.1.2 Augustus Henricus Lefebvre is geboren op 15-06-1847 in Aalst, zoon van Victor Nicolas Ghislenus Lefebvre en Iris Odila Maria van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.1).

Beroep: Koopman in wijnen (1883)

Augustus trouwde, 36 jaar oud, op 28-06-1883 in Aalst met Rachel Leopoldina Maria Siron, 20 jaar oud. Rachel is geboren op 06-07-1862 in Aalst.

1.1.2.2.2.3.1.2 Camillus Josephus van Langenhove is geboren op 12-05-1815 in Aalst, zoon van Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1) en Angelina Paulina Maria Josephina Tack. Camillus is overleden op 11-06-1885 in Aalst, 70 jaar oud.

Adres: Nieuwstraat, Aalst (1885)

Beroep: Bankier

Camillus trouwde met Coleta Joanna Antoinetta Biebuyck. Coleta is geboren op 14-06-1809 in Aalst, dochter van Eugenius Biebuyck en Joanna Justina Lavendy. Coleta is overleden op 19-02-1894 in Aalst, 84 jaar oud.

1.1.2.2.2.3.1.3 Alexander Andreas van Langenhove is geboren op 24-02-1823 in Aalst, zoon van Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1) en Angelina Paulina Maria Josephina Tack. Alexander is overleden op 14-07-1871 in Aalst, 48 jaar oud. Hij is begraven op 17-07-1871 in Aalst.

Beroep: Bankier

Functies:
Raadslid en Voorzitter van de Kamer van Koophandel
Voorzitter van de Berg van Barmhartigheid
van 1866 tot 1871 Burgemeester der stad Aalst (Gematigd liberaal)

Alexander trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1847 in Aalst met Maria Francisca Clementina Jelie, 21 jaar oud. Maria is geboren op 22-09-1825 in Aalst, dochter van Jan Baptist Jelie en Maria Anna Josepha Peeters. Maria is overleden op 15-08-1877 in Blankenberge, 51 jaar oud. Zij is begraven op 18-08-1877 in Aalst, St. Martinus.

Kinderen van Alexander en Maria:

1 Ludovicus Antonius Alexander van Langenhove, geboren op 09-10-1848 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.1.
2 Laura Maria Clementia van Langenhove, geboren op 02-11-1849 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.2.
3 Camilla Theresia Maria Clementia van Langenhove, geboren op 24-08-1853 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.3.
4 Joannes Baptista Eugenius Antonius Van Langenhove [1.1.2.2.2.3.1.3.4], geboren op 15-05-1861 in Aalst.

Beroep: Advocaat bij het Hof van Beroep in Brussel

Functies:
Provincieraadslid
Lid van de Bestendige Deputatie van Brabant
1.1.2.2.2.3.1.3.1 Ludovicus Antonius Alexander van Langenhove is geboren op 09-10-1848 in Aalst, zoon van Alexander Andreas van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3) en Maria Francisca Clementina Jelie. Ludovicus is overleden op 10-05-1914 in Brussel, 65 jaar oud. Hij is begraven in Aalst.

Notitie bij Ludovicus:
Hij was de grote zakenman van de familie.
Hij schafte de door zijn grootvader gestichte bank af.
Liet werkmanswoningen bouwen zoals "Den blok van Borreman", eveneens een kinderkrib en kleutertuin.
Hij was de eerste die de werkuren verminderde en de lonen verhoogde.
Zijn personeel genoot toen reeds van een deelname in de winst.

Verliet het stamhuis in 1894 om het twee jaar later te verkopen om er de Rechtbank van Koophandel te laten onderbrengen.

Laken, 20 december 1910, Koning Albert I.
Adelsverheffing van Louis Antoine Alexandre van Langenhove, industrieel.

Wapen:
In azuur, een tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld van twee antieke kronen in het hoofd en van een ster in de punt, alles van goud.
Het schild gedekt met een van goud getralieden, gehalsbanden en omboorden zilveren helm, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en azuur.

Helmteken:
De ster als in het schild, tussen een vlucht met gouden rechter- en azuren linkervleugel.

Wapenspreuk:
"Weest voorsichtich" van goud, op een lint van azuur.

Patentbrieven door koning Albert I overhandigd verleenden hem het recht:
"ten allen tijde en in alle acten de titel van Jonkheer en het wapen van zijn familie te voeren", voor de diensten door zijn voorouders aan het land bewezen.

Adres: Kapellestraat, Aalst (1882)

Beroepen:
Fabrikant, Bankier

Functies:
Afgevaardigde - Beheerder van de garentwijnderij "Filature du Canal"
Afgevaardigde Beheerder van F.F.R.
Lid van de beheerraad van "De Naeyer" te Willebroek

Onderscheiding:
Ridderkruis in de Leopoldsorde

Titel: Jonkheer

Ludovicus trouwde, 32 jaar oud, op 14-05-1881 in Keulen met Maria Paulina Elisabeth Margareta (Paula) Paffrath, 21 jaar oud. Paula is geboren op 06-04-1860 in Keulen. Paula is overleden op 10-06-1931 in Brussel, 71 jaar oud.

Kinderen van Ludovicus en Paula:

1 Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke, geboren op 18-04-1882 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.

2 Carolus Mauritius Clemens Laurentius Antonius Ludovicus Hubertus van Langenhove [1.1.2.2.2.3.1.3.1.2], geboren op 18-12-1886 in Aalst. Carolus is overleden op 24-12-1886 in Aalst, 6 dagen oud.

3 Maximiliaan Hubert Antoon Ludovicus Van Langenhove [1.1.2.2.2.3.1.3.1.3], geboren op 17-02-1888 in Aalst. Maximiliaan is overleden in 1939 in Aalst. Maximiliaan bleef ongehuwd.

1.1.2.2.2.3.1.3.1.1 Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke is geboren op 18-04-1882 in Aalst, zoon van Ludovicus Antonius Alexander van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.1) en Maria Paulina Elisabeth Margareta (Paula) Paffrath. Alexander is overleden op 30-03-1964 in Brussel, 81 jaar oud.

Notitie bij Alexander:
Koninklijk besluit, 6 juni 1929, Koning Albert I.
Toevoeging van de naam "de Bouvekercke" toegekend aan jonkheer Alexandre Jean Baptiste Joseph Louis Antoine van Langenhove.

De familienaam van Langenhove moet voortaan geschreven worden Jonkheer van Langenhove de Bouvekercke.
Deze terechtwijziging is uitgevoerd krachtens vonnis verleend door de rechtbank van eersten aanleg zetelende te Dendermonde den negentienden april laatst, welk vonnis is ingeschreven in de geboorteregisters blad 83 voor- en keerzijde.
Aelst den zesden mei negentien honderd eenen dertig.
De Ambtenaar des Burgerstands.

Liet het huis Van Langenhove en de bijhorende boom klasseren bij Koninklijk Besluit van 21 september 1962.

Hij liet aan zijn geboortehuis een bronzen plaat aanbrengen in de voorgevel: "Heerwoning van Langenhove, 1771-1896".

Adres: Aarlenstraat 77, Brussel

Beroep: Burgerlijk mijningenieur

Functies:
Schrijver (Une ancienne demeurre alostoise et son histoire)
Afgevaardigde Beheerder van de "N.V. Anciens Etablissements Louis De Naeyer" in Willebroek

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Ridder in de Kroonorde met Zilveren Ster
Titel: Jonkheer

Alexander trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1906 in Anthisnes met Marie-Louise de Waha Baillonville, 21 jaar oud. Marie-Louise is geboren op 17-01-1885 in Anthisnes, dochter van Maximilien Edouard Marie Louis Adolphe (Louis) de Waha Baillonville en Maria Eugenie de Chestret de Haneffe. Marie-Louise is overleden op 16-06-1970 in Etterbeek, 85 jaar oud.

Notitie bij Marie-Louise:
Wapenschild:
In keel een hermelijnen adelaar met opengespreide vleugels gebekt en gepoot van goud.
Kroon met 15 parels waarvan 3 verheven.
Schildhouders: twee adelaars van keel, getongd van keel.

Wapenspreuk: Sans Dissimuler

De familie de Waha was een zeer machtige familie in de middeleeuwen met heel wat takken zoals: Baiilonville, Fronville, Duras, Loen en Melreux.
Door huwelijk was ze verwant met het huis van Gavere en ook verbonden met de geslachten de Merode, d’ Oultremont, Mean de Beaurieux.
Sedert lang voert de familie de Waha de titel van baron, vanaf 1816 erfelijk voor alle afstammelingen.

Titel: Barones

Kinderen van Alexander en Marie-Louise:

1 Margareta Marie Pauline Julie Antoinette Eugenie van Langenhove de Bouvekercke, geboren op 06-02-1908 in Willebroek. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.1.
2 Ludovicus Antonius Alexander Ernest Ghislain van Langenhove de Bouvekercke, geboren op 13-10-1919 in Mechelen. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.2.
3 Maria Ghislena Paula Margareta Antoinette van Langenhove de Bouvekercke, geboren op 05-09-1923 in Mechelen. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.3.

1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.1 Margareta Marie Pauline Julie Antoinette Eugenie van Langenhove de Bouvekercke is geboren op 06-02-1908 in Willebroek, dochter van Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1) en Marie-Louise de Waha Baillonville. Margareta is overleden op 31-05-1991 in Esneux, 83 jaar oud. Margareta trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1947 in Brussel met Christian Raoul Marie Ghislain de Maleingreau d’ Hembise, 39 jaar oud. Christian is geboren op 28-03-1908 in St. Joost ten Node. Christian is overleden op 28-02-1974 in Luik, 65 jaar oud. Christian is weduwnaar van Madeleine Morel de Boucle Saint Denis (1904-1945), met wie hij trouwde op 26-08-1931 in St. Denijs Westrem.

1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.2 Ludovicus Antonius Alexander Ernest Ghislain van Langenhove de Bouvekercke is geboren op 13-10-1919 in Mechelen, zoon van Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1) en Marie-Louise de Waha Baillonville. Ludovicus is overleden op 16-07-2007 in Kraainem, 87 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-2007 in Kraainem, St. Dominicus.
Ludovicus trouwde, 28 jaar oud, op 06-04-1948 in Gent met Godelieve Albertina Magdalena Maria Ghislena de Kerchove d’ Exaerde, 23 jaar oud. Godelieve is geboren op 25-05-1924. Godelieve is overleden op 21-08-2004, 80 jaar oud.

Kinderen van Ludovicus en Godelieve:

1 Alexander van Langenhove de Bouvekercke [1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.2.1], geboren op 08-01-1949 in Gent. Alexander is overleden op 17-06-1966 in Gent, 17 jaar oud.
2 Dominique van Langenhove de Bouvekercke [1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.2.2], geboren op 25-04-1951 in Etterbeek.
3 Benoit Antoine Christian Marie Ghislain van Langenhove de Bouvekercke [1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.2.3], geboren op 14-07-1954 in Etterbeek.

1.1.2.2.2.3.1.3.1.1.3 Maria Ghislena Paula Margareta Antoinette van Langenhove de Bouvekercke is geboren op 05-09-1923 in Mechelen, dochter van Alexander Joannes Baptista Josephus Ludovicus Antonius van Langenhove de Bouvekercke (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.1.1) en Marie-Louise de Waha Baillonville. Maria is overleden op 03-09-1999 in Ukkel, 75 jaar oud.
Maria trouwde in 1943 in Mechelen met Charles Jean Remi de Chestret de Haneffe. Charles is geboren op 05-04-1921 in Rekem. Charles is overleden.

1.1.2.2.2.3.1.3.2 Laura Maria Clementia van Langenhove is geboren op 02-11-1849 in Aalst, dochter van Alexander Andreas van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3) en Maria Francisca Clementina Jelie.

Adres: Nieuwstraat 37, Aalst (1906)

Laura trouwde, 28 jaar oud, op 11-04-1878 in Aalst met Leo Ignatius Victor Lefebvre, 32 jaar oud. Zie 1.1.2.2.2.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Leo.

Kinderen van Laura en Leo: zie 1.1.2.2.2.3.1.1.1.

1.1.2.2.2.3.1.3.3 Camilla Theresia Maria Clementia van Langenhove is geboren op 24-08-1853 in Aalst, dochter van Alexander Andreas van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3) en Maria Francisca Clementina Jelie. Camilla is overleden op 29-02-1908 in Aalst, 54 jaar oud.

Camilla trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1876 in Aalst met Petrus Maria Edmondus Breckpot, 27 jaar oud. Petrus is geboren op 26-04-1849 in Haaltert, zoon van Guillielmus Breckpot en Maria Elisabeth Goor. Petrus is overleden op 10-04-1928 in Aalst, 78 jaar oud. Hij is begraven op 14-04-1928 in Aalst, St. Martinus.

Adres: Graanmarkt, Aalst

Beroep: Notaris

Functie:
Oud-Voorzitter van de Kamer der notarissen van het arrondissement Dendermonde

Onderscheidingen:
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde

Kinderen van Camilla en Petrus:

1 Clemence Breckpot [1.1.2.2.2.3.1.3.3.1], geboren op 03-06-1877 in Aalst. Clemence is overleden op 02-05-1931 in Jeruzalem, 53 jaar oud. Zij is begraven in Jeruzalem, Klooster der Paters Franciscanen.
2 Camilla Joanna Louisa Maria Antonia Breckpot, geboren op 24-08-1878 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.3.2.
3 Laura Camilla Maria Antoinetta Breckpot [1.1.2.2.2.3.1.3.3.3], geboren op 05-10-1879 in Aalst. Laura is overleden op 02-03-1898 in Aalst, 18 jaar oud.
4 Angelica Iris Eugenius Maria Antoinetta Breckpot, geboren op 20-10-1883 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.3.4.
5 Guillielmus Clemens Antonius Breckpot, geboren op 13-05-1889 in Aalst. Volgt 1.1.2.2.2.3.1.3.3.5.
6 Ludovica Maria Camilla Alexandrina Antonia Breckpot [1.1.2.2.2.3.1.3.3.6], geboren op 09-02-1892 in Aalst. Ludovica is overleden op 03-02-1893 in Aalst, 11 maanden oud.

1.1.2.2.2.3.1.3.3.2 Camilla Joanna Louisa Maria Antonia Breckpot is geboren op 24-08-1878 in Aalst, dochter van Petrus Maria Edmondus Breckpot en Camilla Theresia Maria Clementia van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.3).
Camilla trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1902 in Aalst met Leo Alexander Jozef Ghislain Capart, 24 jaar oud. Leo is geboren op 17-10-1878 in Brussel.

Beroep: Ingenieur

1.1.2.2.2.3.1.3.3.4 Angelica Iris Eugenius Maria Antoinetta Breckpot is geboren op 20-10-1883 in Aalst, dochter van Petrus Maria Edmondus Breckpot en Camilla Theresia Maria Clementia van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.3).
Angelica trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1908 in Aalst met Jozef Maria August Gabriël Ghislain Micha, 31 jaar oud. Jozef is geboren op 28-03-1877 in Leuven.

Beroepen:
Advocaat
Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven

1.1.2.2.2.3.1.3.3.5 Guillielmus Clemens Antonius Breckpot is geboren op 13-05-1889 in Aalst, zoon van Petrus Maria Edmondus Breckpot en Camilla Theresia Maria Clementia van Langenhove (zie 1.1.2.2.2.3.1.3.3). Guillielmus is overleden in 1973 in Oostende, 84 jaar oud.

Beroep: Notaris

Guillielmus trouwde met Lucie Le Clercq. Lucie is geboren in 1892 in Aalst.

1.1.2.2.2.4 Maria Christina Josepha van Langenhove is geboren op 19-10-1766 in Moorsel, dochter van Jacobus Christianus Vincentius van Langenhove (zie 1.1.2.2.2) en Agnes Petronella De Meersman.
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1792 in Aalst met Carolus Antonius Ludovicus de Waepenaert, 32 jaar oud. Carolus is geboren op 02-02-1760 in Aalst, zoon van Antonius Ludovicus de Waepenaert en Joanna Maria Clara Diericx de Ten Hamme.
Carolus is overleden op 03-06-1834 in Aalst, 74 jaar oud. Carolus is weduwnaar van Maria Joanna Xaveria De Clippele (1757-1788), met wie hij trouwde op 26-11-1780 in Aalst. Carolus trouwde later op 29-06-1801 met Maria Carolina Jacquelina Wouters de Dalme (1767-1843).

Notitie bij Carolus:
Regeringsgezind ten tijde van Willem I.
Beantwoordde in 1830 als één van de weinige zuidelijke leden de vraag of tot scheiding van Noord en Zuid moest worden overgegaan met "neen".

’s-Gravenhage, 14 april 1816, Koning Willem I.
Benoeming van Charles Antoine Louis de Waepenaert met de titel ridder in de Ridderschap van Oost-Vlaanderen.
In de eerste officiële adelslijst is bepaald dat de titel overdraagbaar is bij eerstgeboorte.
Zijn opname in de adelstand werd door een akte van bewijs bevestigd.

Adres:
Vlaanderenstraat 1, Aalst (De huidige "Trapkes Op")

Functies:
Schepen van Aalst
van 1818 tot 1824 Burgemeester van Aalst
van 18-10-1825 tot 18-10-1830 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Oost Vlaanderen

Titels:
Jonkheer, Ridder

1.2 Egidius van Langenhove is geboren op 14-06-1606 in Dendermonde, zoon van Lieven van Langenhove (zie 1) en Catharina Spanoghe.

Functie: Schepen van Dendermonde

Egidius trouwde, 30 jaar oud, op 27-06-1636 in Dendermonde met Martina Spanoghe, 20 jaar oud. Martina is geboren op 09-07-1615 in Dendermonde.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 14:55

Geplaatst: Wo Mrt 20, 2013 12:24 pm

willy kiekens schreef:men spreekt hier van jonkheer Alexander van Langenhove de Bouvekercke als zevende en laatste geslacht; hiermee bedoelt men waarschijnlijk de verbintenis met Aalst. Zijn zoon Ludovicus 1919-2007 was echter de laatste en ik heb mijn ganse periode bij FFR hem gekend. Hij was hoofd van de verkoop buitenland en was waarschijnlijk nog wel lid van de beheerraad maar geen beheerder meer gelijk zijn vader, bij diens afscheid is het beheer volledig in handen gekomen van de Schotse tektielgroep Coats - Patons. Hij vertelde dikwijls dat hij van FFR nog 1 aandeel bezat; hij was wel ook nog lid van de beheerraad van het papierfabriek de Naeyer in Willebroek. Hij was een zeer eenvoudig en beminnelijk man, gekleed in blauwe blaizer, grijze broek; reed met een Peugeot 403 later 404 en hield zich min of meer bezig met het besturen van zijn afdeling. Vanaf de woensdag wenste hij de klanten aan de telefoon: "Bon week-end". Het jaar 1966 was voor hem echter een jaar van grote tegenslag, hij verloor niet enkel zijn vader maar ook zijn zoon Alexander op 17 jarige leeftijd. Na zij op pensioenstelling was ook het einde van FFR in het zicht en kan het ontstaan en vergaan van FFR min of meer met de familie van Langenhove de Bouvekercke verbonden worden.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 14:56

Geplaatst: Wo Mrt 20, 2013 2:38 pm

Met zevende en laatste generatie bedoel ik de laatste generatie die het "Huis van Langenhove" bewoonde.

Uiteraard zijn er nog verdere nakomelingen.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 14:58

Geplaatst: Wo Mrt 20, 2013 4:51 pm

willy kiekens schreef:had ik wel begrepen, maar ik wou voor de geinteresseerden in de geschiedenis van FFR toch nog laten weten dat er een derde Van Langenhove geweest is, van zijn grootvader Louis en zijn vader Alexander hing er een foto in de hoofdgang samen met die van Jelies.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 15:00

Geplaatst: Ma Apr 01, 2013 3:20 pm

Peter Coen schreef:Hallo, mijn eerste keer hier.
In onze stamboom zijn er heel veel met de naam Van Langehove of Langenhoven(Lede)
In Lede zijn ze er ook al heel vroeg ergens begin 17 de eeuw . De oudste Van Langenhove in onze stamboom is Aert Van Langenhove geboren 1460,grootvader van Hendrik
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 15:01

Geplaatst: Ma Apr 01, 2013 4:42 pm

De personen in dit parenteel zouden de voorouders kunnen zijn van Lieven van Langenhove maar de gegevens zijn te vaag om dit te kunnen bevestigen.
De echtgenote van Adrianus van Langenhove is namelijk onbekend.

Parenteel van Aert van Langenhove

1 Aert van Langenhove. Aert trouwde met Elisabeth Van Driessche.

Kind van Aert en Elisabeth:

1 Aert van Langenhove. Volgt 1.1.

1.1 Aert van Langenhove, zoon van Aert van Langenhove (zie 1) en Elisabeth Van Driessche.

Aert trouwde met Margriete de Clercq.

Kind van Aert en Margriete:

1 Henricus van Langenhove. Volgt 1.1.1.

1.1.1 Henricus van Langenhove, zoon van Aert van Langenhove (zie 1.1) en Margriete de Clercq.

Notitie bij Henricus: Erflaat te Baardegem Van Uytenswane 1492.

Henricus trouwde met Anna Van Praet.

Kind van Henricus en Anna:

1 Jan van Langenhove, geboren omstreeks 1481 in Baardegem. Volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1 Jan van Langenhove is geboren ca. 1481 in Baardegem, zoon van Henricus van Langenhove (zie 1.1.1) en Anna Van Praet.
Jan is overleden ca. 1537 in Baardegem, ongeveer 56 jaar oud.

Functie: Schepen van Asse


Jan trouwde, ca. 28 jaar oud, op 25-11-1509 in Baardegem met Barbara t’ Kint, 21 jaar oud, nadat zij op 07-11-1509 in Baardegem in ondertrouw zijn gegaan.
Barbara is geboren op 03-12-1487 in Baardegem, dochter van Arnoud t’ Kint en Maria Van Damme. Barbara is overleden op 27-07-1540 in Dendermonde, 52 jaar oud.

Kind van Jan en Barbara:

1 Adrianus van Langenhove. Volgt 1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1 Adrianus van Langenhove, zoon van Jan van Langenhove (zie 1.1.1.1) en Barbara t’ Kint.

Adrianus trouwde met N.N..

Kind van Adrianus en N.N.:

1 Petrus van Langenhove. Volgt 1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1 Petrus van Langenhove, zoon van Adrianus van Langenhove (zie 1.1.1.1.1) en N.N..

Petrus trouwde met Pascasia Baten.

Kind van Petrus en Pascasia:

1 Lieven van Langenhove. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1.1 Lieven van Langenhove, zoon van Petrus van Langenhove (zie 1.1.1.1.1.1) en Pascasia Baten.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 15:05

Geplaatst: Ma Apr 01, 2013 8:37 pm

Peter Coen schreef:Dank U.
Die Elisabeth van Driessche had ik nog niet gezien ergens.

Wat ik mij afvraag is dit : in onze stamboom die het grootste deel uit Moorsel en omgeving komt langs beide ouders vinden we ook veel Van Langenhove's. Maar wat opvalt is dat twee takken van Langenhove in Moorsel juist op een dood spoor lopen rond 1550. Een Jan en een Adrianus . Jan Van Langenhove getrouwd met Barbara Van den Bossche lijkt mij een goeie kandidaat als zoon van Petrus Van Langenhove (en Elisabeth Smet in Baardegem) kleinzoon van Hendrik Van Langenhove. Omdat bijv. Petrus zijn vader ook Jan heette.
Er was ook een Petrus aanwezig bij de doop van een kleinkind (Moorsel 1627) van Jan Van Langenhove en Barbara Van den Bossche.

Weet U hier soms raad mee?
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9996
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Wapenschild Familie van Langenhove

Berichtdoor Jerommeke » 22 Mei 2014, 15:07

Geplaatst: Vr Apr 05, 2013 7:17 pm

Afbeelding
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

navy55
Berichten: 16
Lid geworden op: 28 Mei 2014, 09:08

Re: Familie van Langenhove

Berichtdoor navy55 » 26 Nov 2015, 22:58

in bijlage overlijdensbericht van Alexander Andreas Van Langenhove
Afbeelding


Terug naar “Familiekunde - Genealogie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie