Overleden op 10 Maart

Ter nagedachtenis aan overleden Aalstenaars.

Moderators: Alostum, Jerommeke, janlouies, david

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Overleden op 10 Maart

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:27

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 9:59 pm

Aalstenaars overleden op 10 maart

Arents, Angelina, 1841-1918
Baeyens, Emelia, 1897-1964
Berghe, Irma Van Den, 1886-1953
Boeck, Augustinus De, 1891-1978
Bremt, Vital Van Den, 1899-1974
Brempt, Maria Ludovica Van Den, 1890-1974
Breynaert, Alexander, 1885-1939
Brucker, Coleta De, 1841-1921
Bruylant, Leo Josephus, 1855-1923
Buys, Louis Nicolas, 1879-1934
D'Haese, Maria Clementia Coleta, 1882-1954
Haudenhove, Joannes Napoleon Van, 1866-1931
Holsteyn, Maria Leonia, 1836-1897
Kegel, Prosper Emmanuel De, 1870-1942
Matthijs, Petrus, 1914-1990
Meerssche, Catharina Van De, 1851-1907
Muylaert, Maria Hortentia Euphrasia, 1886-1957
Pauwels, Camille, 1897-1977
Podevijn, Joanna Catharina, 1852-1939
Poorter, Jan Frans De, 1870-1953
Roosen, Renatus Constantinus Joanna, 1925-1926
Sonnemans, Joanna, 1900-1973
Stevenije, Silvia, 1863-1927
Vermeeren, Jozef Dominicus Leopold, 1890-1930
Voorde, Emiel Jozef Van De, 1887-1970
Wellekens, Jozef, 1872-1949
Wolf, Martinus Jozef De, 1850-1929


Met alle respect en eerbetoon voor de overledenen en nabestaanden.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Baeyens, Emelia, 1897-1964

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:29

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:00 pm

Alostum schreef:Emelia Baeyens is geboren op 16-09-1897 in Aalst, dochter van Theophilius Baeyens en Leontina Van de Maele. Emelia is overleden op 10-03-1964 in Aalst, 66 jaar oud. Emelia trouwde, 18 jaar oud, op 13-10-1915 in Aalst met Hendrik Hebbelinck, 17 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-11-1897 in Aalst. Hendrik is overleden.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Boeck, Augustinus De, 1891-1978

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:32

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:01 pm

Alostum schreef:Augustinus De Boeck is geboren op 08-01-1891 in Aalst, zoon van Joannes De Boeck en Justina Baeyens. Augustinus is overleden op 10-03-1978 in Aalst, 87 jaar oud. Hij is begraven op 17-03-1978 in Aalst, St.Anna.
Adres:
1927 - 1937 St.Apoloniastraat 17, Aalst

Beroepen:
1935 wisselwachter
bediende (N.M.B.S.)


Augustinus trouwde met Malvina D’Hondt. Malvina is geboren op 18-01-1891 in Erpe. Malvina is overleden vóór 1978, ten hoogste 87 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Bremt, Vital Van Den, 1899-1974

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:34

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:01 pm

Alostum schreef:Vital Van Den Bremt is geboren op 04-04-1899 in Aalst, zoon van Philip Van Den Bremt en Maria Van Hove. Vital is overleden op 10-03-1974 in Aalst, 74 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1974 in Aalst.
Adressen:
1927 Ouden Dendermondsesteenweg 60, Aalst
1935 St.Jobstraat 99, Aalst
1974 Binnenstraat 328, Aalst

Beroep:
1935 schoenmaker

Onderscheiding:
Opgeëiste 1914-1918

Vital trouwde met Celestina Lievens. Celestina is geboren op 13-08-1900 in Aalst, dochter van Frans Lievens en Maria Philippina Podevijn.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Breynaert, Alexander, 1885-1939

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:36

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:09 pm

Alostum schreef:Alexander (Sander) Breynaert is geboren op 02-04-1885 in Liedekerke, zoon van Adolf Breynaert en Sophia Wauterecht. Sander is overleden op 10-03-1939 in Aalst, 53 jaar oud.
Afbeelding
Notitie bij overlijden van Sander:
Lijkrede:
Achtbare Familie, Mijne Heren,
Opnieuw wordt mij de droeve plicht opgelegd een laatste vaarwel toe te sturen aan één onzer meest verdienstelijke bestuursleden en solist, den Heer Breynaert Alexander. In min dan twee jaar hebben wij in de Harmonie, drie steunpilaren verloren, pijnlijk is die beproeving.
Hoe onvoorziens kwam de dood onzen duurbaren vriend neerslaan. ’S morgens vertrok hij frisch en gezond naar zijn dagelijkschen arbeid en ’s avonds wierd hij naar onze stad teruggebracht - neergeveld om niet meer op te staan.
Met de droefheid gedenk ik niet alleen den trouwen vriend, maar in het bizonder, den talentvollen muzikant.
In het jaar 1902 trad hij op als spelend lid onzer Harmonie. Door zijn merkwaardig talent en zijn stipheid bij de herhalingen, werd hij in het jaar 1937 als vanzelf aangewezen om lid van het bestuur te worden.
Zijne wijze raadgevingen, zijn dienstwilligheid - zijn propagandageest om vrienden en liefhebbers van muziek aan te werven, hebben onschatbare diensten bewezen aan den bloei onzer maatschappij.
Ik durf zeggen, dat het verlies van zulk een solist onherstelbaar is voor de Harmonie. Velen onzer leden zullen zich nog herinneren den reusachtigen bijval, die wij genoten op de groote markt in onze stad, als ook te Hoei, Ieper en Frankrijk, wanneer men tot driemaal toe het solistenmuziek deed herhalen.
Hij was een voorbeeld van toewijding door zijne regelmatige tegenwoordigheid bij ieder herhaling; door zijn opbeurend woord bij de ontmoedigde muzikanten, door zijn dienstwilligheid om mede te spelen in de processiën en andere goedsdienstige plechtigheden.
Waarlijk hij was het type van den vertrouwensman; niet alleen voor de Harmonie - Daarbij voor ons, die hem van nabij gekend hebben, was hij nog een goeden en braven medegezel.
Nu heeft de dood, die onverbiddelijk luistert naar het raadsbesluit des Heeren, hare zending volbracht. Hoe zwaar drukt die beproeving op zijn duurbaar huisgezin ! In hem verliezen zijne goede Echtgenoote, zijn kinderen Mariette en Pierre, een kostbaren steun en een echten Vader - Mochte hunne diepkristene overtuiging en het voorbeeld van den kristen levenswandel van den duurbaren overledene, hen dien tot troost en balsem in die groote droefheid.
Mijn diep betreurde Vriend, - Wij allen en voornamelijk de leden der Koninklijke Harmonie zullen in uwe nagedachtenis, het beeld bewaren van een goed en eenvoudig mensch, - van een bezielend kunstenaar, van een stichtend lid, en een overtuigd kristen.
Mijn beste Vriend, tot weerziens bij God ! in het eeuwige Vaderland !

Adressen:
1927 Erembodegemstraat 4, Aalst
935 - 1939 Eugéne Bosteelsstraat 20, Aalst

Beroepen:
Algemeen procuratiehouder (NV. Stijfsel en Glucosefabriek Sas van Gent)
directeur ("Zeelandia", een vestiging van de gebr.Callebaut te Sas van Gent)
1907 - 1935 bediende (Callebaut/Amylum)

Functies:
Lid van de Mannenbond van het H.Hart
spelend lid bij ’t Land van Riem
muzikant bij de Catharinisten
bestuurslid en spelend lid van de Koninklijke Harmonie "Al Groeiend Bloeiend" (Fameus bespeler van de dwarsfluit)
Lid van het Liefdadigheidscomité Park-Aantrekkelijkheden
1904 - 1914 Lid van het A.N.V.

Onderscheiding:
14-06-1937 Gouden Medaille van de Orde van Oranje-Nassau

Sander trouwde met Maria Urbania Coppens. Maria is geboren op 05-07-1889 in Erembodegem. Maria is overleden op 09-11-1941 in Aalst, 52 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Buys, Louis Nicolas, 1879-1934

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:36

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:10 pm

Alostum schreef:Louis Nicolas Buys is geboren op 04-03-1879 in Aalst. Louis is overleden op 10-03-1934 in Aalst, 55 jaar oud.
Adres:
vanaf 1910 Varkensmarkt, Aalst

Beroep:
1910 twijnder

Louis trouwde met Urbania (Herdabie) Verdickt. Herdabie is geboren in 1884 in Aalst. Herdabie is overleden.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Holsteyn, Maria Leonia, 1836-1897

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:37

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:12 pm

Alostum schreef:Maria Leonia Holsteyn is geboren op 11-08-1836 in Aalst. Maria is overleden op 10-03-1897 in Aalst, 60 jaar oud.
Adressen:
1859 Peperstraat, Aalst
1897 Oude Dendermondsesteenweg, Aalst

Beroepen:
1859 - 1873 kantwerkster
1871 - 1897 zonder

Maria trouwde, 22 jaar oud, op 02-02-1859 in Aalst met Pierre Joseph Meert, 40 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Kegel, Prosper Emmanuel De, 1870-1942

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:38

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:12 pm

Alostum schreef:Prosper Emmanuel De Kegel is geboren op 03-11-1870 in Aalst. Prosper is overleden op 10-03-1942 in Aalst, 71 jaar oud. Hij is begraven op 14-03-1942 in Aalst, St.Martinus.
Adressen:
1897 Scherreveldstraat, Aalst
1927 Ajuinstraat 2, Aalst
1935 - 1942 Felix De Hertstraat 2, Aalst

Beroepen:
1897 reiziger
1935 bediende

Prosper trouwde met Maria Paulina De Vriendt. Maria is geboren op 01-01-1874 in Aalst. Maria is overleden vóór 1942, ten hoogste 68 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pauwels, Camille, 1897-1977

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:41

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:14 pm

Alostum schreef:Camille (Camiel) Pauwels is geboren op 24-09-1897 in Aalst, zoon van Jan Baptista Pauwels en Rosalia Meert. Camiel is overleden op 10-03-1977 in Aalst, 79 jaar oud. Hij is begraven op 17-03-1977 in Aalst, H.Hart.
Adressen:
1927 Bredestraat, blok, Aalst
1935 - 1937 Tulpstraat 17, Aalst

Beroep:
1935 viscosewerker

Onderscheiding:
Opgeëiste 1914-1918

Camiel trouwde met Leontina De Neve. Leontina is geboren op 10-06-1897 in Aalst, dochter van Frans De Neve en Catharina De Sadeleer. Leontina is overleden vóór 1977, ten hoogste 80 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9992
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Poorter, Jan Frans De, 1870-1953

Berichtdoor Jerommeke » 30 Jun 2014, 20:41

Geplaatst: Do Mrt 10, 2011 10:14 pm

Alostum schreef:Jan Frans De Poorter is geboren op 04-11-1870 in Aalst. Jan is overleden op 10-03-1953 in Aalst, 82 jaar oud. Hij is begraven op 14-03-1953 in Aalst, O.L.Vrouw-Bijstand.
Adressen:
1908 Moorselbaan, Aalst
1927 Moorselbaan 283, Aalst

Beroep:
1908 stofbewerker

Jan trouwde met Maria Cecilia Van Biesen. Maria is geboren op 17-05-1874 in Meldert. Maria is overleden vóór 1953, ten hoogste 79 jaar oud.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.


Terug naar “In memoriam †”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten

Advertentie