Marc Galle

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12318
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Marc Galle

Berichtdoor Alostum » 05 Mei 2019, 22:03

Marc Galle (° Denderleeuw, 11 september 1930 - † Gent, 13 april 2007) was een Belgisch taalkundige en politicus voor de SP.

Marc Galle heeft zijn secundair onderwijs gevolgd aan het Koninklijk Atheneum in Aalst. In 1954 werd hij licentiaat in de Germaanse filologie en geaggregeerde hoger secundair onderwijs aan de Universiteit Gent en in 1963 behaalde hij een doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB.

Op 28 maart 1956 huwde hij met Elsa Dehennin (1932-2009), doctor in de Romaanse filologie en emerita aan de ULB. Samen kregen ze twee kinderen en vijf kleinkinderen. Zijn zoon, Marnix Galle, was gehuwd met Veerle Michiels, dochter van voormalig bingokoning Willy Michiels (Open Vld). Later kreeg Marnix Galle een relatie met Michèle Sioen en werd hij CEO van projectontwikkelaar Allfin.

Galle gaf les aan de Koninklijke Cadettenschool te Laken, de Hogeschool voor Vertalers en Tolken en aan het Rijks Hoger Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding. Als hoogleraar gaf hij les aan de Economische Hogeschool van Limburg en de Applicatieschool van de Rijkswacht. Tevens was hij gastprofessor aan verschillende universiteiten: Amsterdam, Jakarta, Buenos Aires, Londen, Cambridge, Göteborg, Stockholm en Parijs.

Hij werd bekend als taalraadsman van de toenmalige BRT in "Taalwenken", "Voor wie haar soms geweld aandoet", waarin hij via de radio elke ochtend om half acht de Vlamingen attent maakte op hun taalonvolkomenheden. Er verscheen ook een gelijknamig boekje met verscheidene van deze taaltips. Ook verzorgde hij een vaste taalrubriek in Het Laatste Nieuws. Tussen 1964 en 1977 was Galle lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en van 1970 tot 1974 was hij lid van de Raad voor Taaladvies op het ministerie van Cultuur.

Hij was lid van de Orde van den Prince en een vast medewerker aan Jaarboeken van de Maatschappij voor de Letterkunde. Onder zijn kennissenkring telde hij vele auteurs zoals Gerard Walschap, Herman Teirlinck, Ernest Claes en Marnix Gijsen.

Galle heeft zich al zeer vroeg geïnteresseerd voor het werk van Louis Couperus. In 1963 publiceerde hij Louis Couperus in de kritiek waarin hij vele binnenlandse én buitenlandse critici de revue liet passeren over het werk van Couperus. Dit was een bewerking van en een vervolg op zijn Louis Couperus in de spiegel van de Nederlandse literaire kritiek waarmee Galle in 1954 aan de Rijksuniversiteit Gent zijn licentiaatstitel behaalde. In 1963 schreef hij ook zeer kritisch over de juist verschenen biografie van Couperus door dr. Hendrik Willem van Tricht.

In 1964 publiceerde hij Schimmen van glans, een bloemlezing uit de gedichten van Couperus. Een jaar later bloemleesde hij enkele verhalen in De naumachie en andere verhalen. In 1976 gaf hij een bloemlezing met opdrachten uit voor het onderwijs: Japanse legenden.

Vijftig jaar na het overlijden van Couperus, in 1973, wijdde hij een studie, Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan aan Het noodlot in het werk van Louis Couperus.

Galles politieke loopbaan begon in 1955 toen hij lid werd van de toenmalige unitaire BSP. Bekend was hij al als socialist en strijdbare flamingant. Hij was lid van het Bureau van de BSP en in 1968 was hij de medestichter van de Vlaamse socialistische Rode Leeuwen in het kiesarrondissement Brussel. Hij was voor de BSP meermaals kandidaat voor de parlementsverkiezingen in het arrondissement Brussel en de gemeenteraadsverkiezingen in Evere, maar werd nooit verkozen. In 1977 verhuisde Galle op verzoek van de Vlaamse BSP-partijtop naar Aalst. Van 1982 tot 2000 was hij gemeenteraadslid van Aalst en was eveneens de voorzitter van de Intercommunale Land van Aalst.

Namens de BSP en daarna de SP zetelde hij van april 1977 tot juli 1989 voor het arrondissement Aalst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de periode mei 1977-oktober 1980 zetelde hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd. Van juli 1977 tot december 1978 maakte hij als secretaris deel uit van het Bureau (dagelijks bestuur) van de Cultuurraad. Vanaf 21 oktober 1980 tot juli 1989 was hij lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.

Galle was van april 1979 tot december 1981 minister voor de Vlaamse Gemeenschap in de federale regeringen Martens en Eyskens en van december 1981 tot december 1985 minister van Binnenlandse Aangelegenheden in de allereerste Vlaamse executieve van Gaston Geens. Hij veroorzaakte heel wat ophef met een voorstel om de streektaal verplicht te maken voor mandatarissen van ondergeschikte besturen. Dit voorstel leek duidelijk tegen de Franstalige Voerse burgemeester José Happart bedoeld, die onwillig was in de Vlaamse gemeente het Nederlands te gebruiken.

Galle was als federaal minister lid van het interministerieel comité voor institutionele hervormingen. Tijdens zijn nationaal (federaal) mandaat was hij voogdijminister van de Vlaamse gemeenten, provinciën en intercommunales en beheerde hij ook leefmilieu en natuurbehoud alsook het industriële overheidsinitiatief. In deze laatste bevoegdheid redde hij de firma Barco van het faillissement. Hij vaardigde het Afvalstoffendecreet uit en stichtte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV), de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij en het Investeringsfonds voor de Vlaamse Gemeenten om tot een objectieve verdeling van de fondsen te komen. Hij voerde een Saneringslening in waardoor 92 van de 94 Vlaamse deficitaire gemeenten in evenwicht kwamen. Voorts beschermde hij vele landschappen en dieren.

Van 1989 tot 1994 zetelde Galle voor de SP in het Europees Parlement. Hij werd er achtereenvolgens de Voorzitter van de Commissie Reglement en Immuniteiten, en Voorzitter van de Paritaire Interparlementaire Commissie tussen de Europese Unie en Turkije. Als zodanig was hij ook bijzonder gezant van Europa om in Turkije besprekingen te hebben met betrekking tot de aanhouding van een aantal parlementsleden. Onder zijn voorzitterschap keurde de Commissie Europese Zaken van het Belgische Parlement het Verdrag van Maastricht goed. Twee rapporten van hem, namelijk over de illegale uitvoer van kunstwerken en de teruggave van deze aan de lidstaat, werden respectievelijk Verordening en Richtlijn. Verder werd zijn Rapport over de bescherming van de talen in het Europese Parlement met een grote meerderheid aanvaard waardoor ook het Nederlands er officiële taal blijft. Hij was de steller van het Rapport over de invloed van lobbynetwerken op het Europese Parlement. Ook schreef hij voor het Belgische Parlement het Rapport over de Aanwending door België van de Europese Structuurfondsen. Voorts werd hij aangeduid als waarnemer bij de presidentsverkiezingen in Nicaragua in 1993.

In 1994 ambieerde hij het burgemeesterschap te Aalst, maar door partijbeslissingen van de SP liep dit slecht af voor hem.

In 2000 trok Marc Galle zich terug uit de politiek en vestigde hij zich in Gent. Hij overleed er op 13 april 2007, zes dagen voor de uitspraak in een rechtszaak waarin hij verwikkeld was.

De oud-minister moest zich in maart 2007 voor de correctionele rechtbank te Brussel verdedigen in de zaak rond de nalatenschap van de weduwe van zijn goede vriend en auteur Marnix Gijsen. Door zijn overlijden verviel de strafzaak maar niet de burgerlijke afwikkeling over geld en schilderijen tussen de Galles en de erfgenamen van de weduwe van Marnix Gijsen.

Bron: Wikipedia
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12318
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Marc Galle

Berichtdoor Alostum » 06 Mei 2019, 16:04

Ik meen me te herinneren dat er in de veilingzaal ‘De Oude Galerij’ in de Binnenstraat een aantal kunstobjecten uit de kunstverzameling van Marc Galle klaar lagen om geveild te worden, maar het Parket liet dit niet doorgaan. Wat is er nadien met gebeurd ?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

janlouies
Berichten: 845
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 17:18

Re: Marc Galle

Berichtdoor janlouies » 06 Mei 2019, 16:47

Op zijn palmares:
-Bescherm het houtsnipje
-Voltrekking van de ring rond Aalst door het Osbroek (gelukkig niet doorgegaan)

stranger
Berichten: 259
Lid geworden op: 15 Mei 2014, 18:05

Re: Marc Galle /schilderijen

Berichtdoor stranger » 06 Mei 2019, 18:14

Strafproces tegen ex-minister Marc Galle beëindigd door overlijden

HLN 05 oktober 2007 17u38

Het strafproces tegen ex-minister Marc Galle voor valsheid in geschrifte, oplichting en diefstal is door de Brusselse correctionele rechtbank beëindigd. De minister van Staat zou geld en schilderijen uit de erfenis van schrijver Marnix Gijsen verduisterd hebben, maar in zijn vonnis stelt de rechter vast dat de strafvordering vervallen is door het overlijden van de toen 76-jarige Galle op 13 april 2007, zo meldt zijn advocaat, meester Johan Scheers.
Erfeniskwestie
De familie van de in 1984 overleden Vlaamse auteur Marnix Gijsen had in 2000 klacht ingediend tegen Marc Galle omdat hij schilderijen en geld uit de erfenis van Gijsen gestolen zou hebben. Volgens de familie ontvreemdde Galle zo’n 2,5 miljoen euro en enkele schilderijen, waaronder twee werken van René Magritte. Het openbaar ministerie eiste dertig maanden cel met uitstel maar meester Scheers argumenteerde voor de rechtbank dat de hele zaak eigenlijk een erfeniskwestie was waarin de erfgenamen niet akkoord waren met de laatste wilsbeschikking van de erflater, weduwe Bambust.

Overleden
Nog voor de rechtbank uitspraak kon doen, overleed Galle aan een slepende ziekte. Dat had tot gevolg dat de strafvordering tegen hem verviel, maar de erfgenamen Bambust, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, eisten dat nu de erfgenamen van Galle gedagvaard zouden worden om de burgerlijke kant van de zaak voor de strafrechter te regelen. Die strafrechter heeft die eis nu afgewezen en de zaak gesloten, aldus meester Scheers. “Ik had al gepleit dat zoiets niet eerlijk zou zijn want de erfgenamen van mijn cliënt hadden de debatten nooit gevolgd.

Burgerlijke rechtbank
De rechter heeft nu geoordeeld dat die eis inderdaad niet kan behandeld worden en dat het nu aan de burgerlijke rechtbank is om over de erfeniskwestie te oordelen.” Er was al een burgerlijk geding hangende maar wat werd opgeschort door de strafzaak. Nu die afgehandeld is, zullen de erfgenamen Bambust aan de rechtbank van eerste aanleg moeten vragen hun zaak weer op te roepen. Volgens meester Scheers kan het nog verschillende weken duren voor dat gebeurt. (belga/gb)

stranger
Berichten: 259
Lid geworden op: 15 Mei 2014, 18:05

Re: Marc Galle

Berichtdoor stranger » 06 Mei 2019, 21:48

HNB 13/12/2005
GENT - Gewezen SP.A-minister en VRT-taaladviseur Marc Galle (75) is er gisteren niet in geslaagd een deel van zijn kunstcollectie te veilen. Normaliter had d’Oude Galerij in Aalst 140 loten van Galle moeten veilen, maar een gerechtsdeurwaarder stak daar een stokje voor. ,,De beslagrechter heeft beslag laten leggen op de stukken'', zegt een verslagen galerijhouder Remi Vonck.

Normaalgezien hadden gisteren schilderijen, grafieken en sculpturen van bekende namen zoals Octave Landuyt, James Ensor en Félix De Boeck onder de hamer moeten gaan. Twee werken van Magritte waarover Galle in dispuut ligt met de familie van Marnix Gijsen - gekregen of ontvreemd van Marnix Gijsen? - waren niet in de veiling opgenomen, maar Vonck vermoedt dat het bewarend beslag dat gisteren werd betekend alles te maken heeft met hetzelfde juridische dispuut. ,,Wij hopen alleen dat we begin volgend jaar de stukken alsnog kunnen verkopen. Het is zeer mooi materiaal en er was veel belangstelling voor''.

tandwiel
Berichten: 205
Lid geworden op: 05 Jun 2014, 19:03

Re: Marc Galle

Berichtdoor tandwiel » 07 Mei 2019, 20:28

Galle had twee schilderijen van Magritte, die toebehoorden aan Jan Albert Goris.
Hij had deze in bruikleen gekregen, maar er werd niets getekend of afgesproken. Bij het overlijden van JA Goris, claimde Mark Galle dat deze schilderijen een gift waren en dus hem toebehoorden. Hetgeen natuurlijk niet waar was, maar wie maalde daarom.
En uiteindelijk verloren de erven Goris het pleit.
Hetgeen wel waar was, was dat Galle en Goris zeer close waren, zo een beetje leermeester en leerjongen. Maar van een gift van de baron aan Mark Galle is er nooit sprake geweest.
Elsa Dehennin, prof Spaans aan de VUB, was een dame met een uitgesproken karakter.
Evenals haar man, zeer trouw aan het gedachtegoed van het vrij onderzoek.
Maar uiteindelijk, zoals zovelen, zeer opportunistisch, als het haar uitkwam.
Zoon Marnix heeft daarvan duidelijk geprofiteerd.

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12318
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Marc Galle

Berichtdoor Alostum » 09 Mei 2019, 10:39

L.P.Boon had wel een zeer uitgesproken mening over Marc Galle, in ‘Uit het dagboek van meneerke Boin’ schreef hij op vrijdag 6 april 1979:

‘Marc Galle, de idioot, zo dom als een kalf, nooit iets wetend te vertellen, maar zo gevoelig als een olifant door alles voortploeterend – ik zie hem zó voor me staan, met zijn onnozel lachje van de imbiciel – heeft nu datgene bereikt waarvan hij elkeens kont heeft gelikt: hij is socialistisch minister geworden. In de krant laat hij weten: men mag me Marc blijven noemen. Jawel. Alsof het ook maar iemand in het hoofd zou opkomen hem “meneer de minister” te noemen’


Uit ‘Onder de giftige rook van Chipka’
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Burgers en hun bestuurders - Politiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Advertentie