Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pieter De Bruynestraat

Berichtdoor Jerommeke » 15 Nov 2015, 22:26

Pieter De Bruyne is geboren op 04-07-1931 in Aalst.
Pieter is overleden op 13-02-1987 in Aalst, 55 jaar oud.

Adres:
Stationstraat 16, Aalst

Beroep:
Binnenhuisarchitect

Functie:
Leraar aan het St. Lucasinstituut te Schaarbeek

Onderscheidingen:
Laureaat van de meubelwedstrijd in Cantu, Italië
Laureaat van de Internationale Arfflex-Domus wedstrijd voor het ontwerp van zetels
Gouden Kenteken voor Industriële Vormgeving

Studeerde in 1953 aan de St. Lucasschool af als binnenhuisarchitect.
Vanaf 1954 ondernam hij diverse studiereizen naar Italië, het designland bij uitstek.
Hij liep ook stages in Milaan bij Gio Ponti, één van de belangrijkste Italiaanse architecten-designers.

Hij nam in 1955-56 en 1957 deel aan de salons van het moderne sociale meubel te Gent en bekwam in 1958 het "Gouden Kenteken".
In 1959 bekwam hij een vermelding op de internationale meubelwedstrijd van Cantu en werd in 1961 bekroond, eveneens te Cantu met een eetkamerontwerp.
Hij hield tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en voerde de meest diverse opdrachten uit.
Hij ontving in 1984 een Staatsprijs ter waardering van een kunstenaarsloopbaan.
Het volledige archief van zijn werk is in het bezit van het Designmuseum te Gent.

In de loop van zijn carrière bleef hij ontelbare landen en culturen verkennen, waar hij telkens ook zijn blik op de meubelkunst, zowel historisch als vaktechnisch, wilde verruimen.

In Aalst zijn momenteel nog sporen van hem terug te vinden, zoals zijn voormalig woonhuis in de Stationsstraat of winkels die door hem ingericht werden (o.a. Patisserie Malpertuus in de Kattestraat of Kinderschoenenwinkel Elfi in de Vrijheidsstraat).

Straatnaam "Pieter de Bruynestraat" toegekend op ?
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Polydoor De Paepestraat

Berichtdoor Jerommeke » 15 Nov 2015, 22:29

Afbeelding

Polydorus Napoleon Maria (Polydoor) De Paepe is geboren op 15-08-1846 in Aalst, zoon van Philippus Cornelius De Paepe en Melania De Bièvre.
Polydoor is overleden op 05-02-1917 in Aalst, 70 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1917 in Aalst, St. Martinus.

Adres:
Molenstraat, Aalst (1895)

Beroep:
Tabakfabrikant (1895)

Functies:
Bevelhebber en Stichter der Stedelijke Vrijwillige Brandweer
Ontvanger van de Burgerlijke Godshuizen
Lid van de Burgerwacht
Mede - Stichter van de burgerkring "De Vriendschap"
Mede - Stichter van "Het Vlaamsche Taalgilde"
Pauselijk Zouaaf

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Burgerlijk Erekruis 1ste klas
Herinneringsmedaille van Z. M. Leopold II

Polydoor trouwde, 44 jaar oud, op 15-07-1891 in Zottegem met Anna Maria Van Crombrugge, 22 jaar oud. Anna is geboren op 25-06-1869 in Strijpen, Zottegem, dochter van Prosper Van Crombrugge en Antonia Rosalia Van Der Massen.
Anna is overleden op 26-06-1951 in Aalst, 82 jaar oud. Zij is begraven op 29-06-1951 in Aalst, St. Jozef.

Hij lag aan de basis van de reorganistaie van de Stedelijke Vrijwillige Brandweer.
Publiceerde "Van Aalst naar Rome" en "De Reis naar Lourdes", twee publicaties over zijn belevenissen tijdens zijn bedevaarten.

Straatnaam "Polydoor De Paepestraat" toegekend op 30 october 1975.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Priester Daensplein

Berichtdoor Jerommeke » 17 Nov 2015, 21:05

Augustinus Adolphus (Adolf) Daens is geboren op 18-12-1839 in Aalst, zoon van Ludovicus Daens en Anna Maria Boon.
Adolf is overleden op 14-06-1907 in Aalst, 67 jaar oud.

Beroep:
Priester

Functies:
Volksvertegenwoordiger voor het Arrondissement Aalst (1894 - 1898)
Volksvertegenwoordiger voor het Arrondissement Brussel (1902 - 1906)

Onderscheiding:
Ereburger van Aalst (29-06-2004)

Hij volgde de humaniora bij de paters Jezuïeten in het Sint-Jozefscollege van Aalst.
Adolf trad in 1859 toe tot de Jezuïetenorde te Drongen, die hij in 1871 verliet.
Hij verkoos ervoor priester te worden en werd in het Groot Seminarie in Gent tot priester gewijd in het jaar 1873, hij was nadien onderpastoor in verschillende gemeenten.

Getroffen door de mensonwaardige omstandigheden in de fabrieken van Aalst, ging hij zich interesseren voor het lot van de arbeiders en riep de daensistische beweging in het leven.
Als uitvloeisel hiervan werd in 1893 de Christene Volkspartij opgericht.
Deze partij streefde het democratiseren en het radicaliseren van de Katholieke Partij na.
De naam Daens is synoniem geworden voor sociale strijd, het opkomen voor de belangen van de gewone man en het compromisloos politiek strijden hiervoor.
Hij was een man van het volk die opkwam voor het gewone volk.
Telkens opnieuw trachtte hij vanuit zijn positie (priester, politicus of helper) de belangen van de verdrukten te verdedigen.

Van eind 1894 tot 1898 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst en van 1902 tot 1906 voor het arrondissement Brussel voor de Christelijke Volkspartij.
Door de radicale standpunten van de partij kreeg Daens veel tegenkanting van de Katholieke Partij, de hogere geestelijkheid, het Vaticaan en het Koninklijk Paleis.
Hij zette zich in voor de belangen van “de kleine man”: sociale wantoestanden werden aangeklaagd in het parlement en hij pleitte voor politieke en economische hervormingen.
Daens gooide hoge ogen doordat hij één van de eersten was die Nederlands sprak in de Kamer en door het wetsvoorstel voor de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit in Gent, dat hij indiende in 1905.

Hij zocht naar een samenwerking met de conservatieve Katholieke Partij, die op dat ogenblik het bewind in handen had.
Maar door de halsstarrigheid van haar voorzitter Charles Woeste bleek dit een onmogelijke opdracht.

De Christene Volkspartij nam aan de verkiezingen van oktober 1894 deel, met Adolf Daens als eerste kandidaat op de lijst.
Wegens "vergissingen" werd hij niet verkozen, maar de Kamer gelastte een nieuwe verkiezing voor het arrondissement arrondissement te Aalst, waardoor hij op 9 december 1894 kamerlid werd.

De bisschop had ondertussen zijn openbaar optreden afgekeurd en hem verboden de mis nog verder op te dragen.
In 1895 werd hij naar Rome geroepen, maar hij bleef zijn acties voortzetten.

Onder de druk van de conservatieven, trof de bisschop van Gent, herhaaldelijk maatregelen tegen hem en gebood hem zelfs het priesterkleed af te leggen.

Reeds jaren lijdend aan een hartkwaal, overleed hij, na zich uiteindelijk toch te hebben onderworpen aan de beschikkingen van zijn bisschop.
De Christene Volkspartij zette de strijd voort tot aan WO I.
In 1957 kreeg hij in Aalst een standbeeld, gemaakt door Marc De Bruyn.
Op de voet van het standbeeld staat de volgende zin:
SLAAF NOCH BEDELAAR MAG DE ARBEIDER ZIJN
HIJ MOET EEN VRIJ EN WELVAREND MAN WEZEN.

Louis Paul Boon schreef een boek over hem: “Priester Daens”, een biografie over Adolf Daens, verteld door zijn broer Pieter.
In 1992 kwam de op dit boek gebaseerde film “Daens” uit, van regisseur Stijn Coninx met Jan Decleir in de hoofdrol.

Straatnaam "Priester Daensplein" toegekend op 8 augustus 1934.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Square Jacques Geerinckx

Berichtdoor Jerommeke » 17 Nov 2015, 21:19

Afbeelding

Jacques Marie Joseph Ignace Geerinckx is geboren op 29-07-1913 in Aalst, zoon van Leon Maria Jozef Jan Ghislenus Geerinckx en Louisa Maria Hortentia Paulina Moyersoen.
Jacques is overleden op 14-05-1943 in Soy, Luxemburg, 29 jaar oud. Hij is begraven in Soy, Luxemburg.

Jacques bleef ongehuwd.

Adres:
Kasteel Ter Linden, Aalst

Functies:
Geheim agent (parachutist) van de inlichtingendienst
Vrijwilliger bij de Verenigde Naties
Luitenant

Onderscheidingen:
Certificate of Service
Oorlogskruis
Kruis der Ontvluchten

Vanaf het begin van de bezetting was hij reeds in dienst en lukt er in de plans te stelen van het vliegveld van Chièvres.
Later hield hij zich bezig met de begeleiding naar de Spaanse grens van Engelse officieren en neergeschoten piloten.
Toen hij door de Gestapo bedreigt werd slaagt hij er in de herfst van 1942 in België via Frankrijk, Spanje en Portugal te ontvluchten en zich bij de Belgische Inlichtingendienst in Londen te voegen.
Hier krijgt hij bij de Intelligence Service een opleiding als geheim agent.
Vijf maal wordt hij succesvol gedropt maar de zesde maal gaat het mis, hij wordt gedropt boven het Luxemburgse plaatsje Soy, waarschijnlijk gehinderd door zijn valscherm stort hij te pletter en vindt er een dramatische dood.

Na zijn dood krijgt hij van de Air Chief Marshall van het Geallieerde Expeditieleger het Certificate of Service:
This certificate is awarded to Jacques Geerinckx as a token of gratitude for and appreciation of the help given to the Sailors, Soldiers and Airmen of The British Commonwealth of Nations, wich enabled them to escape from, or evade capture by the enemy.

Straatnaam" Square Jacques Geerinckx" toegekend op 23 maart 1954.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Stefaan De Jongestraat

Berichtdoor Jerommeke » 18 Nov 2015, 21:18

Stephanus (Stefaan) De Jonghe is geboren op 21-10-1902 in Kruishoutem, zoon van Remigius Emilius De Jonghe en Maria Sidonia Tijtgat.
Stefaan is overleden op 30-12-1933 in Etterbeek, Institut Médico Chirurgical, 31 jaar oud.

Stefaan bleef ongehuwd.

Adres:
St. Jobstraat 98, Aalst

Beroepen:
Leraar aan het St. Maartensinstituut in Aalst (1921 - 1929)
Leraar harmonie en muziekgeschiedenis aan de Muziekacademie van Aalst
Studiemeester aan de Staatsmiddelbare School

Functies:
Pianist
Organisator van concerten
Programmamaker bij de N.I.R.

Opleidingen:
Licentiaat Kunstgeschiedenis en Archeologie, specialiteit Musicologie (R.U. Gent)
Onderwijzer - organist (Vrije Normaalschool van St. Niklaas)
Bibliothecaris

In 1919 kwam hij met zijn ouders in Meldert wonen maar een jaar later verhuisden zij naar Aalst.
Hij was geïnteresseerd in de moderne Russische muziek en gaf verscheidene recitals doorheen gans Vlaanderen.
Met bevlogen enthousiasme probeerde hij oude en nieuwe muziek op alle mogelijke manieren dichter bij het publiek te brengen.
Hij probeerde met zijn radioprogramma’s en lezingen de werken van moderne componisten ingang te doen vinden bij een breed publiek en schreef muziekbijdragen voor dag- en weekbladen.
In 1929 stichtte hij in Aalst een concertorganisatie die later de naam "Nieuwe Concerten" zou krijgen en een begrip zal worden in het Aalsterse muziekleven.
Driejaarlijks organiseert de Stefaan De Jonghestichting in Aalst een wedstrijd voor beloftvolle jonge pianisten.

In december 1933 werd hij onwel tijdens één van zijn radioprogramma's.
Hij werd met spoed overgebracht naar het dichtstbijzijnde hospitaal waar hij ondanks de beste zorgen zal overlijden aan de gevolgen van een acute blindedarmontsteking.

Straatnaam "Stefaan De Jonghestraat" toegekend op 11 mei 1934.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Sylvain Van Der Guchtlaan

Berichtdoor Jerommeke » 19 Nov 2015, 15:06

Silvinus Robertus Ludovicus (Sylvain) Van Der Gucht is geboren op 17-02-1823 in Aalst, zoon van Henricus Gabriel Victor Van Der Gucht en Susanna Maria Caudron.
Sylvain is overleden op 02-05-1894 in Aalst, 71 jaar oud.

Beroepen:
Kunstschilder (1847)
Schrijver van volksverhalen
Winkelier

Sylvain trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1847 in Aalst met Maria Joanna Van Den Hauwe, 26 jaar oud.
Maria is geboren op 27-02-1821 in Aalst, dochter van Emmanuel Van Den Hauwe en Anna Catharina Francisca Bode.
Maria is overleden op 13-05-1889 in Aalst, 68 jaar oud.

Hij had een winkel op de hoek van de Gentse- en Vlaanderenstraat waar hij naast olieverf ook heiligenbeelden, tuinbeelden en vazen verkocht.

Auteur van: Jan Clerker of de laatste der Binders van Vlaanderen.
Schrijver van Oost-Vlaamsche dramatische verhalen uit de Franse tijd o.a.: Het Kasteel der Verdoemenis, Gaston Blankaert, De zwarte Advokaat, Doktor Gorus en Tacida Spinaal.
De eerste twee van deze werken zijn ook overgenomen in het Amerikaans blad Depere Standaard.

Straatnaam "Sylvain Van Der Guchtlaan" toegekend op 12 januari 1954 voor een nieuwe laan.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Valerius De Saedeleerstraat

Berichtdoor Jerommeke » 19 Nov 2015, 15:28

Valery Victor Emilianus Maria (Valerius) De Saedeleer is geboren op 04-08-1867 in Aalst, zoon van Ludovicus Jacobus De Saedeleer en Joanna Catharina Borreman.
Valerius is overleden op 16-09-1941 in Leupegem, 74 jaar oud. Hij is begraven in Aalst.

Beroep:
Kunstschilder (1889)

Valerius trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1889 in Aalst met Maria Constantia Clementia Limpens, 22 jaar oud.
Maria is geboren op 10-02-1867 in Aalst, dochter van Fredericus Limpens en Rosalia Verleysen.

Levensloop:
zie: http://www.aalst.be/default.asp?artikelid=791

Straatnaam "Valerius De Saedeleerstraat" toegekend op 30-12-1930.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Van Geemstraatje

Berichtdoor Jerommeke » 20 Nov 2015, 15:58

Laurentius Franciscus (Laurent) Van Geem is geboren op 28-03-1781 in Aalst, zoon van Petrus Van Geem en Catharina Van De Meerssche.
Laurent is overleden op 22-07-1860 in Aalst, 79 jaar oud.

Beroep:
Hovenier

Laurent trouwde, 28 jaar oud, op 22-02-1810 in Aalst met Judoca De Bruyn, 25 jaar oud.
Judoca is geboren op 19-04-1784 in Aalst, dochter van Joannes De Bruyn en Joanna Catharina Van De Meerssche.
Judoca is overleden op 30-10-1862 in Aalst, 78 jaar oud.

Het straatje werd venoemd naar de bewoner Laurent Van Geem die er eigendom bezat.

In februari 1898 dreigde dit straatje voor het publiek afgesloten te worden door het eigenhandig optreden van aanpalende eigenaar Karel Jan De Meeter, brouwer, die de doorgang belemmerde.
Karel zei dat dit straatje zijn eigendom was en besloot dan ook de toegang af te sluiten met een ijzeren hek.
De zaak kwam voor de gemeenteraad in maart 1898 die oordeelde "dat de baan genaamd Wolvenstraatje heden het straatje Van Geem geheten en leidende van de Denderstraat naar de staatsbaan van Aalst naar Dendermonde erkend wordt als buurtweg en nooit opgehouden heeft een openbare weg te zijn."
De volgende dag gingen 3 politieagenten en 3 stadswerklieden ter plaatse en ruimden de afsluiting en het ijzeren hek op die het straatje versperden.

Straatnaam "Van Geemstraatje" toegekend rond 1835 als nieuwe naam voor het Wolvenstraatje.

Over dit straatje bestaat het volgend rijmpje:
't Van Geemstraatje,
Een binnenpaadje
Waarvoor duchtig werd gevochten
Toen z'er niet meer door 'n mochten.

Het momenteel niet meer toegankelijk gedeelte van het straatje is staatseigendom ingevolge een ruiling tussen Stad en Staat op 25 mei 1985.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

stephane
Berichten: 1585
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Berichtdoor stephane » 20 Nov 2015, 16:31

Van Geemstraatje aan de Dendermondsesteenweg anno 2014

Afbeelding

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10198
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Van Langenhovestraat

Berichtdoor Jerommeke » 20 Nov 2015, 16:34

Alexander Andreas van Langenhove is geboren op 24-02-1823 in Aalst, zoon van Ludovicus Vincentius Xaverius van Langenhove en Angelina Paulina Maria Josephina Tack.
Alexander is overleden op 14-07-1871 in Aalst, 48 jaar oud. Hij is begraven op 17-07-1871 in Aalst.

Beroep:
Bankier

Functies:
Raadslid en Voorzitter van de Kamer van Koophandel
Voorzitter van de Berg van Barmhartigheid
Gemeenteraadslid
Schepen
van 1866 tot 1871 Burgemeester der stad Aalst (Gematigd liberaal)

Alexander trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1847 in Aalst met Maria Francisca Clementina Jelie, 21 jaar oud. Maria is geboren op 22-09-1825 in Aalst, dochter van Joannes Baptista (Jan) Jelie en Maria Anna Josepha Peeters.
Maria is overleden op 15-08-1877 in Blankenberge, 51 jaar oud. Zij is begraven op 18-08-1877 in Aalst, St. Martinus.

Zijn vader was de oprichter van de bank "Banque C. et Al. Van Langenhove".

In zijn functie van burgemeester is hij in Aalst nooit erg geliefd geweest.
Volgens De Denderbode werd hij door de Aalstenaars met tegenzin en onverschilligheid onthaald.
De reden hiertoe is te zoeken in het feit dat de katholieken over de meerderheid in de gemeenteraad beschikken terwijl Alexander als liberaal, burgemeester werd.
De toenmalige liberale nationale regering zat hier wel voor iets tussen.
In deze periode bestond er in Aalst ook grote tegenstand tegen de wet op de kerkhoven, waarbij het nieuwe kerkhof in een deel voor katholieken en niet-katholieken ingedeeld werd.

Straatnaam "Van Langenhovestraat" toegekend op 4 augustus 1902.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.


Terug naar “Straten, pleinen, monumenten en gebouwen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Advertentie