Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Marcel De Bisschopstraat

Berichtdoor Jerommeke » 06 Nov 2015, 16:00

Marcel Aloïs De Bisschop is geboren op 03-08-1907 in Aalst, zoon van Carolus Ludovicus De Bisschop en Maria Goedertier.
Marcel is overleden op 15-07-1991 in Aalst, O.L.V. Kliniek, 83 jaar oud. Hij is begraven op 20-07-1991 in Aalst, St. Jozef.

Adres:
Gentsestraat 41, Aalst

Functies:
Feestdirecteur van het Feestcomité
Voorzitter van de C.V.P. Aalst
Apotheker in de gevangenis van Vorst (1935 - 1944)
Apotheker bij de C.O.O. in Aalst
Provisor van de Kristelijke Mutualiteiten (eigen apotheek)
Lid van de Draeckenieren
Burgemeester van Aalst (26-01-1971 tot 1976)
Schepen van Feestelijkheden en Middenstand
Ere- Schepen van Aalst
Onder - Voorzitter van de Koninklijke Fanfare "Kunst en Vermaak"

Opleidingen:
Licentiaat tandheelkunde
Doctor in de farmacie

Marcel trouwde met Irena Van Hauwe.
Irena is geboren op 29-12-1910 in Aalst, dochter van Ernest Emilius Van Hauwe en Maria Virginia Bomon.

Op 16 september 1997 werd Stichting Marcel De Bisschop, Aalst - Gabrovo vzw opgericht, met als doel hulp te verlenen aan de bevolking van Gabrovo in Bulgarije, zowel op humanitair, sociaal, cultureel, educatief en wetenschappelijk vlak, evenals inzake mobiliteit en gezondheidszorg.
Begin 2011 werd de naam echter gewijzigd in Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo.
De afkorting MDB: Aalst - Gabrovo bleef behouden.
Een tijdlang werd door de Stichting Marcel De Bisschop een bier verkocht, Nen Biskop.
In 2007 verscheen een boek over hem: "Ik heb een steen verlegd. Marcel De Bisschop (1907-1991)".

Na zijn overstap van de CVP naar de Liberale Partij werd hij prompt tot "Blaan Biskop" benoemd, een naam die door hemzelf werd overgenomen.

Straatnaam "Marcel De Bisschopstraat" toegekend op 1 januari 2004 als nieuwe naam voor de Verenigde Natiënstraat.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Nestor De Tièrestraat

Berichtdoor Jerommeke » 06 Nov 2015, 16:14

Nestor Jan Baptiste De Tière is geboren op 06-08-1856 in Eine, zoon van Petrus Franciscus De Tière en Dorothea Maertens.
Nestor is overleden op 28-09-1920 in Vorst, 64 jaar oud.

Beroepen:
Notarisklerk
Beambte bij het Ministerie van Spoorwegen
Toneelschrijver

Functie:
Dienstoverste bij de Koninklijke Bibliotheek van België

Op zijn geboorteakte werd hij verkeerdelijk ingeschreven als Nestor Jan Baptiste De Theire.
Op 31 mei 1920 volgt een rectificatie door de rechtbank van eerste aanleg van Oudenaarde en wordt zijn naam gewijzigd in Nestor Jan Baptiste De Tière.

Was geen geboren Aalstenaar maar woonde met zijn ouders een tijd in Aalst en ging als jongeling, van 1865 tot 1871, naar de Rijksmiddelbare School op de Graanmarkt.
Toen hij acht jaar oud was kwam hij met zijn ouders in Aalst wonen maar verhuisde later naar Gent, waar hij verder studeerde aan het Atheneum.

In zijn prilste jeugd was de jonge Nestor vijand van wetenschap en schoolgaan : vrij slenteren langs weide en veld, droomen langs de boorden der bochtige Schelde, kattekwaad uitrichten in bosschen en boomgaarden, dat waren zijn liefhebberijtjes; doch tevens had hij van zijne moeder geërfd de zucht naar lectuur. Al wat hem te huis onder de handen viel, las en herlas hij.
Nog jong zijnde voelde hij reeds in zich den drang tot schrijven; op achttienjarigen ouderdom was hij reeds een der ijverigste leden der Gentsche afdeeling van ’t Willemsfonds, en liet hij in menig Vlaamsch tijdschrift liederen en versjes verschijnen waarvan sommigen door Julius Vander Meulen en Karel Miry op muziek werden gesteld.
Deze eerste verzen, meestal erg sentimenteele kleinigheden, doen denken aan Loveling, hier en daar echter straalt reeds persoonlijkheid door, vooral gekenmerkt door een scherpe ironie en een donkere zwartgalligheid.
Eens de schoolbanken ontloopen werd hij notarisklerk en knoopte kennis aan met August Hendrickx, die hem waarschijnlijk den blik deed richten naar het tooneel; want samen met hem schreef hij Roosje van den veldwachter.


Zijn meesterwerk is Roze Kate of Het Treurspel der Smeden.
Andere bekende werken zijn:
Het Brood
Vorstenplicht
Moederhart
Wilde Lea, e.a.

Straatnaam "Nestor De Tièrestraat" toegekend op 3 januari 1927 als nieuwe naam voor de Gazometerstraat.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Oscar Debunnestraat

Berichtdoor Jerommeke » 07 Nov 2015, 17:37

Oscar Debunne (° Debeuf) is geboren op 24-04-1921 in Vorst, zoon van August Debunne en Bertha Debeuf. Oscar is overleden op 11-05-2006 in Linkebeek, 85 jaar oud.
Hij is gecremeerd op 13-05-2006 in Ukkel.

Beroep:
Advokaat

Functies:
Lid van de gewapende weerstand
Algemeen Secretaris van het Emile Vanderveldeinstituut
Advokaat aan de balie van Kortrijk (1944-1948)
Juridisch bijzitter van de Werkrechtersraad te Kortrijk. (1945-1948)
Burgemeester van Aalst (1953-1956)
Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst (1954-1956)
Adjunct Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties bij de Raad voor technische bijstand aan India en Nepal.
Directeur van het Emile Vanderveldeinstituut (1975-1986)
Secretaris Internationale Betrekkingen van de Belgische Socialistische Partij (1977-1988)
Vertegenwoordiger van de Belgische Socialistische Partij bij de Socialistische Internationale (1976-1989)
Voorzitter van de Raad van Advies voor Ontwikkelingssamenwerking (1978-1982)
Voorzitter van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (1982-1992)
Directeur van het European Institute for South and South-East Asian Studies in Brussel (1990)
Stichter - Voorzitter van de bouwcoöperatieve voor Dender- en Waasland DEWACO.
Directeur van de economische afdeling van de NAVO in Brussel (1973-1975)
Lid van de Raad van beheer van het AMSAB

Opleiding:
Doctor in de Rechten (Rijksuniversiteit Gent 1946)

Oscar trouwde met ??.

In 1952 werd hij door het partijbestuur naar Aalst gestuurd om er de interne problemen binnen de toenmalige BSP op te lossen.
Niet alleen slaagde hij daar in, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1952 verloor de CVP de absolute meerderheid en Debunne werd burgemeester, in een coalitie van socialisten en liberalen.
Van 1954 tot 1956 was hij eveneens socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst.

In april 1956 nam hij uit beide functies ontslag in enigszins mysterieuze omstandigheden, waarbij men hem een tijdje in de kranten als "onvindbaar" vermeldde.

Straatnaam "Oscar Debunnestraat" toegekend in 2006 als nieuwe naam voor een gedeelte van de Paardendries.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Park De Blieck

Berichtdoor Jerommeke » 07 Nov 2015, 20:47

Joseph Clemens Maria De Blieck is geboren op 13-09-1866 in Lebbeke, zoon van Adolphus Augustus Carolus De Blieck en Evelina Amelia Theresia Hortense Philipkin.
Joseph is overleden op 11-05-1927 in Aalst, 60 jaar oud. Hij is begraven op 14-05-1927 in Aalst, St. Martinus.

Adres:
Vaartkaai 5, Aalst (1894)

Beroepen:
Koopman in hop (1894)
Bierbrouwer (1899)

Functies:
Gemeenteraadslid (Vanaf 12-01-1904)
Senator voor de Liberale Partij (Vanaf 02-06-1912)
Ere - Voorzitter van de Aalsterse Wezenbond

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Burgerlijk Erekruis 1ste klas 1914-18

Joseph:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-10-1892 in Aalst met Maria Emilia Callebaut, 34 jaar oud.
Maria is geboren op 02-06-1858 in Aalst, dochter van Carolus Callebaut en Maria Meert.
Maria is weduwe van Dominicus Josephus Raymondus Van Assche (1836-1891), met wie zij trouwde op 24-09-1883 in Aalst.

(2) trouwde na 1909 met Maria Theresia Henrietta Février.
Maria is geboren op 29-12-1873 in Sombreffe, dochter van Edouard Alfred Albert Février en Adolphine Marie Claire Stalon.

Hij stond bekend als een groot weldoener van weeskinderen en mensen in nood.
Hij was eveneens een groot kunstliefhebber en bezat een groot aantal werken van Valerius De Saedeleer.
Deze schilderijen pronkten in zijn buitenverblijf het Torenhof.

Straatnaam "Park De Blieck" toegekend op 19 augustus 1960.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Passage Pieter Van Aelst

Berichtdoor Jerommeke » 07 Nov 2015, 21:05

Pieter Van Aelst is geboren omstreeks 1450.
Pieter is overleden omstreeks 1531, ongeveer 81 jaar oud.
Was ook bekend onder de naam Pieter Van Edingen.
Wordt soms verward met Pieter Coecke alias Pieter Coecke Van Aelst.

Adres:
Kolenmarkt, Brussel

Beroepen:
Tapijtwever in Brussel
Koopman
Makelaar in legwerk

Functies:
Lid van de St. Jorisgilde van Aalst
Hoftapijtwever van Filips De Schone (1502)
Hofwerker in dienst van Keizer Karel V (1506)

Maakte in 1515 in opdracht van paus Leo X wandtapijten voor de Sixtijnse kapel, hij kreeg hiervoor de titel van "Pauselijke kamerdienaar".
Pieter weefde er meerdere jaren aan, de wandtapijten zijn 4,5 meter hoog bij 6 meter breed.

Pieter van Aelst, alias van Edingen van Aelst, Zuid-Nederlands tapijtwever, sinds 1497 groothandelaar te Brussel, werd in 1502 "valet de chambre et tapissier du roy", van Filips de Schone, later van Karel V.
Hij repareerde de tapijten van de Spaanse kroon afkomstig uit Bourgondisch bezit en leverde vele nieuwe series.
Doordat vóór 1528 geen verplichting tot het merken van wandtapijten door de wevers bestond, is moeilijk vast te stellen welke van de thans nog bestaande tapijten door hem werden vervaardigd.
Wel staat vast dat de serie Handelingen der Apostelen in 1516 bij Pieter van Aelst werd besteld door paus Leo X, die er door Rafaël tien kartons voor liet vervaardigen.
Deze werden naar Brussel gezonden en hebben in sterke mate bijgedragen tot het verspreiden van de ideeën van de Italiaanse renaissance in de Nederlanden.
Voor de wevers van Pieter van Aelst moet het een vernieuwende opdracht zijn geweest, de krachtige, heldere voorgrondsgroepen zo vrij in de ruimte te plaatsen, gewend als zij waren aan de hoge horizonten en opeenhoping van figuren in de gotische ontwerpen.
De tapijten kwamen reeds in 1519 te Rome aan en werden hoog geroemd.
Zij worden thans bewaard in het museum van het Vaticaan.
In het Victoria and Albert Museum te Londen zijn nog zeven van de kartons te zien.
In 1520 bestelde paus Leo X een serie Giuocchi di putti of Kinderspelen (twintig stuks) en Grotesken (acht stuks) bij Pieter van Aelst.
Ontwerper was Giovanni da Udine, leerling van Rafaël, die ook meewerkte aan de Taferelen uit het leven van Christus (twaalf stuks), korte tijd later door paus Clemens VII besteld.
Ook de grote vorsten uit Van Aelsts tijd (Karel V, Frans I, Hendrik VIII) gaven hem opdrachten.
Er zijn aanwijzingen dat de Voetwassing in het Rijksmuseum te Amsterdam in zijn atelier is geweven.

Bron: http://www.worldexplorer.be

Straatnaam "Passage Pieter van Aelst" toegekend op ?
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pastoor Lauwereysstraat

Berichtdoor Jerommeke » 09 Nov 2015, 21:24

Jan Stanislaus Lauwereys is geboren op 28-01-1853 in Ninove, zoon van Petrus Juliaan Lauwerijs en Maria Amelia Van Der Smissen.
Jan is overleden op 26-12-1928 in Aalst, 75 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1928 in Aalst, O.L.V. Bijstand.

Beroepen:
van 20-12-1879 tot 26-12-1928 Priester (Priester gewijd 20-12-1879 te Gent)
van 22-12-1879 tot 07-01-1884 Onderpastoor van Vlierzele
van 08-01-1884 tot 09-04-1901 Onderpastoor van St. Niklaas
van 10-04-1901 tot 26-12-1928 Pastoor van O.L.V. Bijstand (Stichter van deze parochie)

Onderscheidingen:
Ridder in de Leopoldsorde
Ereteken 1ste en 2de klas
Ereteken van de Mutualiteit

Opleidingen:
Klein Seminarie te St. Niklaas
Groot Seminarie te Gent

Na zijn lagere school ging hij naar het Klein Seminarie in St. Niklaas en van daar vanaf 1 oktober 1876 naar het Groot Seminarie in Gent waar hij priester werd gewijd op 20 december 1879.
Twee dagen na zijn priesterwijding werd hij al tot onderpastoor aangesteld in Vlierzele.
Op 8 januari 1884 werd hij onderpastoor van de O.L.V. kerk van St. Niklaas.
Door zijn buitengewone ijver o.a. door de oprichting van weefscholen en apostelhuizen wekte hij de aandacht van het bisdom die hem de opdracht gaf een nieuwe parochie te stichten.
Deze nieuwe parochie werd Aalst Mijlbeke waar hij door bisschop Stillemans tot pastoor werd aangesteld op 9 april 1901.
Hij werd eerst aangesteld als pastoor van de St. Corneliuskapel waarin de voorlopige kerk was ondergebracht.
Deze kapel werd rond 1878 gebouwd door toedoen van de rijke landbouwer en gemeenteraadslid Judocus De Cock die ze had laten oprichten ter nagedachtenis aan zijn zoontje die op achtjarige leeftijd was overleden.
De nieuwe bidplaats was echter spoedig te klein zodat de pastoor er een voorgebouw van een tiental meter liet bijbouwen waardoor er plaats kwam voor een 500-tal gelovigen.
Tot aan de inwijding van de nieuwe kerk zou de kapel als parochiekerk blijven dienst doen, daarna werd ze overgedragen aan de Zusters van Vincentius à Paolo als kloosterkapel.
De dochter van Judocus De Cock erfde de kapel en door haar huwelijk kwam deze kapel uiteindelijk in het bezit van de familie De Vis.
De eigenaars bekommerden zich niet om het onderhoud ervan zodat ze in 1955 in een zodanige slechte toestand verkeerde dat ze niet meer mocht gebruikt worden, in 1980 werd ze dan volledig afgebroken.

Stadsarchitect Jules Goethals kreeg de opdracht om de plannen te tekenen voor een nieuwe kerk en pastorij.
De officiële start van de bouwwerken begon in maart 1902 en pastoor Lauwereys plaatste zelf de laatste steen van de toren op 27 juni 1903.
De nieuwe kerk werd op 27 september 1903 plechtig ingewijd en toegewijd aan O.L.V. Bijstand.
De uiteindelijke volledige afwerking zou pas plaats vinden rond 1928 toen pastoor Lauwereys kort voor zijn dood op eigen kosten nog schilderwerken liet uitvoeren in het koor.
De kerk van Mijlbeek zoals ze door de Aalstenaars genoemd wordt is ook de kerk waarin Pierre Uyttersprot dienst deed als laatste suisse van Aalst.

In zijn nieuwe parochie zette Stanislas zich met volle ijver in en stichtte er onder meer jongens- meisjes- en avondscholen.
Hij richtte er ook een boeren- en boerinnenbond, een spaarkas, een volksbibliotheek, een school voor kantwerksters en corsetmaaksters op.
Kort gezegd een ganse reeks opvoedkundige en maatschappelijke instellingen voor de jeugd, landbouwers en werkmensen.
Ook de ouderen werden niet vergeten, waarvoor hij 6 apostelhuisjes liet inrichten waar zij onbekommerd hun oude dag konden slijten.
Hij had eveneens een aandeel in de oprichting van het latere O.L.V. Ziekenhuis waar hij in het begin het geestelijk bestuur waarnam.
Tijdens de oorlog heeft hij nooit zijn parochie verlaten maar bleef steeds op post om bijstand te verlenen aan zijn geteisterde parochianen.
Bij zijn parochianen was hij steeds geliefd behalve bij de bewoners van de barakken waar hij nooit op bezoek ging.
Dank zij hem werd er op het kerkplein een monument opgericht, uit dankbaarheid voor de groote offers in dezen oorlog gebracht door de gesneuvelde soldaten, de gemartelde burgers en opgeeisschten onzer stad en tot eeuwig aandenken aan onze geliefde helden.

Straatnaam “Pastoor Lauwereysstraat” toegekend op 22 mei 1952 voor een nieuwe straat, deze straat wordt in de volksmond ook de “Manke Pasterstraat” genoemd, naar een lichte lichamelijke handicap van de pastoor.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Petrus Van Nuffelstraat

Berichtdoor Jerommeke » 09 Nov 2015, 21:54

Petrus Josephus Van Nuffel is geboren op 10-07-1871 in Aalst, zoon van Florentius Van Nuffel en Hieronyma Francisca François.
Petrus is overleden op 10-08-1939 in Aalst, 68 jaar oud. Hij is begraven op 14-08-1939 in Aalst, O.L.V. Bijstand.

Adres:
Leopoldlaan 1, Aalst (1939)

Beroep:
Politieagent

Functies:
Adjunct Politiecommissaris
Letterkundige
Geschiedschrijver
Folklorist
Drukker - uitgever

Onderscheiding:
Commandeur in de Orde van St. Gregorius de Grote

Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 20-02-1902 in Aalst met Melania Van Leuven, 24 jaar oud.
Melania is geboren op 20-09-1877 in Aalst, dochter van Romanus Van Leuven en Sophia Cassiman.
Melania is overleden op 19-04-1968 in Aalst, 90 jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1968 in Aalst, St. Jozef.

Petrus publiceerde ca. 127 werken waaronder gedichten, romans, volkskundige vertellingen, toneelstukken, geschiedkundige en folkloristische werken.
Onder zijn beste geschiedkundige en folkloristische werken vinden we: " Jozef Meganck en zijn werk ", " Alostum Religiosum ", "Historiek der oude straten van Aalst ", " Het Begijnhof van Sint Katharina op den Zavel te Aalst", "De Duitschers in Aalst", " De Omgang met het Allerheiligste te Aalst door de eeuwen heen", "De Koninklijke Harmonie Al groeiend bloeiend", "Aalstersche Typen" , " Zestien Stadsgenooten ", "De oudstbewaard gebleven stadsrekening van Aalst, naar het veertiendeeuwsche handschrift (1394-1395)", enz.
Hij werkte mee aan tal van Aalstersche weekbladen zoals: "Het Nieuws van den Dag", "Het Belfort", "De Brabander", "Oostvlaamsche Zanten".


Hij was een teruggetrokken, schuchter man.
Nooit trad hij ergens op als spreker in het openbaar.
Maar je ging bij hem op zijn bureau op de hoek van de Moorselbaan en de Leopoldlaan tegenover de kerk van Mijlbeke, je vroeg hem een of andere inlichting over de plaatselijke geschiedenis en de gedienstige zoeker werd een bron van welsprekendheid.
Ondertussen haalde hij één van zijn vele registers voor de dag waarin hij een massa knipsels had verzameld, publicaties die hij in kranten en tijdschriften had geschreven.
Uit ieder onderhoud zou blijken wat voor een gemoedelijk en hulpvaardig man Van Nuffel was, biezonder gelukkig te kunnen praten met iemand die zijn werk waardeerde en belangstelling betoonde voor het verleden.
Droeg hij een onberispelijk politieuniform, in zijn hart was hij een gevoelig kunstenaar: dichter, tekenaar, schilder ... maar vooral archiefpluizer.
Als knaap reeds voelde hij zich aangetrokken tot de plastische kunsten.
Zijn eerste reeks lessen kreeg hij van Sylvain Van der Gucht.
Hij zou zijn studiën hebben voortgezet aan de Akademie van Antwerpen indien zijn vader niet vroegtijdig was gestorven (1886).
Als oudste van zes kinderen werd de vijftienjarige door Pieter Daens opgenomen in de redactie van "De Werkman" en van het "Land van Aalst".
Hij schreef gedichtjes waarvan enkele op muziek werden gezet, publiceerde een historische roman "Dirka of de Spaanse Oproerlingen van 1576 te Aalst" (1898), leverde de tekst van een "Inhuldigingscantate", getoonzet door P. Gilson en vooral een historisch openluchtspel "De Slag bij de Hertshaag te Aalst" (1929).
Het was echter in de lokale geschiedenis dat de politiecommissaris van Mijlbeke het meest verdienstelijk werk zou verrichten.
Hoeveel uren heeft hij niet doorgebracht, speurend in oude archieven waaruit hij het verleden van zijn geboortestad met liefde en met nog meer geduld zou oproepen !
Van Nuffel heeft een ontzagelijke massa historische gegevens opgediept die een kijk geven op het eerbiedwaardig verleden van onze stad: hij heeft het stellig verdiend dat een straat naar hem werd vernoemd.
[Mededelingen V.V.A.K. 1983 nr.4]
Bron: Alostum.

Straatnaam "Petrus Van Nuffelstraat" toegekend op 22 december 1932.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pierre Corneliskaai

Berichtdoor Jerommeke » 09 Nov 2015, 22:09

Pieter Carolus Justina (Pierre) Cornelis is geboren op 22-11-1889 in Aalst, zoon van Emilius Franciscus Augustus Cornelis en Paulina Joanna Ludovica Van De Voorde.
Pierre is overleden op 15-05-1945 in Aalst, 55 jaar oud.

Adressen:
Boudewijnkaai, Aalst
Dirk Martensstraat 17, Aalst

Functies:
Lid van het A.N.V.
Gemeenteraadslid
Schepen van Onderwijs
Schepen van Bevoorrading
Voorzitter Van de Voetbalclub Eendracht Aalst

Pierre trouwde met Amanda Josepha De Saedeleer.
Amanda is geboren op 01-03-1889 in Aalst, dochter van Arthur Camille De Saedeleer en Maria Joanna Gits.
Amanda is overleden op 25-02-1967 in Aalst, 77 jaar oud.

Hij studeerde aan de Staatsmiddelbare Jongensschool te Aalst en werd regent, werkte zich verder op en trad in juni 1914 in dienst bij de Glucoserie Hyacinthe Leclercq en werd er directeur.
Hij was liberaal gemeenteraadslid in 1932 en werd twee jaar later kortstondig schepen van onderwijs, een taak die hij buitengewoon goed behartigde en heropnam in 1939.
Hij had een grote invloed op het stedelijk onderwijs.
Onder zijn schepen ambt werd op 09-04-1939 de eerste steen gelegd van het huidige Koninklijk Atheneum.
Pierre was in Aalst en de regio een welbekende en graag geziene figuur.
Naast zijn politieke en industriele activiteiten vond hij nog de tijd voor cultuur en sport.
Hij was stichter van het Aalstersche Kunstenaarsgilde, dat met medewerking van Aalsterse nijveraars de plaatselijke kunstschilders finacieel steunde.
Het wereldje van de kunstschilders was hem zeker niet onbekend, Valerius de Saedeleer was trouwens zijn schoonbroer.
Pierre was stichter en voorzitter van de Bond der Oud-Leerlingen van de Staatsmiddelbare School.
Niet minder populair was hij in de sportmiddens als voorzitter gedurende vijftien jaar van de voetbalclub Eendracht.
Zeer dramatisch waren de omstandigheden waarin hij om het leven kwam.
Tijdens de laatste oorlog oefende hij het ambt uit van schepen van ravitaillering.
Hij nam zijn verantwoordelijkheid op en zorgde voor de regelmatige bevoorrading van de burgers, steunde het verzet en bleef niet onverschillig voor de werkweigeraars en onderduikers.
Door zijn functie kwam hij regelmatig in contact met de bezettende overheid, wat een aanleiding kon zijn voor een lastercampagne met de bevrijding: zijn goede naam en eer werden besmeurd.
Vanuit een bepaalde hoek werd hem verraad en collaboratie verweten.
Het is nooit bewezen dat hij zich tot zulke praktijken heeft geleend.
Toch zal hij deze leugenachtige campagne met zijn leven bekopen.
In de nachtvan 15 op 16 mei 1945 werd hij in zijn woning, Dirk Martensstraat 71, lafhartig neergeschoten door leden van een communistisch gezinde vermeende weerstandsgroep.
De vier daders wereen in 1948 zwaar veroordeeld, één ervan kreeg de doodstraf.
Bron: Alostum

Het voetbalstadion van Eendracht Aalst draagt sinds 1945 de naam van Pierre Cornelisstadion te zijner nagedachtenis en vijftien jaar voorzitterschap.
Straatnaam "Pierre Corneliskaai" toegekend op 9 april 1946 als nieuwe naam voor de Boudewijnkaai.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pieter Coeckestraat

Berichtdoor Jerommeke » 10 Nov 2015, 16:59

Pieter Coecke is geboren op 14-08-1502 in Aalst, zoon van Jan Coecke en Ida De Pauw.
Pieter is overleden op 16-12-1550 in Brussel, 48 jaar oud. Hij is begraven in Brussel, St. Gorik.

Functies:
Deken van de schildersgilde St. Lucas
Hofschilder van Keizer Karel V

Pieter:
(1) trouwde in Antwerpen met Anna Mertens van Dornicke. Anna is overleden in 1528.
(2) had een relatie met Antonia Van der Sant.
(3) trouwde in 1538 in Mechelen met Maaike Verhulst Bessemers.
Maaike is geboren in 1518 in Mechelen.
Maaike is overleden in maart 1600 in Mechelen, 82 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1600 in Mechelen.

Beroep:
Kunstschilderes

Pieter stamde uit een voorname familie, waarin naast kunstenaars ook politici voorkwamen.
Sommige bronnen vermelden zijn vader als schepen der stad Aalst, andere leden van de familie Coecke bezetten van 1601 tot 1680 onafgebroken schepenzetels in Aalst.

Hij was een Vlaams architect, beeldhouwer, prentkunstenaar, schilder, auteur en tekenaar.
Ook ontwierp hij wandtapijten en werkte hij met gebrandschilderd glas.

Hij was van 1517 tot 1521 leerling van Bernard van Orley in Brussel en verbleef midden jaren ’20 enige tijd in Italië waar hij kennis maakte met de Italiaanse renaissancekunst.
In 1527 werd hij lid van het Antwerpse St. Lucasgilde en in 1533 vertrok hij voor een jaar naar Constantinopel in een mislukte poging zakenrelaties te verwerven voor zijn tapijten.

Coecke zette in 1544 een atelier op in Brussel, daar maakte hij o.a. zijn schilderijen, prenten en tapijten.
Pieter Brueghel de Oude was een gezel in dit atelier en trouwde in 1563 Pieters dochter Maycken.

Coecke heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verspreiden van de Renaissance naar het Noorden met zijn werken maar ook door zijn boeken.
Hij vertaalde Sebastiano Serlio’s Libri d’architettura dat in 1539 werd gepubliceerd.
Hij was vlak voor zijn dood nog korte tijd hofschilder van keizer Karel V.

Pieter geeft het beeldverslag van zijn reis naar Istanbul de naam "Moeurs e fachon de faire de Turcz".
Afbeelding

Grafschrift van Pieter Coecke in de kerk van St. Gorik in Brussel.

Siste pedem, Lector: sanctam huic optato quietem;
PETRO COECKE cognamento, ab Alosta,
CAROLI V. casaris, ac MARIAE Reginae
Pictori ordinario, ingenio, arte, industria incomparabili
MARIA conjux maesiissima pientissimo conjugo pos
Vixit ann. XLVIII. mens. IV. d. II.
Decessit Bruxellis XVI Decemb. anno M.D.L.
Natus Alostae XIV Aug. anno M.D.II.
Virtus morte superior


Zijn beeltenis siert sinds 1887 het gebiedshuisje van het belfort.
Straatnaam "Pieter Coeckestraat" toegekend op 24 mei 1901.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10200
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Pieter Daensstraat

Berichtdoor Jerommeke » 12 Nov 2015, 17:23

Petrus Franciscus (Pieter) Daens is geboren op 10-06-1842 in Aalst, zoon van Ludovicus Daens en Anna Maria Boon.
Pieter is overleden op 26-03-1918 in Aalst, 75 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1918 in Aalst, St. Martinus.

Beroep:
Dagbladschrijver

Functies:
Gemeenteraadslid (1912 - 1918)
Volksvertegenwoordiger (1902 - 1918)
Ere - Voorzitter van de Vereenigde Ziekenfondsen

Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 18-04-1876 in Aalst met Anna Maria Louisa Mayart, 20 jaar oud.
Anna is geboren op 16-12-1855 in Aalst, dochter van Philippus Mayart en Barbara Amelia Leontina Delcroix.

In Aalst algemeen bekend als "Pie Donsj".
Drukker, uitgever en politicus, hij kocht in 1870 het lokale katholieke weekblad Het Land van Aalst en stichtte in 1872 een eigen weekblad, De Werkman.
Hij schreef een pittig en volks proza, was anti-militaristisch ingesteld en sterk begaan met de arbeidende klasse.
Hij was mede-oprichter van de Christene Volkspartij.
Van 1904 tot zijn dood was hij kamerlid voor het arrondissement Aalst.
Na het overlijden van zijn broer Adolf (1907) werd hij de leider van de Christene Volkspartij.
Hij stierf in grote armoede.

Louis Paul Boon schreef een boek over hem: Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.

Straatnaam "Pieter Daensstraat" toegekend op 11 mei 1934.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.


Terug naar “Straten, pleinen, monumenten en gebouwen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Advertentie