1922 - Diefstal met braak bij De Pau Achiel, suikerbakker, Gentsesteenweg 29

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12625
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

1922 - Diefstal met braak bij De Pau Achiel, suikerbakker, Gentsesteenweg 29

Berichtdoor Alostum » 15 Feb 2022, 18:12

Diefstal met braak bij De Pau Achiel, suikerbakker, Gentsesteenweg 29 (P.V. 04/02/1922)

De Saedeleer Louise, ° Aalst 04/04/1904, Gentsesteenweg 15, verklaarde:
“Mijn zuster Irma die gehuwd is met De Pau Achiel en die komen bestolen te worden, gaan de ’s zaterdaags met een kraam op de markt staan. Gewoonlijk leggen ze hunnen sleutel te onzent, om in geval er tijdens hun afwezigheid kalanten komen, ze te kunnen bestellen. Rond 9 uren wierd ik door mijn vader die slachter van beroep is gelast vleesch te gaan dragen ten huize van zekeren Boute Jules, gewezen wachtmeester der gendarmerie, en wonende Koolstraat ter stede. Om in laatst genoemde straat te komen ben ik verplicht voorbij het huis mijner zuster Irma te gaan. Nadat die bestelling gedaan was keerde ik terug huiswaarts en zooals ik voorbij de woning van mijn schoonbroeder De Pau ging, hoorde ik er binnen een valsch gerucht, het was alsof men iets aan ’t afbreken was. Daar mij zulks zeer zonderling voorkwam, wetende dat mijne zuster Irma samen met haren man naar de markt waren, zag ik door de glazen ingangsdeur, om te zien wat er gebeurde, en ik bemerkte, dat eenen jongeling die ik zeer goed herkende, als zijnde Van der Poorten Laurens, binnen en naast de ingangsdeur stond. Van zoodra hij mij opgemerkt had, liet hij zich ten gronde vallen en verborg zijn aangezicht. Daar ik niet anders denken kon, of die jongeling was er binnen gedrongen om er te stelen, liep ik allerhaast naar huis, en maakte aan mijn vader kenbaar, van wat ik kwam vast te stellen. Aanstonds nam mijn vader de sleutel van ’t huis mijner zuster Irma, liep bliksemsnel naar hare woning, maar was grootelijks te leur gesteld, van de ingangsdeur niet te kunnen openen. Daar het hem onmogelijk was de deur te kunnen openen, zijn wij langs onzen moeshof geloopen, die in gemeenzaamheid gebracht is met den moeshof mijner zuster Irma, maar de vogel was gaan vliegen. Daar hun achterpoortje wijd openstond, ben ik samen met mijn vader binnen gegaan, en daar zagen wij wat er gebeurd was. Alvorens op de vlucht te gaan heeft de kleine misdadiger de kleine grendel die geplaatst is op de ingangsdeur gesloten, en daardoor wierd mijn vader belet van langs voren in huis te dringen.
Ik heb de kleine Van der Poorten Laurens zeer goed herkend.”


De Saedeleer Irma, ° Aalst 29/04/1895, winkelierster, Gentsesteenweg 29, verklaarde:
“ De ’s zaterdaags gaan wij ’t is te zeggen ik met mijn gemaal naar de wekelijksche markt, om er onze koopwaren aldaar aan den man te brengen. Bij het weggaan wordt onze ingangsdeur zorgvuldig met de sleutel gesloten, en ons achterpoortje die niet voorzien is van een slot of grendel, wordt met n’en stok ondersteund.
Gewoonlijks leggen wij de sleutel onzer woning ten huize mijner ouders, om in geval er tijdens onze afwezigheid kalanten komen, deze te kunnen bestelen. Rond 7 uren ’s morgens hebben wij onze woonstede verlaten en rond 10 uren wierd ik op de markt door mijne zuster Louise verwittigd dat men ons bestolen had, en dat den dader niemand anders was dan Van der Poorten Laurens. Aanstonds heb ik de markt verlaten en bij mijne te huis komst, heb ik vastgesteld dat mijne zuster hooger genoemd mij de waarheid verklaart had. Volgens mijn berekening is er uit de lavabo de som van fr. 225 ontvreemd. Uit de kas staande in onze keukenplaats ongeveer fr. 12 en hoeveel geld er in de schuif van den toog lag, dit kan ik met juistheid niet zeggen, maar zulks kan toch niet veel geweest zijn.
Meerdere inlichtingen kan ik nopens den gepleegde diefstal niet geven.
Er is mij niets dan geld ontvreemd. Het bestaat uit een banknoot van honderd fr., 3 van twintig en de overige allen van een (1) frank.”


De moeder van Van der Poorten Laurens, beweerde dat haar zoon ’s morgens rond 7 uur naar de St. Jozefschool in de Meuleschettestraat was vertrokken. Maar in de school kon men hem niet treffen, volgens zijn leraar was hij er die dag niet geweest.
Op de middag kon men hem dan toch thuis vatten. In zijn “kabas” vonden de speurders de gestolen geldsom alsook een bundel sleutels toebehorende aan de De Pau.

Van der Poorten Laurens Karel
, ° Aalst 10/08/1909, zoon van Alexander en Matthieu Leonie, Nieuwbeekstraat 29, verklaarde:
“Het geld die gij in mijne kabas komt te vinden heb ik gestolen ten huize van De Pau. Niemand is daar medeplichtig aan of niemand heeft mij van dit huis gesproken. Van het gestolen geld heb ik eenige franken verteerd aan lekkernijen.
Om binnen ’t huis van De Pau te kunnen dringen heb ik herhaalde malen op het achterpoortje geduwd en daardoor is den ondersteunstok ten gronde gevallen.”


Bron: S.A.A. P.V.'s 1922
De wereld gaat door, de tijd gaat voorbij, mensen gaan weg en soms keren ze niet meer terug en blijven alleen nog foto's achter. Robert Frank (1924-2019)

stephane
Berichten: 1674
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: 1922 - Diefstal met braak bij De Pau Achiel, suikerbakker, Gentsesteenweg 29

Berichtdoor stephane » 16 Feb 2022, 12:15

Achiel De Pau woonde en werkte vanaf 1931 tot 1948 in de Korte Zoutstraat, 1 (bocht tussen Korte en lange Zoutstraat).

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst


Terug naar “Misdaad in Aalst”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie