Pagina 2 van 2

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 03 Aug 2017, 22:06
door erna martens
Simon Roth heeft ook een aanvraag gedaan om Belgische nationaliteit.
ARRONDISSEMENT
DENDERMONDE
PARKET VAN DEN PROCUREUR
DES KONINGS
NR. 94 VAN HET DOSSIER
De Procureur des Konings bij de
rechtbank van eersten aanleg te Dender-
monde, heeft de eer ter kennis te brengen
van het publiek :
de genaamde ROTH SIMON
darmkuischer van beroep
geboren te Narel (Polen) den 12
Mei 1908
gehuisvest te Aalst, Dendermondse
steenweg, 184.
Van Poolse nationaliteit,
de gewone nationaliteit aanvraagt
ingevolge artikel 13 van de wetten op
de verwerving, het verlies en de herkrij-
ging van de nationaliteit, samengescha-
keld bij Koninklijk besluit van 14 De-
cember 1932.
De Procureur des Konings doet, over-
eenkomstig artikel 10 van voornoemd
Koninklijk besluit een onderzoek no-
pens de geschiktheid van voornoemden
verklaarder.
De personen die opmerkingen of in-
lichtingen te doen of te verstrekken heb-
ben nopens deze verklaring, mogen de-
ze doen gelden door tusschenkomst van
de heer Politiecommissaris te Aalst tot
10 November 1947.
Dendermonde, den 25 October 1947.
A. Van Hoogenbemt.
Gazette van Aelst, 30 oktober 1947, pagina 4.
M€

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 04 Aug 2017, 10:09
door willykiekens
Rudi staat op het thema scholen en leraars: de klasfoto KAA 1950 3A; de namen staan er bij. 1 maal heeft hij zich min of meer kwaad gemaakt: wij spraken zijn naam uit als : Rot, hij antwoordde mijn naam wordt uitgesproken als: root. verder heeft hij er nooit nog iets over verteld.

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 03 Jan 2018, 14:36
door woutervdsp
Het gezin van Simon ROTH was woonachtig in Dendermondse steenweg 184. Naast zoon Rudi, was er ook een nichtje, Elena (geboren in Antwerpen op 7/8/1928).

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 07 Aug 2018, 20:18
door Alostum
Jodenverordening 28/10/1940

Vraag van de gouverneur J. Devos op 04/03/1941
Afbeelding

Antwoord van de burgemeester op 08/03/1941
Afbeelding

Bron: S.A.A. Briefwisseling 1941

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 14 Aug 2018, 21:49
door Alostum
De burgemeester liet aan de Kreiskommandant op 19 juli 1941 weten dat er geen Joods grondbezit aanwezig was in Aalst

Afbeelding

Bron: S.A.A. Briefwisseling 1941

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 30 Okt 2018, 17:04
door Alostum
Nog wat gegevens over Chilerot Felix en Schwarzstein Regina

Afbeelding

Afbeelding

Bron: S.A.A. - schenking Paul Renders

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 21 Aug 2019, 08:55
door Alostum
Wouter Van der Spiegel zoekt voor zijn onderzoek in verband met onderduikadressen voor joden tijdens W.O.II het adres van Jean/Paula/Marie Meert te Aalst in de jaren 1930-1940?

Wie kan helpen?

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 13 Apr 2020, 10:43
door Alostum
In het St.Jozefcollege in de Pontstraat verbleven in juli 1940 een dertigtal vluchtelingen, voornamelijk Joden, maar ook Fransen en Engelsen.
Ze stonden onder bewaking van Duitse militairen, maar genoten de bescherming van het Rode Kruis.
De dames met witte kiel aan zijn Aalsterse verpleegsters, met onder hen Madeleine Van de Meerssche (aangeduid met X).

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Bron: http://www.madeinaalst.be - collectie Van Geirt M.

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 14 Apr 2020, 00:36
door walter
Dit is toch wel een merkwaardige vondst. Het betreft hier duidelijk een bij elkaar horende reeks van vijf foto's. Een ervan is reeds door Ghysens en De Vos gepubliceerd in Aalst Zomer 1940. (foto nr 75)
Een tweede is door Ghysens gepubliceerd in Aalst 1940-44 (p.63)
Dezelfde foto wordt door Wouter Van der Spiegel overgenomen in "Tussen Ajuin en Jodenster" p.32.
Alle foto's zijn genomen in de paterstuin van het Sint-Jozefscollege, twee met het klassengebouw van 1937 als achtergrond, twee met het 18de eeuwse patersgebouw als achtergrond en één met gedeeltelijk de toenmalige klassen van de lagere school als achtergrond.
Uit verschillende bronnen blijkt dat het hier om een groep Joodse mensen gaat die op 25 juli 1940 daar tijdelijk verbleven. De in het collegearchief in Aalst bewaarde documenten leren ons over deze groep niets.De Coronatoestand verhindert momenteel verder onderzoek in andere archieven. (wordt vervolgd)

Re: "Jodenregister" van Aalst

Geplaatst: 15 Apr 2020, 18:47
door walter
Het enige wat we met zekerheid weten is dat deze groep mensen op 25 juli 1940 op het Sint-Jozefscollege verbleef. In welke hoedanigheid vluchtelingen ? gevangenen ? Joden , Fransen en Engelsen? De aanwezigheid van Duitse militairen wijst op het laatste. Wat is de rol van de "Rode Kruis-mensen"?
Dat deze groep iets te maken zou hebben met de arrestaties op 10 mei door de Belgische staatsveiligheid, lijkt wel heel onwaarschijnlijk.
De mij tot nu toe bekende bronnen over deze groep zijn :
- de drie boeken die hierboven vermeld zijn
-Jozef De Brouwer, De jezuïeten te Aalst. Deel 2, pp.292 (1980)
- A. Van der Heyden, Oorlogskroniek der stad Aalst. De tweede maal. Aalst 1979 p.26
- In een kopie van een getypt "diarium" in het college-archief (map WOII) staat onder 1940 een zeer gedetailleerde opsomming van allerlei gegevens, vooral per dag van die leerlingen en paters die druppelsgewijze terugkeren uit Frankrijk waar ze na een oproep van de Belgische regering naar toe waren gevlucht. Op datum van 25 juli staat niets...
Wie deze gegevens kan aanvullen, graag.