Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 30 Okt 2021, 19:53

Raes Donatus, alias "Bernard", ° Aalst 18/01/1857, verklaarde in een P.V. op 13/09/1921 zijn werkzaamheid in Duitsland:

"Ik beken de 28ste meert 1917 vóór de Duitsche krijgsoverheid der kommandantuur van Aelst een werkkontrakt te hebben geteekend, en den 31ste meert daarop volgende ben ik aan 't werk gegaan. Het kontrakt verbond mij om voor de Duitschers gedurende vier (4) maanden te werken. Ik heb dus gedurende het tijdperk van vier maanden in de ijzergieterij "Vulkan" te Hochfeld, Duisbourg werkzaam geweest aan het afladen en vervoeren van kolen, en ben na dit tijdverloop naar Aelst terug gekeerd. Daarvoor heb ik getrokken 6 en 7 marken daags en kosten van logement.
Ik wist wel dat de wetten van mijn land zulks verboden, maar, het is de nood die mij daartoe gedwongen heeft. Ik verkeerde met mijne huisgenooten in de grootste armoede, en anders moesten wij van honger sterven.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 31 Okt 2021, 13:02

Tombeur Jozef, ° Aalst 13/11/1899, voermansgast, verklaarde in een P.V. op 19/09/1921 zijn werkzaamheid in Duitsland:

"Ik heb inderdaad in den loop der maand september 1916 met de Duitschers een werkkontrakt geteekend en zulks in de volgende omstandigheden. Wij bevonden ons met verschillende jonge mannen te Aalst op de Groote Markt alwaar wij allen verplicht werden door eenen duitscher hem te vergezellen naar het Meldeambt, het welk gevestigd was op het Esplanadeplein ter stede. Aldaar aangekomen hadden wij te kiezen een vrijwillig werkkontrakt van (4) vier maanden te teekenen of weggevoerd te worden naar Duitschland. Door schrik bevangen teekende wij allen en ik ben vertrokken naar Duisburg in Duitschland, alwaar ik moest werken aan 4 marken daags in de fabriek "Vulcan". Ik werd daar aan het kuischen van ketels gebezigd en na vier dagen arbeid geleverd te hebben, ben ik daar weggevlucht en aan de Hollandsche grens aangehouden. Daarna ben ik overgebracht naar het gevang van Dusseldorf alwaar ik 82 dagen ben opgesloten geweest en na aldaar mijne straf uitgeboet te hebben, ben ik halfdood van den honger en ontberingen die ik in het gevang had doorstaan naar huis gezonden en ben ik eenige maanden later, met de andere Aalstenaars opgeëischt geweest."

Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 31 Okt 2021, 19:41

Thienpont Hendrik, ° Aalst 28/12/1898, metaalbewerker, verklaarde in een P.V. op 19/09/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Ik loochen met de Duitschers een werkkontrakt te hebben geteekend, het welk mij verbond, gedurende vier maanden vrijwillig naar Duitschland te gaan werken. Nochtans beken ik vrijwillig voor hun gewerkt te hebben en zulks gedurende 4 à 5 maanden in het Etappen magazijn te Aalst aan 8 marken per dag. Ik heb zulks gedaan omdat ik te kiezen had, tusschen weggevoerd te worden naar het civielkamp in Duitschland of hier in Aalst voor hun vrijwillig te werken.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Ysebaert Désiré, adj. politiecommissaris toonde aan Thienpont het werkcontract dat door hem zou ondertekend zijn en liet hem zijn handtekening maken, maar vond geen gelijkenis in de handtekeningen. Ysebaert was er wel van overtuigd dat Thienpont het contract had ondertekend en vrijwillig voor de vijand in Duitsland had gewerkt.

Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 16 Nov 2021, 14:58

De Ras Petrus, geboren te Vlierzele op 03/02/1892, metser, wonende te Aalst, Ouden Dendermondsesteenweg nr. 273, verklaarde in een P.V. op 11/08/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Ik beken den 9 october 1916 voor de Duitsche krijgsoverheid der kommandatur Aalst, een werkkontrakt te hebben geteekend. Het kontrakt verbond mij om voor de Duitschers gedurende vier maanden te werken. Ik heb dus gedurende het tijdperk van vier maanden in de ijzergieterij "Vulcan" te Hochfeld-Duisburg werkzaam geweest aan het vervoeren van kolen en cock, en ben naar dit tijdverloop naar de gemeente Erpe, alwaar ik dien tijde woonachtig was teruggekeerd. Voor het werk dat ik verrichte, wierd ik 5 mark daags betaald.
Ik wist wel, dat de wetten van mijn land zulks verboden, maar ik heb gehandeld uit schrik, daar de Commandant van het krijgsgerecht mij bedreigd had in het gevang te zullen steken, indien ik geen werkkontrakt van vier maanden aanging, om voor de duitschers te werken.
Daar ik daarvan ten uiterste verschrikt was, heb ik gedurende vier maanden gaan werken, liever als mij door de Duitschers te laten uithongeren, of op vreemden bodem te sterven.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. - P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 17 Nov 2021, 09:59

D'Haese Camiel, geboren te Aalst op 14/06/1898, grondwerker, wonende te Aalst, Paddenhoek nr.1, verklaarde in een P.V. op 13/08/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Ik beken den 25ste mei 1916 een werkkontrakt geteekend en aangegaan te hebben voor de Duitsche krijgsoverheid der kommandatuur Aelst. Het kontrakt verbond mij om voor de Duitschers gedurende vier (4) maanden te werken. Ik heb dus gedurende het tijdperk van vier (4) maanden in de ijzergieterij "Vulcan" te Hochfeld-Duisburg werkzaam geweest aan het vervoeren van zand, en ben na dit tijdverloop naar Aelst terug gekeerd. Daarvoor heb ik getrokken van 20 tot 22 mark daags.
Ziehier de reden waarvoor ik dit werkkontrakt geteekend heb. Op zekeren dag der maand mei van 1916 bevond ik mij op het grondgebied der gemeente Lede. Aldaar ontmoette ik twee duitsche gendarmen, die hielden mij staan, en verzochten mij, hen, mijn pasport te toonen. Daar ik geene in mijn bezit had, wierd ik voor de krijgsoverheid gebracht. Na beraadslaging, wierd er mij de vraag gesteld, of ik bereid was voor een termijn van vier maanden voor de Duitschers te gaan werken, en in geval van weigering, ze mij naar Magnie zouden gestoken hebben. Van schrik bevangen zijnde, heb ik dit werkkontrakt aangegaan, liever al mij door de Duitschers te laten uithongeren.
Dit is alles wat ik tot mijn verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. - P.V.'s 1921

Hij verdiende er wel heel wat meer dan zijn "collega's" die zich mochten tevreden stellen met 4 à 7 mark per dag.
Iemand een idee wat hij bedoelde met "Magnie" ?
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 17 Nov 2021, 21:09

Nerinckx Lodewijk (Louis), geboren te Aalst op 02/01/1896, gaswerker, wonende te Aalst, St.Jobstraat nr.54, verklaarde in een P.V. op 13/08/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Ik beken den 9 october 1916 - den 7-9-1917 en den 26 januari 1918, voor de Duitsche overheid, drie (3) werkkontrakten geteekend en aangegaan te hebben.
De kontrakten verbonden mij om voor de Duitschers gedurende 12 maanden te werken, 't zij elk 4 maanden. Ik heb dus gedurende het tijdperk van 12 maanden voor de firma "Vulcan" te Hochfeld-Duisbourg werkzaam geweest, voor het weg voeren van zand, en het lossen van wagons, die gevuld waren met zand, ander werk heb ik er niet verricht, en het dagloon die ik verdiende bedroeg tot de som van 18 marken daags. Na dit tijdverloop ben ik naar mijne geboortestad terug gekeerd.
Ik wist wel dat de wetten van mijn land zulks verboden, doch ik handelde op aanstoking van andere makkers.
De grootste oorzaak dat ik die werkkontrakten heb geteekend en aangegaan , is geweest, daar ik opgeeischt was, en met het goed gedacht daardoor geene folteringen te moeten ondergaan, en daarenboven iets te kunnen verdienen, heb ik vrijwillig gedurende 12 maanden gaan werken. Immers veel mijner kennissen waren reeds in Duitschland of Frankrijk ten gevolge van honger of mishandelingen bezweken.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. - P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 26 Nov 2021, 15:56

Stadtfeld Nicolaas, geboren te Neroth (Duitsland) op 09/11/1882, dagloner, wonende te Aalst, Oude Gentbaan nr.16, verklaarde in een P.V. op 02/10/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"In de maand mei van 1916 had ik gepoogd in Holland in te dringen, om aldaar een onderkomen te gaan zoeken, en te meer om door de duitschers niet opgeëischt te worden. Gekomen zijnde te Beveren-Waes, wierd ik door de duitsche gendarmen aangehouden, daar ik niet in 't bezit was van n'en regelmatigen pasport. Na in Beveren-Waes, twee dagen verbleven te hebben, wierd ik naar Brussel overgebracht. De 's anderdaags bracht men mij voor de duitsche krijgsoverheid en aldaar verzocht men mij een werkkontrakt aan te gaan, of zoo niet dat ze mij als civiel arbeider naar Duitschland zouden gestuurd hebben, en het is op die bedreiging dat ik een werkkontrakt geteekend heb. Ik beken das den 25ste mei 1916 te Brussel een werkkontrakt geteekend te hebben. Het kontrakt verbond mij om voor de duitschers gedurende vier maanden te werken. Ik heb dus gedurende het tijdperk van vier maanden te Hochfeld-Duisbourg in de ijzergieterij "Vulcan" werkzaam geweest, aan het vervoeren van zand, en ben na dit tijdverloop naar Aelst terug gekeerd. Daarvoor heb ik dagelijksch getrokken van 6 tot 7 frks.
Ik heb gehandeld uit schrik. Daarbij ik was gehuwd met Guns Maria Francisca, en vader van een talrijk huisgezin. Wij zaten om zoo te zeggen zonder eten of vuur, en de nood dwong mij voor vrouw en kinderen te arbeiden, anders moesten wij van honger sterven.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 27 Nov 2021, 14:28

Verhaegen Isidoor, geboren te Aalst op 07/04/1898, dagloner, wonende te Aalst, Maanstraat nr.9, verklaarde in een P.V. op 06/10/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Het werkkontrakt dat U mij laat zien is inderdaad door mij onderteekend en verbond mij om gedurende vier maanden vrijwillig voor de Duitschers te werken. Ik heb zulks gedaan ten gevolge van de volgende omstandigheden. Ik was samen met nog eenige andere mannen door de Duitschers gevat en naar Gent overgebracht. Aldaar hadden wij te kiezen, ofwel een vrijwillig werkkonrakt van vier maanden onderteekenen, of naar de kampen in Duitschland of het bezette gebied gevoerd te worden. Ik was reeds 18 maanden opgeëischt geweest en wist dus heel goed hoe men ons daar deed lijden, in de kampen der Z.A.B.
Uit schrik heb ik geteekend en heb dus aan 8 marken per dag gewerkt van einde juni tot den dag van den wapenstilstand (11 november 1918). Dien dag ben ik in Duisburg alwaar ik had gewerkt als hulpsmid vertrokken en langs Frankrijk ben ik in België terug gekeerd.
Ik herhaal nogmaals alsdat ik heb gehandeld uit schrik."


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 01 Dec 2021, 21:35

P.V. van 16/10/1921, onderzoek van Leonard Gits, adjunct-politiecommissaris naar Van Driessche Petrus Joannes, geboren te Aalst op 7 mei 1895, wonende in de Geldhofstraat 7.

"Van Driessche Petrus Joannes was op maandag 28 september 1914 samen met zij ouders op de vlucht gegaan, om aan alle gevaren van het bombardement onzer stad te kunnen ontsnappen. Zij hebben zich rechtstreeks naar Gent begeven, en na eenige dagen in laatst gemelde stad verbleven te hebben, zijn de ouders van Van Driessche Petrus Joannes naar Proven (West-Vlaanderen) gevlucht en van daar naar St.Remy (Frankrijk), alwaar zij tot 20 maart 1920 woonachtig geweest zijn. Van Driessche Petrus Joannes was te Gent zijne ouders kwijt geraakt en volgens het werkkontrakt die hij in date van 28 maart 1917 te Gent aangegaan heeft, werd hij in de ijzergieterij "Vulkan" te Duisburg werkzaam geweest zijn. Sinds dat hij Gent verlaten heeft men van hem niet meer hooren spreken, is hij dood ? niemand weet het.
De ouders hebben reeds alles in 't werk gesteld om te weten waar hun zoon Petrus Joannes, voor dezen oogenblik zoude mogen verblijven en of hij nog in 't leven is, doch alles is tot heden vruchteloos gebleven."


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12600
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 02 Dec 2021, 14:35

Poriau Jan Baptist, geboren te Aalst op 22/10/1884, lustreerder, wonende te Aalst, Eilandstraat nr. 35, verklaarde in een P.V. op 20/10/1921 over zijn werkzaamheden voor de Duitsers:

"Ik heb inderdaad in september 1916 met de duitsche overheid een vrijwillig werkkontrakt onderteekend, het welk mij verbond om voor 4 maanden naar Duitschland te gaan werken.
Ik heb gewerkt in de fabriek Vulcan te Duisburg aan 6 1/2 marken per dag, waarvan ik 2 1/2 marken per dag betaalde voor kost en inwoon. Ik ben gehuwd en het is de ellende om den nood in mijn gezin die mij dwong vrijwillig voor den vijand te werken. Overigens indien wij niet vrijwillig een werkkontrakt van 4 maanden teekenden, dan werden wij aangehouden en als opgeeischte weggevoerd en het is uit schrik voor de kampen der Z.A.B. alsdat ik mij heb verbonden om vrijwillig vier maanden voor de vijand te werken. Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
Misschien behoor je nooit aan een ander vaderland toe dan aan de streek waar je kinderjaren zich hebben voltrokken (Rainer Maria Rilke)


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie