Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Pappaert Sylvia Maria

Berichtdoor Alostum » 17 Apr 2017, 11:44

Afbeelding

Bron:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Persoons Frans

Berichtdoor Alostum » 17 Apr 2017, 11:46

Afbeelding

Frans Persoons, ° Aalst 14/03/1904, zoon van Jan Baptist en Rosalia Lievens, Drie Sleutelstraat 52. Terwijl de Duitsers zijn ouders woning afbranden, was hij door het veld gevlucht, de soldaten schoten hem drie maal. Hij is enige dagen na de beschieting van Aalst (27 september 1914) in een hospitaal in Gent overleden.
· Theophiel Van Nuffel, ° Aalst 30/10/1871, schrijnwerker, Drie Sleutelstraat 60, verklaarde:
“Op 27 september 1914 brandden de Duitsers onze straat af. Frans Persoons had een onderkomen in mijn woning gezocht, daar zijn ouders huis reeds in vuur en vlam stond. Doch weldra kwamen de soldaten ook bij ons, ik vluchtte met Persoons naar boven dóór het dak. Ik heb hem slechts ’s avonds terug gezien, hij lag dan in het hospitaal, men was bezig zijn wonden te verzorgen. Hij is naar het hospitaal van Wetteren gevoerd en vandaar naar gent, waar hij gestorven is.”
· Petrus Frans Schouppe, ° Aalst 19/07/1880, magazijnier, Hertstraat, verklaarde:
“Ik heb gezien dat Frans Persoons op 27 september 1914 door de zusters in het hospitaal verzorgd werd.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Pyck René Jozef

Berichtdoor Alostum » 17 Apr 2017, 11:48

Afbeelding

René Jozef Pyck, ° Aalst 24/10/1896, zoon van Jan Baptist, Bredestraat 30. Op 27 september 1914 zat hij aan het ontbijt toen hij door de Duitsers uit zijn ouders huis gerukt werd. Buiten gesleurd en in de omtrek van het “Geldhof” wreed vermoord.
· Celina Jobert, 61 jaar oud, echtgenote van Jan Baptiste Pyck, huishoudster, Bredestraat 30, verklaarde:
“Mijn zoon René Jozef zat op 27 september 1914 in de morgen rustig een boterham te eten, wanneer de Duitsers in mijn woning kwamen, men sleurde hem buiten naar de Geldhofstraat, waar hij ellendig vermoord werd.”
· Alfons Robbrecht, ° Aalst 11/10/1898, wever, Drie Sleutelstraat 7, verklaarde:
“Ik en Petrus Van der Haegen, werden eveneens opgeleid door de Duitsers, naar de Geldhofstraat. Aldaar toegekomen zagen wij juist het laatste slachtoffer neerschieten, het was René Jozef Pyck, hij is verder met de bajonet afgemaakt. De soldaten schoten ook naar ons beiden, doch aangezien dat het daar toch op leven of dood aankwam zijn we gevlucht. Dit lukte want we konden in de woning van Paulinus Boeykens een veilig onderkomen bekomen. Een weinig nadien trokken de Duitsers aldaar achteruit, want de Belgen waren daar.”
· Petrus Van der Haegen, ° Aalst 22/01/1898, werkman, Bredestraat, bevestigde de verklaring van Robbrecht.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Saeys Charles Louis

Berichtdoor Alostum » 18 Apr 2017, 19:58

Afbeelding

Charles Louis Saeys, herbergier, ° Moorsel 12/12/1849, Drie Sleutelstraat 17. Op 27 september 1914 werd hij door de Duitsers zijn huis en meubels in brand gestoken, zulks op bevel van Oberleutnant Karl von Kohlenberg, 8e Cie. L.D.W. 8e Reg. 73, (die daar ter plaatse zelf gedood en begraven werd, door een brandende kornis die op zijn hoofd viel). Saeys werd vóór de Duitsers opgedreven naar de Zwartehoekbrug en in de Nieuwbrugstraat doodgeschoten.
· Maria Juliana De Mey, ° Opwijk 01/01/1857, huishoudster, weduwe van Karel Lodewijk Saeys, verklaarde:
“Op 27 september 1914 in de voormiddag zat mijn herberg en mijn kelder vol volk, welke gevlucht waren voor de aanrukkende legerdrommen. De Duitsers staken bij hun komst onze woning in brand en namen allen gevangen, die niet op tijd konden vluchten. Mijn man weigerde te vluchten, zeggende “Wat zouden ze met mij, zo een oude man doen?” En te midden van al dit uitbundig krijgsrumoer, behield hij zo veel kalmte van geest dat ik hem een glas bier zag bestellen. Ik nam met mijn huisgenoten de vlucht op het ogenblik dat de Oberleutnant von Kühlman mijn echtgenoot gevangen nam en buiten sleurde. Ik zag nog dat de ongelukkige gestampt en geslagen werd. ’s Namiddags keerde ik terug achter mijn man zoeken. Ik vond zijn lijk in de Nieuwbrugstraat, een kogel hem in zijn zijde geschoten, had de dood veroorzaakt. De sukkelaar was afgrijselijk om zien en gans onkennelijk van de ijselijke martelingen, die zijn dood voorafgingen.”
· Delphina Saeys, ° Aalst 18/05/1883, echtgenote Cyriel Amant, huishoudster, Drie Sleutelstraat, verklaarde:
“Op 27 September 1914 zat mijn vaders huis vol volk dat gevlucht was voor de Duitse soldaten, deze staken het huis in brand. Wij namen allen de vlucht. Juist op dat ogenblik zag ik mijn vader buitensleuren door een Duits officier. In de namiddag vonden wij vader in de Nieuwbrugstraat, hij was dood, zijn lijk droeg langs alle kanten sporen van de mishandelingen die hij doorstaan had.”
· Celina Roelandt, ° Aalst 24/04/1869, echtgenote van Leopold De Man, huishoudster, Hoveniersstraat 90, verklaarde:
“Ik heb op 27 september 1914 gezien dat Charles Louis Saeys uit zijn woning gedreven werd. De Duitse soldaten sloegen hem met de kolven van hun geweren op vreselijke wijze. Vandaar hebben zij hem naar het water aan de Zwartehoekbrug gebracht. Daar is hij dood geschoten geweest.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Scholliers Adolf

Berichtdoor Alostum » 18 Apr 2017, 20:01

Afbeelding

Uit een Duits vliegtuig werd er op 7 september 1914 boven het stationskwartier een bericht uitgeworpen, dit bleef echter onvindbaar. De Duitse bevelhebber dreigde gans de buurt plat te branden als het bericht niet gevonden werd. Uhlanen gingen van huis tot huis op zoek naar dit bericht, in de woning van de vleeshouwer Adolf Scholliers in de Koophandelstraat namen de soldaten Scholliers vast en mishandelden hem zo erg dat hij op 13 mei 1916 overleed aan de gevolgen van deze mishandelingen.
Het bericht werd uiteindelijk gevonden en aan de politiecommissaris Bauwens bezorgd die het op zijn beurt bezorgde aan de Duitse bevelhebber.
Wat was er nu zo belangrijk aan dit bericht? er stonden slechts twee woorden op “Frankreich gefährlich”.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Schoon Amandina

Berichtdoor Alostum » 18 Apr 2017, 20:04

Afbeelding

Bron:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Smekens Leo

Berichtdoor Alostum » 21 Apr 2017, 19:37

Afbeelding

Leo Smekens, ° Aalst 30/09/1899 - † Labry 30/08/1917 , pantoffelmaker, Diepestraat;
· Opgeëist op 09/11/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 28 als grondwerker.
· Verbleef in Onville en Rembercourt.
· Zijn schoonbroer, Van der Cammen Emanuël, verklaarde op 24/07/ 1919:
"Leo heeft gedurende 2 maanden gearbeid aan de grondwerken aan 30 pfenningen daags. Dan is hij als vrijwilligen arbeider gaan werken naar een firma ons onbekend en van waar hij is overgebracht naar het hospitaal van Labry, hij is er overleden op 30 augustus 1917 tengevolge eener bloedvergiftiging. Meer inlichtingen kunnen wij niet verschaffen."
· Voorschot van 150 fr op 02/03/1920.


Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Spitaels Kamiel

Berichtdoor Alostum » 21 Apr 2017, 19:39

Afbeelding

Camiel Spittaels, ° Aalst 13/09/1896 - † Le Cateau 01/07/1917 , fabriekwerker, Gentsesteenweg 10;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, n° 276 als spoorwegarbeider.
· Verbleef in Le Cateau, Wassigny, Bertry en Ors.
· Zijn moeder, Rosalia Van Ginderdeuren, verklaarde op 18/07/1919:
"Camiel heeft 8½ maanden gewerkt aan 30 pfenningen per dag. Hij heeft veel slagen bekomen door de wachten, doch kan ze niet noemen, ook veel geleden aan honger en koude. Hij is maar 3 dagen in ’t hospitaal te Le Cateau geweest, doch was reeds langen tijd ziek, tengevolge der mishandelingen, de slagen, de honger, koude en bij gebrek aan noodige verzorging, verkween hij van dag tot dag en is eindelijk dan overleden te Le Cateau den 1 juli 1917."
· Voorschot van 150 fr op 18/02/1920.


Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Steenhaut Severinus

Berichtdoor Alostum » 21 Apr 2017, 19:41

Afbeelding

Severinus Steenhaut, ° Aalst 16/02/1897 - † Avesnes 07/04/1918, hovenier, Bergekouterbaan 2;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 1e Compagnie als grondwerker.
· Verbleef in Maurois, Vadencourt en Macquigny.
· Zijn moeder, Maria Hendrickx, verklaarde op 25/07/1919:
"Severinus heeft gedurende 17 maanden gearbeid aan de grondwerken aan 30 pf daags. Binnens zijn werk heeft hij genomen geweest tusschen de buffels der wagons en is op den slag gedood. Het ongeluk is voorgevallen in de statie van Avesnes."
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920, vonnis (nr.69899) van 21/03/1925, ontving 850 fr schadevergoeding op 11/06/1925.


Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11942
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Steenhout Alfons

Berichtdoor Alostum » 01 Mei 2017, 22:11

Afbeelding

Alfons Steenhaut, ° Aalst 13/07/1892 - † Labry 05/07/1917 , fabriekwerker, Rapenstraat 17;
· Opgeëist op 09/11/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 28.
· Verbleef in Onville en Labry.
· Zijn vader Adolf verklaarde op 19/07/1919:
"Hij heeft 6 à 7 maanden gewerkt aan 30 pfenningen per dag en is overleden in het hospitaal van Labry den 5 juli 1917. Hij heeft veel slagen opgeloopen door de wachten en ’t is te dien gevolge dat hij ziek is geworden en overleden is. Volgens ik heb hooren zeggen van zijne kameraden is hij geopereerd geworden en is er door overleden".
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920, vonnis van 19/08/1921, ontving 350 fr schadevergoeding.

Getuigenis van Florine Breckpot , echtgenote van Alfons Steenhaut.
"Mijn man was op 9 november 1916 opgeëischt geweest en door de Duit-schers naar Onville in Frankrijk gestuurd. Vijf maanden later is hij wegens ondervoeding en mishandelingen opgenomen geweest in het lazaret van Labry, waar hij drie weken later overleed. Hij werd begraven te Labry.
Sedert één jaar heb ik een relatie met Albert Matthieu met wie ik wil huwen, maar dit kan nog niet omdat er nog geen officieel bewijs is van het overlijden van mijn echtgenoot Alfons.
In Labry is zijn overlijden niet aangegeven op den burgerlijken stand.
Leopold De Neef en Leo Van Mol die ook in Labry verbleven zijn getuigen dat ze Alfons hebben zien begraven".

Leopold De Neef verklaarde:
"Ik was samen met Alfons Steenhaut op 9 november 1916 opgeëischt geweest en naar Onville gestuurd. Ik was samen met Alfons in het lazaret en stond dagelijksch aan zijn ziekbed. Op een morgen vond ik Alfons dood in zijn bed. Aan elk bed hing een plaatje met de naam van de zieke en zijn nummer bij het bataljon erop. Alfons had nummer 55".

Leo Van Mol zijn verklaring kon niet opgenomen worden omdat hij als soldaat bij het 11e Linieregiment te Beverloo verbleef.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
‘t zijn ambetante tijden die coronatijden
gelukkig is het Forum Aalst Historiek er nog
zo heb je iets te lezen!
Blijf in jullie kot en hou jullie gezond!


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie