Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Flips Petrus

Berichtdoor Alostum » 18 Mar 2017, 13:38

Afbeelding

Flips Petrus, ° Aalst 29/02/1896 - † Wassigny 15/06/1917, wever, Sint-Annaweg 11;
· Opgeëist op 15/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 16, 4e Compagnie als spoorwegarbeider en bruggenbouwer.
· Verbleef in Le Cateau, Longville, Waville en Wassigny.
· Zijn moeder, Emilia Van den Borre, verklaarde op 03/07/1919:
"Hij was 3 maand ziek, vooraleer hij kon beginnen wat regelmatig te werken, alsdan won hij ongeveer 5 mark daags. Overleden te Wassigny den 15 juni 1917, werkende in het water, kreeg hij de kramp en men kon hem niet redden. Wanneer hij uit het water gehaald werd had hij opgehouden te leven. Hij heeft aan zijn ouders geschreven dat hij veel te lijden had door honger en mishandelingen. Kreeg veel slagen, maar in zijn brieven heeft hij de namen niet genoemd zijner beulen. Zijn lijkdienst heeft plaats gehad te Aalst, zijne geboortestad den 16 juli 1917."
· Voorschot van 150 fr op 05/03/1920, de erfgenamen ontvingen 400 fr schadevergoeding.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Foncé Kamiel Leo

Berichtdoor Alostum » 18 Mar 2017, 13:41

Afbeelding

Foncé Camiel, ° Aalst 18/01/1895 - † Vadencourt 03/09/1917, mecanicien, Varkensmarkt 22;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 4e Compagnie als grondwerker.
· Verbleef in Maurois en Vadencourt.
· Zijn vader verklaarde op 14/07/ 1919:
"Gedurende 11 maanden heeft hij gearbeid aan allerlei grondwerken aan 30 pfenningen daags. Volgens het zeggen zijner makkers heeft hij erg mishandeld geweest. Door het smijten van bommen wierd hij getroffen en overleed den 3e september 1917 in het kamp van Vadaincourt."
· Voorschot van 150 fr op 06/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376


Afbeelding
(coll. Alostum)
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Geeroms Edward

Berichtdoor Alostum » 19 Mar 2017, 09:33

Afbeelding

Geeroms Edouard, ° Aalst 16/01/1890, echtgenoot van Albertina Felix, Bredestraat 3. Op zondag 27 september 1914 werd hij uit zijn woning gehaald, naar de Geldhofstraat gedreven en daar met negen andere personen gefusilleerd en daarna de keel afgesneden. Hij werd met vijf anderen in één kuil voorlopig begraven.
· Rosalia Bomon, echtgenote van Ivo Mertens, ° Aalst 12/02/1871, huishoudster, Bredestraat 6, verklaarde:
“Op 27 september 1914 in de voormiddag heb ik gezien dat de Duitse soldaten Edward Geeroms uit zijn woning haalden en met hem wegtrokken.”
· Albertina Felix, huishoudster, weduwe van Edouard Geeroms, ° Aalst 24/04/1892, Bredestraat 3, verklaarde:
“Op 27 september 1914 ’s namiddags om 3 uur heb ik het lijk van mijn man gevonden in de nabijheid van het “Geldhof” op een stuk land. Hij was de keel afgesneden. Ik was dan in gezelschap van Leonardus Speeckaert en van Philomena Fransaert.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Haleyt Coleta Josephina

Berichtdoor Alostum » 19 Mar 2017, 09:35

Afbeelding

Bron:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Hoevelinck Paulina

Berichtdoor Alostum » 19 Mar 2017, 09:37

Afbeelding

Hoevelinck Paulina, ° Aalst 30/07/1834, weduwe van Joannes Judocus Verhulst en van Antonius Joannes Ringoir, huishoudster, Oude Dendermondsesteenweg. Zij verbleef in het stedelijk hospitaal, welk door de Duitsers op 27 september 1914 beschoten werd. Getroffen door een schrapnel bleef de zieke vrouw op slag dood.
· Hortentia Verhulst, ° Aalst 08/11/1863, echtgenote van Jozef Boone, huishoudster, Geraardsbergsestraat 115, verklaarde:
“Mijn moeder Paulina Hoevelinck lag reeds geruime tijd in het hospitaal met een geraaktheid. Wanneer ik van de vlucht huiswaarts gekeerd was, heb ik door de E.H. Borreman, pastoor van het hospitaal vernomen dat ze bij het bombardement van 27 september 1914 aan de hersens getroffen was door een schrapnel en op slag gedood werd. De zuster overste heeft mij van dit overlijden een getuigschrift gegeven.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Huylebroeck Eugeen

Berichtdoor Alostum » 23 Mar 2017, 19:51

Afbeelding

Bron:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Keymeulen Henricus

Berichtdoor Alostum » 23 Mar 2017, 19:53

Afbeelding

Keymeulen Henricus, zoon van Michael en Sydonia D’Haese, Driesstraat 7. Op 28 september 1914 door de Duitsers zo afschuwelijk mishandeld dat hij drie maanden nadien overleden is. Hij werd bovendien een som van 1.734 fr. ontnomen, bestemd voor zijn huwelijk.
· Hippoliet Bocque, ° Aalst 28/11/1871, landbouwer, Langestraat, verklaarde:
“Op maandag 28 september 1914 rond de middag zat ik met Henricus Keymeulen in het huis van mijn zuster Leopoldina Bocque, Koeistraat 18. Wij hoorden dat de Duitsers alhier kwamen en vluchtten naar boven. De soldaten vlogen ons echter achterna, grepen ons vast en sloegen ons tegen de muur, terwijl ze ons met hun revolvers bedreigden. Zij ontnamen Keymeulen al het geld, dat hij op zich droeg. Vervolgens namen ze ons gevangen en brachten ons bij de krijgsoverheid, die beval ons in een nabijstaand huisje op te sluiten. Dit gebeurde, weer onder de geweldigste mishandelingen. Ondertussen plunderden de Duitsers onze woningen.”
· David Jozef Keymeulen, ° Aalst 14/12/1880, fabriekwerker, Driesstraat 7, verklaarde:
“Henricus Keymeulen woonde bij mij in en was zinnens van te trouwen. Hij bezat geld op de spaarkas. Hij kloeg aanhoudend van de doorstane mishandelingen, zijn gezondheid was geknakt en hij overleed in mijn woning op 16 februari 1915.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Kindermans Leo

Berichtdoor Alostum » 23 Mar 2017, 19:55

Afbeelding

Kindermans Leo, ° Aalst 24/02/1900 - † Aalst 15/11/1917, Moorselbaan 178;
· Opgeëist op 01/10/1917 op bevel van de Kommandantur.
· Ziek naar huis gebracht en er overleden.
· Voorschot van 150 fr op 02/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Lemmens Jan

Berichtdoor Alostum » 31 Mar 2017, 22:34

Afbeelding

Jan Baptist Lemmens, ° Lede 08/03/1882 - † Brussel juli 1917, Paddenhoek 1;
· Opgeëist op 11/11/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 28, 1e Compagnie.
· Kwam vrij op 17/07/1917.
· Zijn schoonvader verklaarde op 15/02/1919:
"Jan Baptist werd door de duitsche overheid doodelijk ziek teruggezonden en bezweek reeds onderwege te Brussel waar hij ter aarde werd besteld. Weduwnaar zijnde laat hij 2 minderjarige kinderen achter die nu bij hun moederlijke grootvader Fr. D’Haese, Paddenhoek 1, worden opgevoed."
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11972
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Lievens Edward

Berichtdoor Alostum » 31 Mar 2017, 22:37

Afbeelding

Eduard Lievens, ° Nieuwerkerken 27/11/1896 - † Trélon 15/12/1917 , wever, Koeistraat 3; (Petrus Van Nuffel geeft als † 15/09/1917 op)
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 16, 2e Compagnie n° 901 als spoorwegarbeider.
· Verbleef in Le Cateau en La Capelle.
· Zijn moeder, Adelaïda Schollaert, Verklaarde op 30/07/1919:
"Eduard heeft 14½ maanden gewerkt aan 30 pfenningen per dag. Hij is nooit vrijgekomen, daar hij den 15 of 20 december te Trillon overleden is. Daar heeft hij al zijne kleederen en eene som van 60 mark achtergelaten. Volgens hij ons schreef heeft hij veel slagen bekomen en ook veel mishandelingen onderstaan, veel heeft hij afgezien door honger en koude. Hij is 14 dagen in ’t hospitaal te Trillon geweest door zijn zwakheid, uitgemergeld en uitgehongerd hij was zoodanig zwak, dat hij het eten die hij ontving niet meer aanraakte en aan zijne kameraden gaf en daardoor is hij overleden."
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

Advertentie