Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Moor Frans

Berichtdoor Alostum » 09 Aug 2016, 21:17

Afbeelding

Frans De Moor , ° Aalst 10/07/1864, Drie Sleutelstraat, vader van drie kinderen. Op 27 september 1914 rond 10 uur ’s morgens, uit zijn kelder gehaald, opgedreven en met geweerkolven op het hoofd doodgeslagen.
· Désiré Jozef Hoebeeck, paswerker, ° Aalst 21/07/1892, Linden-straat 65, verklaarde:
“Op 27 september 1914 werd ik met Frans De Moor uit zijn kelder gehaald door de Duitsers. De Moor werd zo hevig op het hoofd door geweerkolven geslagen dat hij ten gronde viel. Men sloeg hem vervolgens dood. Ik onderging ook afschuwelijke mishandelingen en ik ben slechts door een wonder aan de dood ontsnapt.”
· Emma Duitschaver, echtgenote van Frans Buys, huishoudster, Geraardsbergsestraat 105, verklaarde:
“Op 27 september1914 bevond ik mij samen met mijn man, mijn zoon Henri en anderen in de groep, die door de Duitsers naar de Zwartehoekbrug gebracht werden, in het vuur Belgen. Wij allen ontvingen geweldige slagen en mijn man werd zo erg mishandeld, dat hij lange tijd zijn arm heeft moeten dragen. In de Drie Sleutelstraat was ik uitgeput en viel neer op een stuk braakliggende grond. Frans De Moor viel naast mij, badend in zijn bloed. Onder mijn ogen werd hij door drie Duitse soldaten met de kolf van hun geweren dood geslagen.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Moor Frans

Berichtdoor Alostum » 09 Aug 2016, 21:20

Afbeelding

Frans De Moor, ° Aalst 27/12/1875, Borluutstraat 24. Stond op 27 december 1914, tijdens de beschieting van Aalst aan de deur van zijn woning om vluchtend volk binnen te halen en het een schuilplaats te verschaffen in zijn woning. Hij werd getroffen door een granaatscherf. Hij is overleden te Gent op 22 november 1914.
· Louisa Minot, ° Aalst 17/04/1875, Borluutstraat 24, verklaarde:
“Op 27 september 1914 stond mijn echtgenoot Frans De Moor aan de deur van onze woning om aan vluchtende lieden een schuilplaats aan te bieden tegen het bombardement. Hij werd getroffen door een schrapnel aan de arm en aan de onderbuik. Hij is overgebracht naar het hospitaal van Wetteren en van daar naar Gent waar hij op 22 november 1914 aan zijn verwondingen bezweken is.”
· Petrus Vinck, ° Erembodegem 12/07/1860, Borluutstraat 16, verklaarde:
“Op 27 september 1914 stond ik aan mijn deur in de Borluutstraat. Ik zag Frans De Moor mensen in zijn huis binnen halen om hen te ontrukken aan het gevaar van de beschieting. Eensklaps werd hij getroffen door een schrapnel en gekwetst aan de arm, de onderbuik en het been. Hij is aan zijn verwondingen bezweken te Gent op 22 november 1914.”


Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

lijst opgemaakt door de grafmaker Florel De Bruyn

Berichtdoor Alostum » 20 Okt 2016, 15:02

"Lijst der personen door de Duitschers geschoten - onderhouden en niet onderhouden graven" opgemaakt op 16/07/1923 door de grafmaker Florel De Bruyn (overgrootvader van Sophie De Schaepdrijver) gericht aan de stadssecretaris Reyntens

Afbeelding

Bron: S.A.A. Fonds Van den Berghe
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Berichtdoor Alostum » 23 Okt 2016, 10:47

Opgeëisten in Aalst overleden na hun terugkeer

Afbeelding

Bron: S.A.A. Fonds Van den Berghe
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Neef Frans

Berichtdoor Alostum » 11 Mar 2017, 22:48

Afbeelding

De Neef Frans, ° Aalst 19/05/1886 - † Labry 18/05/1917, metser, Oude Dendermondsesteenweg 68. Liet een weduwe achter met 2 kinderen (10 en 5 jaar oud);
· Opgeëist op 09/11/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 28, 1e Compagnie als grondwerker.
· Verbleef in Onville en Waville.
· Zijn vrouw, Medaerts Sylvia, verklaarde op 01/07/1919:
De mishandelingen en het gebrek hebben de gevolgen geweest zijner dood.
· Op 20/08/1919 deed Medaerts Sylvia een aanvraag tot vaststelling van schade aan personen en verklaarde:
Frans is opgeëischt den 9 november 1916 en weggevoerd naar Onville Frankrijk en daar gewerkt 6 maanden voor 30 pfenningen dan na 6 maanden honger, koude, mishandelingen en bovenmenschelijke martelingen is Frans ziek geworden en naar het hospitaal van Labry gestuurd waar hij na weinige dagen overleden is.
· Paelinck Petrus, De Mol Edward en De Smet Alfred verklaarden op 23/03/1925 dat ze samen met De Neef Frans in het hospitaal te Labry hadden verbleven en dat hij er na 2 maand ziek verbleven te hebben er overleden is.
· Voorschot van 150 fr op 27/02/1920, vonnis (nr.65317), zijn vrouw ontving 300 fr schadevergoeding op 04/08/1924.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Neef Hipploiet

Berichtdoor Alostum » 11 Mar 2017, 22:50

Afbeelding

De Neef Hippoliet, ° Aalst 30/12/1897 - † Aalst 18/02/1919, gaswerker, Geraardsbergsestraat 192;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19 en 16, 1e Compagnie als spoorwegarbeider.
· Verbleef in Le Cateau, Ors, Macquigny en Gilly.
· Kwam vrij op 11/05/1918.
· Zijn broer, Adolf, verklaarde op 05/07/1919:
In Lecateaux heeft hij schrikkelijke slagen ontvangen van de soldaten (pioniers) hun naam is mij onbekend. In Lecateaux heeft hij 4 maanden in het hospitaal verpleegd geweest. In Valenciennes 1 maand. De mishandelingen zijn de gevolgen zijner dood.
· Voorschot van 150 fr op 05/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Neef Kamiel

Berichtdoor Alostum » 11 Mar 2017, 22:57

Afbeelding

De Neef Camiel, ° Moorsel 18/11/1895 - † Aalst 26/11/1917, fabriekwerker, Moorselbaan 281;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19 en 16, 4e en 1e Compagnie n° 1783 en 434 als bouwwerker.
· Verbleef in Maurois.
· Kwam vrij op 03/11/1917.
· Zijn vader verklaarde op 01/07/1919:
"Camiel heeft 13 maanden gewerkt aan 30 pfenningen daags, hij moest bouwwerken uitvoeren. Den 3 november 1917 is hij ontlast toegekomen aangetast door longziekte en in hopeloozen toestand, in het naar huis komen viel hij op de Varkensmarkt gansch uitgeput dat wij hem naar huis gevoerd hebben. Een bij geroepen geneesheer in allerhaast ontboden eerst dokter Van de Mael van Moorsel zegde ons dat zijn toestand veel zorg vergde dat hij zeer slecht was een anderen dokter ontboden Mr. De Bolle raadde ons aan hem naar het hospitaal over te brengen, waar hij eenige dagen nadien overleden is. Hij is overleden te Aalst 23 dagen na zijne ontlasting. Hij heeft ons nog verklaart wanneer hij voor zijne ontlasting bij den dokter ging om hem te zeggen dat hij ziek was heeft hij van den dokter nog zweepslagen bekomen".
· Voorschot van 150 fr op 09/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Nil Jozef

Berichtdoor Alostum » 11 Mar 2017, 23:00

Afbeelding

De Nil Jozef, zoon van Petrus en Clementine Podevijn, ° Aalst 25/07/1896, Doolhofstraat. Werd in de Drie Sleutelstraat op 27 september 1914 uit een huis gehaald en naar het “Geldhof” gebracht en daar met bajonetsteken doodgemarteld.
· Camiel Steenhaut, ° Aalst 02/04/1872, voerman, Hammestraat 7, verklaarde:
“Op 27 september 1914 rond 11 uur ’s morgens heb ik het lijk gevonden van Jozef De Nil, het lag in de Geldhofstraat aan de kant van een gracht, hij was de hals afgesneden en de ingewanden uit het lichaam gehaald, een gedeelte van zijn ingewanden hingen van in de hals tot in de binnenzak van zijn jas. Er lagen omtrent dezelfde plaats negen doden en drie gekwetsten.”
· Jozef Keppens, ° Aalst 13/03/1877, metser, Geldhofstraat 17, verklaarde:
“De Duitsers hebben mij de donderdag 31 september 1914 bevolen die lijken te begraven.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Noose Kamiel

Berichtdoor Alostum » 12 Mar 2017, 16:32

Afbeelding

De Noose Kamiel, ° Aalst 13/02/1898 - † Vadencourt 03/09/1917, Oude Dendermondsesteenweg 7;
· Opgeëist op 09/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19.
· Zijn zuster Palmyre verklaarde op 15/02/1919:
"Kamiel is gedood door de vliegerbommen den 3 september 1917 te Vadincourt in Frankrijk. Kleederen en ander getuigen zijn allen weggebleven, alsook zijn geld dat hij op zich had".

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11971
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Pauw Kamiel

Berichtdoor Alostum » 12 Mar 2017, 16:35

Afbeelding

De Pauw Kamiel, ° Geraardsbergen 17/06/1849, Nazarethstraat 5. Lag in het stedelijk hospitaal voor een heelkundige bewerking. Op 27 september 1914 werd door de Duitsers het hospitaal gebombardeerd, alhoewel het ingericht was als veldhospitaal en dat zeer hoog op het dak de vlag van het Rode Kruis wapperde. Tengevolge de aanhoudende beschieting moest men met de zieken vluchten in de hof waar zij door matrassen overdekt en beschermd werden. Velen werden daar gekwetst of gedood. De Pauw onder andere bleef op slag dood, getroffen door een schrapnel.
· Frans De Jonge, ° Aalst 27/02/1868, steendrukker, Nazarethstraat 5, verklaarde:
“Veertien dagen voor de beschieting van Aalst is mijn bloedverwant Kamiel De Pauw naar het hospitaal gebracht, waar een teen moest afgezet worden. Terwijl hij tijdens de beschieting op de koer of in de hof overgebracht werd is hij door een stuk schrapnel getroffen en gedood. De overste van het hospitaal heeft ons van zijn overlijden een afschrift afgeleverd.”


Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie