Familie Van der Speeten

Hier kan je terecht met al je vragen i.v.m. je stamboom of genealogische opzoekingen.

Moderators: Alostum, janlouies, Jerommeke, david

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 9933
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Familie Van der Speeten

Berichtdoor Jerommeke » 24 Mei 2014, 20:51

Geplaatst: Vr Jan 14, 2011 11:38 am

Alostum schreef:1 - Martinus Van Der Speeten, zoon van Cornelius Marinus Van Der Speeten en Maria Judoca Ringoir. Hij is gedoopt op 11-06-1764 in Aalst.
Martinus is overleden op 20-03-1829 in Aalst, 64 jaar oud.
Notitie bij Martinus: Op 13-02-1814 werd hem, door de meier van Aalst, een paspoort voor Brussel afgeleverd, met een persoonsbeschrijving;
"lang 5 voet, zwart haar, bruine wenkbrouwen, rond voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, mond, kin, zwarte baard en een door pokken getekend aangezicht".
Adres: Nieuwstraat (1799-1801), Lange Ridderstraat (1800), Peperstraat, Aalst
Beroep: hoedenmaker (1801-1825), hoedenverkoper (1821)
Martinus:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1786 in Aalst met Catharina Verhulst, 23 of 24 jaar oud. Catharina is geboren in 1762 in Aalst, dochter van Lucas Verhulst en Maria Petit. Catharina is overleden op 21-08-1807 in Aalst, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Catharina: In 1786, doet zijn, te Aalst, een request om te mogen huwen. Zij was een minderjarige wees (24 jaar). Haar voogden waren, Anthon De Haeck en Jacobus Petit.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 16-01-1812 in Aalst met Maria Barrez, 49 jaar oud.
Maria is een dochter van Joannes Baptiste Barrez en Maria Verbestel. Zij is gedoopt op 13-07-1762 in Aalst. Maria is overleden in Aalst.
Beroep: kantwerkster
Kinderen van Martinus en Catharina:
1 - Marinus Van Der Speeten, gedoopt op 23-04-1787 in Aalst. Volgt 1.1.
2 - Henricus Van Der Speeten [1.2]. Hij is gedoopt op 19-07-1789 in Aalst.
Henricus is overleden op 15-01-1820 in Breda, Nederland, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: Op 12-12-1820 opgenomen in het militaire ziekenhuis te Breda en er aan longtering overleden.Hij was kanonier 2e.klasse bij de rijdende artillerie, 7e.comp.
3 - Jacobus Van Der Speeten [1.3]. Hij is gedoopt op 08-11-1791 in Aalst.
Notitie bij Jacobus: Hij was voltigeur bij het 9e.reg."Garde Imperiale", 1e.bat.1e.comp.
In 1814 krijgsgevangen genomen te Hamburg.
Beroep: beeldhouwer
4 - Sebastianus Van Der Speeten [1.4]. Hij is gedoopt op 16-02-1794 in Aalst.
Sebastianus is overleden in 1794 in Aalst, geen jaar oud.
5 - Judocus Van Der Speeten, geboren op 29-06-1795 in Aalst. Volgt 1.5.
6 - Maria Anna Van Der Speeten [1.6], geboren op 25-08-1797 in Aalst.
Maria is overleden op 09-06-1801 in Aalst, 3 jaar oud.
7 - Franciscus Jacobus Van Der Speeten [1.7], geboren op 22-12-1799 in Aalst.
Franciscus is overleden op 15-05-1800 in Aalst, 4 maanden oud.
8 - Franciscus Van Der Speeten, geboren op 08-06-1801 in Aalst. Volgt 1.8.
9 - Alexander Marinus Van Der Speeten [1.9], geboren op 27-06-1804 in Aalst.
Alexander is overleden op 01-10-1808 in Aalst, 4 jaar oud.

1.1 - Marinus Van Der Speeten, zoon van Martinus Van Der Speeten (zie 1) en Catharina Verhulst. Hij is gedoopt op 23-04-1787 in Aalst.
Marinus is overleden op 14-07-1853 in Aalst, 66 jaar oud.
Notitie bij Marinus: In een antwoord, op 01-03-1816, op een schrijven van het stadsbestuur van Aalst, laat hij het volgende weten aan hen: dat hij 30 jaar oud is, reeds 14 jaar onderwijzer is, dat het schoolgeld ongeveer 1 fr.bedraagt, dat hij 150 leerlingen heeft, Frans, Nederlands, rekenkunde, meetkunde en godsdienst onderwijst, dat hij een hulponderwijzer heeft en dat hij nog meer leerlingen kan aanvaarden.
Op 14-08-1826, brief aan het stadsbestuur van Aalst, waarin hij hun aandacht vestigt op het feit dat bij het oprichten van een school voor middelbaar onderwijs, hij zou kunnen beroofd worden van zijn inkomsten.
Op 04-07-1827, brief aan de burgemeester en schepenen van Aalst, bezwaar tegen het gemaal voor het jaar 1827, men had hem geplaatst in de 6e .klasse, hij verwijst naar zijn geburen van gelijke stand en die in klasse 7 zitten. Dat men geen rekening heeft gehouden met zijn zwakke gezondheid, 1/5 van zijn winst gaat naar de dokter en medicijnen, sinds de heroprichting van het college is zijn leerlingen aantal gedaald met 1/3.
Op 29-6-1829, vraagt de militie-raad van Dendermonde, inlichtingen over de gezondheidstoestand van Marinus, omdat hij voor zijn oudste zoon uitstel vroeg van de militieplicht.
Op 30-06-1829, ontvangt hij een gratificatie voor het lager onderwijs van 50Fl. Uitbetaald op 23-09-1829.
Op 27-11-1830, is hij een kostschoolhouder, met salaris van zijn leerlingen, in de Hoogstraat, in een lokaal van Blondeel. Hij onderwijst er Vlaams, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en catechismus aan 48 leerlingen (jongens).
In 1831, dingt hij naar de plaats van directeur van de stadsschool, vrijgekomen na het overlijden van Mr.Corael.
In een verslag van het schooljaar 1848-1849, vermelde het Koninklijk Atheneum (opgericht in 1843) het volgende "een groote uitgebreidheid tengevolge harer vereeninging met eene bijzondere en medestrevende school der stad". De hier bedoelde school was deze van meester Marinus Van Der Speeten en zijn zoon Alexander. Deze school bestond reeds sedert 1803. Marinus was houder van "les diplômes obtenus sous deux gouvernements" (Frans en Hollands bestuur); zijn zoon Alexander "instituteur diplômé sous le régime Hollandais par un brevet en date du 22-04-1828 par le jury de Gand" was sedert 1829 aan de school van zijn vader verbonden als "ondermeester". Zij werden beide in 1848 voor het Atheneum aangeworven. De in hun instelling ingeschreven leerlingen werden overgeboekt in de registers van de "Ecole Primaire Supérieure".
Adres: Kapellestraat (1808), Sluierstraatje (1814), Hoogstraat (1821-1824),, Aalst
Beroep: onderwijzer/schoolmeester (1806-1853)
Marinus:
(1) trouwde met Francisca D’Haens. Francisca is geboren in Aalst.
Adres: Peperstraat (1806), Aalst
(2) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1806 met Maria Jacoba Maeschalck. Maria is een dochter van Petrus Maeschalck en Maria Anna Van Haudenhove. Maria is overleden op 25-02-1821 in Aalst.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 09-05-1821 in Aalst met Maria Catharina Mongeni, 30 jaar oud.
Maria is een dochter van Jacobus Mongeni en Maria Lambrechts. Zij is gedoopt op 09-05-1791 in Aalst. Maria is overleden op 25-02-1848 in Aalst, 56 jaar oud.
Adres: Klapstraat (1821), Aalst
Beroep: naaister (1821), particuliere (1848)
Kind van Marinus en Francisca:
1 - Joanna Van Der Speeten (° D’Haens) [1.1.1], geboren op 13-01-1806 in Aalst.
Joanna is overleden op 13-01-1806 in Aalst, geen dag oud.
Kinderen van Marinus en Maria (2):
2 - Martinus Bernardus Van Der Speeten [1.1.2], geboren op 23-05-1808 in Aalst.
Martinus is overleden op 23-09-1818 in Aalst, 10 jaar oud.
3 - Alexander Jacobus Van Der Speeten, geboren op 26-09-1811 in Aalst. Volgt 1.1.3.
4 - Angelica Maria Van Der Speeten, geboren op 10-08-1814 in Aalst. Volgt 1.1.4.
Kinderen van Marinus en Maria (3):
5 - Maria Van Der Speeten [1.1.5], geboren op 28-08-1822 in Aalst.
Notitie bij Maria: In 1846 was zij onderwijzeres (waarschijnlijk in kantwerk), fabrikante (kantwerk) in 1856 en in 1867 kanthandelaarster.
Adres: Vrijheidstraat 32 (1856), Graanmarkt 10 (1867), Aalst
6 - Celestina Juliana Van Der Speeten [1.1.6], geboren op 05-04-1824 in Aalst.
Celestina is overleden op 15-07-1824 in Aalst, 3 maanden oud.
7 - Victoria Coleta Van Der Speeten, geboren op 14-04-1825 in Aalst. Volgt 1.1.7.
8 - Maria Theresia Alina Van Der Speeten [1.1.8], geboren op 12-10-1827 in Aalst.
Notitie bij Maria: In 1846, was zij onderwijzeres (waarschijnlijk zoals haar zuster in kantwerk), in 1856 fabrikante (in kant) en 1867 kanthandelaarster in samenwerking met haar zuster.
In 1889 verkoopt zij twee breimachinen (Systeem Lamp) voor 75 fr/stuk of 140 fr voor de twee. (Aenkondiger van het Land van Aelst - 1889)
Adres: Vrijheidstraat 32 (1856), Graanmarkt (1867), Aalst
9 - Gustavus Aloysius Van Der Speeten [1.1.9], geboren op 11-06-1830 in Aalst.
Notitie bij Gustavus: Waarschijnlijk vestigde hij zich op 05-11-1856 te Gent.
Beroep: Gezworen landmeter.
10 - Camile Judocus Van Der Speeten [1.1.10], geboren op 15-02-1832 in Aalst.
Camile is overleden op 23-06-1832 in Aalst, 4 maanden oud.
11 - Leon Hubertus Van Der Speeten, geboren op 19-08-1833 in Aalst. Volgt 1.1.11.
12 - Hortentia Josephina Van Der Speeten [1.1.12], geboren op 12-07-1835 in Aalst.
Hortentia is overleden op 19-07-1871 in Aalst, 36 jaar oud.
Notitie bij Hortentia: In 1856 was zij met haar zusters fabrikante van kant, in 1867 kanthandelaarster.
Zij was ongehuwd.
Adres: Vrijheidstraat 32 (1856), Graanmarkt 10 (1867-1871), Aalst
Beroep: koopvrouw in kant (1871)

1.1.3 Alexander Jacobus Van Der Speeten is geboren op 26-09-1811 in Aalst, zoon van Marinus Van Der Speeten (zie 1.1) en Maria Jacoba Maeschalck.
Alexander is overleden op 25-12-1890 in Aalst, 79 jaar oud.
Notitie bij Alexander: Hij was onderwijzer, eerst in de school van zijn vader en tussen 1852-1878 in het Atheneum, te Aalst. Op 07-09-1837, werd hij aangesteld als hulptekenleraar, bij zijn oom Judocus Van Der Speeten, die hij in 1861 opvolgde aan de stedelijke Academie van Aalst, toen gehuisvest in de Graanhalle. In december 1890 stierf hij na 48 jaren dienst in de Akademie.
Adres: Peperstraat (1849), Esplandeplein 13, Esplanadestraat (1890), Aalst
Beroep: onderwijzer (1848-1849), gepensioneerd regent v/d Staatsmiddelbare Jongensschool
Alexander trouwde, 37 jaar oud, op 19-09-1849 in Aalst met Isabella Benedicta Pelagie Boone, 36 jaar oud. Isabella is geboren op 04-12-1812 in Aalst, dochter van Albertus Carolus Boone en Francisca Joanna Nichels. Isabella is overleden vóór 1890, ten hoogste 78 jaar oud.
Adres: Kerkstraat (1849), Aalst
Beroep: particuliere (1849)
Kind van Alexander en Isabella:
1 - naamloos Van Der Speeten [1.1.3.1], geboren op 15-01-1853 in Aalst. naamloos is overleden op 15-01-1853 in Aalst, geen dag oud.

1.1.4 Angelica Maria Van Der Speeten is geboren op 10-08-1814 in Aalst, dochter van Marinus Van Der Speeten (zie 1.1) en Maria Jacoba Maeschalck.
Beroep: particuliere (1842)
Angelica trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1842 in Aalst met Franciscus De Pril, 30 jaar oud.
Franciscus is geboren op 05-06-1812 in Bambrugge, zoon van Jacobus De Pril en Maria Anna De Meyer. Franciscus is weduwnaar van Joanna Catharina Colson (ovl. 1842), met wie hij trouwde vóór 1841.
Adres: Vismarkt (1842), Aalst
Beroep: broodbakker (1842)

1.1.7 Victoria Coleta Van Der Speeten is geboren op 14-04-1825 in Aalst, dochter van Marinus Van Der Speeten (zie 1.1) en Maria Catharina Mongeni.
Victoria is overleden op 28-05-1886 in Gent, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Victoria: Overleden te Gent in de Salvatorstraat.
Notitie bij Victoria: Op 26-06-1848 vertrok zij naar Amsterdam, november 1850 was zij, zonder afschrift van het bestuur van Amsterdam, terug te Aalst.
Adres: Leopoldstraat (1854), Aalst (1886)
Beroep: particuliere (1854), handelaarster (kant ?), zonder (1886)
Victoria trouwde, 29 jaar oud, op 15-11-1854 in Aalst met Joannes Jacobus Teurlings, 26 jaar oud. Joannes is geboren op 27-08-1828 in Baasrode, zoon van Petrus Jacobus Teurlings en Mathildis Minnens. Joannes is overleden op 19-10-1863 in Aalst, 35 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Op 29-06-1854, komen ze terug van Kortrijk naar Aalst.
Adres: Zoutstraat (1854), Nieuwstraat 20 (1856), Graanmarkt 9 (1867), Aalst
Beroep: bediende a/d ijzerenweg (1854)
Kinderen van Victoria en Joannes:
1 - Maria Teurlings [1.1.7.1], geboren in 1842 in Oudenaarde.
2 - Maria Teurlings [1.1.7.2], geboren in 1856 in Aalst.
3 - Edgard Polydoor Marie Teurlings [1.1.7.3], geboren op 16-02-1859 in Aalst. Edgard is overleden op 24-01-1860 in Aalst, 11 maanden oud.
4 - Edgard Polydoor Sylvain Teurlings [1.1.7.4], geboren op 23-10-1860 in Aalst.

1.1.11 Leon Hubertus Van Der Speeten is geboren op 19-08-1833 in Aalst, zoon van Marinus Van Der Speeten (zie 1.1) en Maria Catharina Mongeni.
Notitie bij Leon: Externe student van het Groot College schooljaar 1846-1847.
Adres: Vrijheidstraat 32 (1856), Aalst
Beroep: apotheker
Leon trouwde, 29 jaar oud, op 19-11-1862 met Charlotta Emma Lucintha Grange, 20 jaar oud. Charlotta is geboren op 16-07-1842 in Luik.
Beroep: bijzondere
Kinderen van Leon en Charlotta:
1 - Leonce Alexander Emanuel Hubertus Van Der Speeten [1.1.11.1], geboren op 23-06-1864 in Aalst.
2 - Laura Maria Charlotta Emma Van Der Speeten [1.1.11.2], geboren op 06-01-1866 in Aalst.

1.5 Judocus Van Der Speeten is geboren op 29-06-1795 in Aalst, zoon van Martinus Van Der Speeten (zie 1) en Catharina Verhulst. Hij is gedoopt op 30-06-1795 in Aalst.
Judocus is overleden op 17-07-1875 in Aalst, 80 jaar oud.
Notitie bij Judocus: Op 13-02-1814 werd er te Aalst, aan hem, als hoedenmaker, een paspoort afgeleverd voor Brussel, Leuven, Antwerpen en andere omliggende plaatsen. Persoonsbeschrijving: 19 jaar oud, 5 voet 3 duim groot, bruin haar, bruine wenkbrauwen, gedekt voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, zijn aangezicht was getekend door de pokken.
Op 17-10-1818, te Aalst, paspoort voor Antwerpen. (Nu had hij wel een bruine baard).
In 1827, verzoekt hij het stadsbestuur van Aalst, het gemaal waarin hij was gebracht te willen veranderen. Daar hij geen eigendom of fortuin bezat, en dat hij in hun levensonderhoud, moest voorzien als hoedenwasser en verkoper van tabak en genever.
Tussen 1827 en 1836, had hij een meid in dienst, Fr. De Smet.
Tevens was hij tekenleraar in de stedelijke akademie (1837-1861).
Adres: Grote Markt (1822-1842), Geraardsbergsestraat 139 (1836-1846), Aalst
Beroep: hoedenmaker (1822), winkelier (1838-1843), tekenleraar
Judocus trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1822 in Aalst met Emelanie Van De Graveele, 22 jaar oud.
Emelanie is geboren op 28-12-1799 in Tielt, dochter van Ignatius Franciscus Van De Graveele en Anna Catharina De Vos. Emelanie is overleden op 22-04-1870 in Aalst, 70 jaar oud.
Adres: Lange Zoutstraat (1822), Aalst
Beroep: particuliere (1822), winkelierster (1841-1843), boekenverkoopster
Kinderen van Judocus en Emelanie:
1 - Anna Maria Theresia Van Der Speeten [1.5.1], geboren op 23-04-1823 in Aalst.
Anna is overleden op 21-02-1894 in Aalst, 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ongehuwd.
Adres: Begijnhof (1894), Aalst
Beroep: onderwijzeres (1846-1856), zonder (1894)
2 - Maria Francisca Van Der Speeten [1.5.2], geboren op 28-08-1826 in Aalst.
Notitie bij Maria: In 1846 was zijn onderwijzeres (kant ?), particuliere in 1856.
Op 22-01-1855 vertrok zij naar Antwerpen en op 28-11-1862 naar Tielt.
3 - Mathilda Joanna Van Der Speeten [1.5.3], geboren op 20-08-1828 in Aalst.
Mathilda is overleden op 24-10-1829 in Aalst, 1 jaar oud.
4 - Maria Catharina Van Der Speeten [1.5.4], geboren op 16-01-1830 in Aalst.
Notitie bij Maria: In 1846 was zij onderwijzeres (kant ?), waarschijnlijk vertrok zij met haar zuster, naar Tielt.
5 - Clementia Josepha Van Der Speeten [1.5.5], geboren op 06-04-1833 in Aalst.
Clementia is overleden op 20-12-1833 in Aalst, 8 maanden oud.
6 - Hubert Prosper Van Der Speeten [1.5.6], geboren op 03-03-1835 in Aalst.
Notitie bij Hubert: Externe student van het Groot College schooljaar 1845-1846.
Hij trad op 24-09-1852 in de orde der Jezuïeten, en onderwees gedurende verschillende jaren de humaniteiten in verschillende colleges van het land. Hij schreef verschillende werken, o.a. "A la mémoire de M.Albert Liénart (Brussel, 1873).
Leraar der Humaniora aan het St.Jozefcollege te Aalst.
Sedert 1862, schreef hij in de "Les Précis Historiques" een groot aantal artikels, meestal handelend over leden van zijn orde, die in België geboren werden of er verbleven, alsook een notitie met betrekking tot de kerkelijke geschiedenis van Aalst en getiteld: "Les Carmélites déchaussées de Bois-le-Duc et d’Alost". Sinds 1876, gaf hij de "Petite bibliothèque des âmes pieues", in maandelijkse afleveringen, uit.
Hij schreef in 1873 "A la Mémoire de M.Albert Liénart"
"... Pausipone, met zijn frisch boschaadje en zijn fluweelen zoden, zijn koele purperen schaduw en zijn vijvers, zijn lief huisje en zijn hangende brug, zijn pijnboomen en bloemrijke kastanjelaars ... En de beek, die murmelt; en de waterval, die bruischt; en de molen, die zucht; alles is daar vol kleur en leven; alles speelt er ; alles jubelt er; de treurwilg zelf schijnt te glimlachen ... In Pausipone is de lucht zachter, de tortelduif schijnt hier minder treurig, het kakelen de hennen meer moederlijk. En voorzeker bewaren de gevleugelde zangers onzer wouden voor Pausipone hun zoetste deuntjes ..."
Beroep: geestelijke, pater Jezuiet
7 - Maria Coleta Van Der Speeten [1.5.7], geboren in 1836. Maria is overleden op 26-12-1838 in Aalst, 1 of 2 jaar oud.
8 - Ignatius Franciscus Van Der Speeten [1.5.8], geboren op 30-05-1839 in Aalst.
Ignatius is overleden op 13-04-1842 in Aalst, 2 jaar oud.
9 - Modestus Van Der Speeten [1.5.9], geboren op 15-06-1841 in Aalst.
Modestus is overleden op 10-09-1841 in Aalst, 2 maanden oud.
10 - Alina Maria Josepha Van Der Speeten [1.5.10], geboren in 1842. Alina is overleden op 03-03-1843 in Aalst, 0 of 1 jaar oud.
11 - naamloos Van Der Speeten [1.5.11], geboren op 07-12-1844 in Aalst. naamloos is overleden op 07-12-1844 in Aalst, geen dag oud.

1.8 Franciscus Van Der Speeten is geboren op 08-06-1801 in Aalst, zoon van Martinus Van Der Speeten (zie 1) en Catharina Verhulst.
Franciscus is overleden op 14-10-1868 in Aalst, 67 jaar oud.
Adres: Markt 8, Aalst
Beroep: hoedenmaker (1825), winkelier (1834-1854), drankslijter, zonder (1868)
Franciscus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1825 in Aalst met Anna Joanna Francisca Meganck, 23 jaar oud.
Anna is geboren op 29-11-1801 in Aalst, dochter van Petrus Franciscus Meganck en Jacoba De Smet. Anna is overleden op 16-05-1836 in Aalst, 34 jaar oud.
Beroep: particuliere (1825), winkelierster (1834)
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 30-01-1837 in Aalst met Maria Sophia Meganck, 22 jaar oud.
Maria is geboren op 09-12-1814 in Aalst, dochter van Petrus Franciscus Meganck en Jacoba De Smet. Maria is overleden op 24-08-1868 in Aalst, 53 jaar oud.
Adres: Pontstraat (1837), Aalst
Beroep: particuliere (1837), winkelierster (1841)
Kinderen van Franciscus en Anna:
1 - Martinus Ferdinandus Jacobus Van Der Speeten [1.8.1], geboren op 06-03-1826 in Aalst.
Notitie bij Martinus: Externe student in het Groot College schooljaar 1840-1841.
Op 16-06-1849 vertrok hij naar Ruiselede.
Beroep: schrijver (1846)
2 - Petrus Franciscus Marinus Van Der Speeten [1.8.2], geboren in 1828 in Aalst. Petrus is overleden op 30-07-1834 in Aalst, 5 of 6 jaar oud.
3 - Guilielmus Desiderius Josephus Van Der Speeten, geboren op 13-07-1831 in Aalst. Volgt 1.8.3.
4 - Mathilda Jacoba Van Der Speeten [1.8.4], geboren op 16-09-1835 in Aalst.
Mathilda is overleden op 26-04-1836 in Aalst, 7 maanden oud.
Kinderen van Franciscus en Maria:
5 - Petrus Franciscus Marinus Van Der Speeten [1.8.5], geboren op 29-10-1837 in Aalst.
Petrus is overleden op 04-11-1841 in Aalst, 4 jaar oud.
6 - Fany Maria Josepha Van Der Speeten [1.8.6], geboren op 09-03-1842 in Aalst. Fany is overleden op 05-11-1872 in Aalst, 30 jaar oud.
Notitie bij Fany: Zij was ongehuwd.
Adres: Begijnhof, Aalst
7 - Coleta Maria Josepha Van Der Speeten [1.8.7], geboren op 09-07-1848 in Aalst.
Coleta is overleden op 13-08-1865 in Aalst, 17 jaar oud.

1.8.3 Guilielmus Desiderius Josephus Van Der Speeten is geboren op 13-07-1831 in Aalst, zoon van Franciscus Van Der Speeten (zie 1.8) en Anna Joanna Francisca Meganck.
Guilielmus is overleden op 14-04-1859 in Aalst, 27 jaar oud.
Adres: Markt (1854), Nieuwstraat 31 (1859), Aalst
Beroep: schrijver (1854-1859), winkelier
Guilielmus trouwde, 23 jaar oud, op 02-11-1854 in Aalst met Ursula De Brul, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Guilielmus en Ursula: Huwelijkscontrakt voor notaris Schaepdrijver te Nieuwerkerken, op21-10-1854.
Ursula is geboren op 07-08-1829 in Aalst, dochter van Adrianus Franciscus De Brul en Joanna Catharina Hutsebaut. Ursula is overleden op 23-02-1865 in Aalst, 35 jaar oud.
Ursula trouwde later op 21-05-1862 in Aalst met Franciscus Dominicus Impens (geb. 1830).
Adres: Nieuwstraat (1862), Aalst
Beroep: modemaakster (1854), mutsenmaakster (1857), winkelierster (1862)
Kinderen van Guilielmus en Ursula:
1 - Alphonsius Franciscus Van Der Speeten [1.8.3.1], geboren op 23-08-1855 in Aalst.
2 - Maria Sophia Van Der Speeten [1.8.3.2], geboren op 20-10-1857 in Aalst.
Maria is overleden op 02-06-1875 in Aalst, 17 jaar oud.
Notitie bij Maria: Ongehuwd.
Adres: Zoutstraat, Aalst


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 14-01-2011 09:40

mvg. Alostum :wink:
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Terug naar “Familiekunde - Genealogie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie