Pagina 1 van 1

Cinema Americain

Geplaatst: 20 Jul 2015, 14:22
door Alostum
Reclame op de Grote Markt voor de "Cinema Americain"

Afbeelding[img]

hAfbeelding

Postkaart - cliché F.Walschaerts, Bruxelles

Re: Cinema Americain

Geplaatst: 04 Mar 2019, 18:39
door Alostum
Detail van een foto gevonden op Delcampe, met als bijschrift "l'équipe Charlos aux retour a Alost"

Afbeelding

Bron: Delcampe

Re: Cinema Americain

Geplaatst: 05 Mar 2019, 12:26
door willykiekens
was Cinema Central niet de latere Madelon naast café 't pompierken op de grote markt en cinema Americain was op de Hoogstraat, gebouwen nu behorend tot het Lyceum

Cinema Alostois (Américain) Nazarethstraat 60/62 (Hoogstraat/Louis D'Haeseleerstraat)

Geplaatst: 07 Mar 2019, 14:14
door Alostum
Uit "Aalst 1920-'40" van Jos Ghysens;

Geopend op 27 december 1913 in de eigendom toebehorende aan bakker August Van der Spiegel – De Troch, Nazarethstraat 39. De opbrengst van de eerste vertoning werd onder de armen der stad verdeeld. Op het einde van 1918 was de zaak vervallen en werd toen gekocht door Dominque De Greef die er de Cinema Américain zou openen en er een danszaal aan toevoegde. Tot omstreeks 1929. Voor de begeleiding van “stomme” films zorgde o.m. een orkest bestaande uit: Jan Verbrugghen (violoncel), Thybaert (piano), Karel De Mette (cello), Stefanie De Bruyne (viool), Eduard Steenhout (viool).


Het is niet Dominique De Greef maar Dominique De Greve (° Erembodegem 12/06/1893) gehuwd met Maria Joanna Eemans.

Afbeelding
Recht en Vrijheid 29/01/1922

Re: Cinema Americain

Geplaatst: 09 Mar 2019, 20:28
door janlouies
Daarna nog herberg met zaal 't Sportpaleis, bij 'De Kezze'. Begin jaren 1930 door de stad gekocht om er de turnzaal van de rijksmiddelbaremeisjesschool (later Lyceum) in onder te brengen. tot op heden turnzaal.
Oorspronkelijke naam van de cinema: Cinema Alostois.

rijwieldiefstal in de Cinema Américain

Geplaatst: 21 Jun 2019, 11:17
door Alostum
P.V. opgemaakt op 27/11/1920 door adj. politiecommissaris Désiré Ysebaert.

De Moor Cyriel (° Nieuwerkerken 21/10/1895) landbouwer wonende te Nieuwerkerken, Edixveld verklaarde:

"Gisteren (26/11/1920) was ik zoals ik wekelijks doe, de vertooning gaan bijwonen van 8 uren 's avonds in de Cinema Américain, gelegen in de Nazarethstraat n° 60 ten stede. Daar ik mijn rijwiel niet kon medenemen binnen in de zaal der vertooning, plaatste ik het in de hoek van den gang van den Cinema.
Ik ben gewoon het daar wekelijks te plaatsen en zulks met toestemming van den eigenaar, zonder nochtans daar iets te moeten voor betalen. Nu gisteren avond om rond 10 uren tijdens de tusschenpoos, ging ik zien naar mijn rijwiel en bestatigde met verwondering als dat het verdwenen was en ik heb er vruchteloos naar gezocht. Heden ben ik overtuigd dat het gestolen is en ik zou willen alsdat U de noodige opzoekingen zoudt doen, ten einde indien zulks mogelijk is den dief van mijn rijwiel te ontdekken en terug in het bezit mijns rijwiel gesteld te worden".


Wij opsteller des proces-verbaals begeven ons onmiddellijk en vergezld van onzen politieagent De Smedt Theofiel naar den Cinema Américain gelegen ter stede, Nazarethstraat n°60 en onderhooren daarover Eeman Jeanne,18 jaren oud, dienstmeid in den Cinema Américain en er wonende, die ons verklaart wat volgt in de vlaamsche taal:

"Gedurende de uren der vertooning in den Cinema Américain staat de poort aan de straat open en heeft iedereen toegang tot den Cinema. Het gebeurd heel dikwijls als dat er personen de vertooningen komen bijwonen en hun rijwiel aldien tijd onbewaakt laten staan in den gang. Wij laten hun dit toe, maar natuurlijk onder hunne verantwoordelijk. Ik ben den ganschen avond werkzaam aan het buffet om de klanten te bestellen en ik heb niemand gezien die rond dit rijwiel slenterde, overigens is mij zulks onmogelijk te zien, daar mijn herbergzaal van den gang waar het rijwiel stond gescheiden is door eene deur, die uit oorzaak van het koude weer bijna standvastig gesloten is. Meer inlichtingen kan ik over den diefstal van het rijwiel niet geven".

Bron: S.A.A. - Polite Aalst - P.V.'s 1920