De Werf, na de oorlog 1940-1945

De Werf en omgeving door de tijd heen.

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:23

Geplaatst: 26 Mei 2010 05:02 pm
esja schreef:De W.O. heeft wel zijn wonden achtergelaten te Aalst.
De huidige werf, toendertijd bebouwd en bestaande uit 2 staten waaronder het "Bierstraatje" was van de kaart gevaagd door een bombardement.

Reeds enkele jaren heb ik een potloodtekening hangen,gedateerd 1945, van de hand van Jozef Schockaert, die de situatie daar weergeeft.

Afbeelding

toevallig vond ik deze morgen een foto die uit ongeveer dezelfde hoek genomen is:

Afbeelding

beide zijn uit de hoogte genomen, ik vermoed de tekening van op de silo's van De Wolf-Cosijns en de foto van boven op de "konker"


jos
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:24

Geplaatst: 27 Mei 2010 03:17 pm
Alostum schreef:Mooie tekening, welk formaat heeft deze ? en de foto is blijkbaar een kleurfoto :o weet je wie deze heeft genomen ? of de oorsprong ervan ?

Hier nog twee foto's van voor de opkuis.
Afbeelding

Afbeelding
Juist zoals nu was men druk aan het werk aan de Dender, kanalisatiewerken en kaaimuren.
Behalve het Bierstraatje verdween er ook nog het Neerhof (of Nederhof) ongeveer waar nu carglass zit.

mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:24

Geplaatst: 12 Jun 2010 12:37 pm
Alostum schreef:Tussen de Werfkapel en het huis met die trapgevel, slagerij Boelens, werden de woningen van Philip De Paepe (1895-1981) koffiehandelaar; Karel Van Styvendael, herbergier; Richard De Stobbeleir; Frits Gowie (1898) smid; August Waterinckx (1889) winkelier; Jozef De Smedt (1878-1956) handelaar; Marcel Steenlandt en van Maurice De Vidts (1882) fabrikant, vernield.


mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

schadedossier Firma De Vidts

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:25

Geplaatst: 14 Jun 2010 05:50 pm
Alostum schreef:Op 6 augustus 1940 werd er een schadedossier opgemaakt door Edgard D’Hollander, vrederechter, ten voordelen van de Firma Maurice De Vidts, Firma De Vidts & Co en de Firma O. Limbourg.

Ten jare 1900 veertig den 6 augustus

Ten verzoeke van:

Den Heer Edgard D’Hollander, Vrederechter des Kantons Aalst, volgens vonnis uitgesproken den:
Heb ik ondergetekende Jean Limbourg, gehuisvest te Aalst, Dirk Martens straat 92.

Handelende als deskundige my begeven ten fabrieken van de Firma Maurice De Vidts, Molen straat 61, ten einde aldaar over te gaan tot het bestatigen en schatten van opgeloopen schade aan grondstoffen, half afgewerkte goederen, afgewerkte goederen en materiaal dienende tot uitbating van breiwerkfabrikatie, door de oorlogsverrichtingen in Mei 1940 veroorzaakt.

De fabriek bestond uit een rechthoekig gebouw, den hoek uitmakende van de Molen straat, De Coninck straat, de Onderwys straat. De gevel aan de Molenstraat, zynde 17 meters, bestond uit drie woonhuizen, waarvan het hoekhuis diende tot tentoonstelling van rywielen, met eene aanpalende plaats, voor herstellingen en monteeren van rywielen, met berging voor wisselstukken.
De gevel aan de De Coninck straat, besloeg de volledige lenget hetzy, 35 meters.
De gevel aan de Onderwy straat 21 meters.

Voor de gebouwen bestaat er een deskundig verslag opgemaakt door de Firma Peynsaert & Zonen, Ondernemers van bouwwerken te Aalst.

De fabrikatie bestond hoofdzakelyk uit breiwerkartikelen in katoen, onderbroeken, onderlyven en soortgelyke, gedeeltelyk voor eigen rekening, gedeeltelyk voor derden, als loonarbeid.

De zetel en uitbating van de Firma De Vidts & Co. Was ook in deze gebouwen ondergebracht, deze bestond uit het vervaardigen van mercerie artikelen.

Deskundig verslag.

Ter plaatse heb ik bestatigt dat de gebouwen met de gansche inboedel totaal zyn opgebrand, het is my dus onmogelyk de opgeloopen schade te bepalen, ik kan alleen de waarde aan duiden van soortgelyke machienen en materiaal op datum van 10 Mei 1940 die zich in de fabriek bevonden.

Voor de grondstoffen, afgewerkte en onafgewerkte goederen, heb ik geen andere basis dan de verklaring van Mynheer De Vidts zelf, aangezien alle bewysstukken mede in de vlammen zyn opgegaan, op de overblyfselen van den brand kon ik ook niet gesteund worden, deze bestond hoofdzakelyk uit een hoop steengruis.
Voor de grondstoffen, afgewerkte en onafgewerkte goederen, toebehoorende aan derde personen, berusten bewyzen by de Firma O. Limbourg, Bissé straat 7, Brussel.

Voor hetgeen de uitbating betreft van Firma Maurice De Vidts & Co. Daarvan berusten bewyzen by een der vennooten, ik noem den Heer Wolters, bestuurder der Firma Filature & Filienie Impériale Keizerlyke plaats te Aalst.

Voor het materiaal in het algemeen heb ik uit plichtsgevoel eenige arbeiders ondervraagd die op 10 Mei in dienst waren ter Firma van den Heer De Vidts, door vergelyking van deze verklaringen ben ik tot de overtuiging gekomen dat de hierachter beschreven machienen en materiaal werkelyk in de fabriek bestonden op het oogenblik dat deze door brand werd vernield.


Dan volgt nog een schatting bestaande uit 3 delen.

mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:25

Geplaatst: 15 Jun 2010 07:47 am
Alostum schreef:
esja schreef:Alostum,

van uw foto's hab ik de indruk dat de werken waarvan sprake het afdammen van de oude dender is. De damplanken zijn in plaats en de uitgang van de oude dender is blijkbaar volledig verspert.

kan dat?


Op 30 december 1937 hield men te Gent een openbare aanbesteding voor "kanaalwerken" aan de Dender. Het ging om de kaaimuren tussen de fabriek Roos-Geerinckx-De Nayer, aan de "Zwarte Hoek", tot voorbij de opslagplaatsen van Peynsaert & Zonen. De stad Aalst had besloten de kaaimuren te laten optrekken in plaats van walmuren om zo het laden en lossen van schepen mogelijk te maken.
De werken werden toegekend aan de laagste bieder, de S.A. Travaux Hydrauliques Sotrahy uit Brussel. Toen op 10 mei 1940, de oorlog uitbrak, waren deze werken nog volop bezig.

(Bron: "Aalst 1920-'40" van Jos Ghysens, 2002)

mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

18 mei 1940 en de Werf

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:26

Geplaatst: 16 Jun 2010 04:27 pm
Alostum schreef:Nog wat over de verwoesting van de Werf, ditmaal uit "De Vrijwillige Brandweer Aalst - Haar geschiedenis" door Philip De Paepe, 1967

Steeds maar branden.
Op 18 mei werd de Filature du Canal in brand gestoken, samen met de Glucoseries Réunies en andere nijverheden op de rechter oever van de Dender, door belgische genietroepen, om naar het heette, aan de vijand geen bloeiende nijverheid achter te laten !
De brand van de Filature joeg duizende brandende gensters de lucht in, die, door de wind gedreven, een hondertal huizen van Werf, Molenstraat, Burcht- en Iweinstraat, in de laai zetten. Die huizen kwamen des te gemakkelijker in brand daar, op 10 mei, een zware bom in de Molenstraat gevallen was, die de pannen der daken had weggerukt en alle vensterglazen had verbrijzeld. Ook ontstond brand in de schoenfabriek de Bolle in de Kapellestraat en 't was er ook een die telde.
Daar de Duitsers op de rechter oever gesignaleerd waren, kreeg de brandweer verbod uit te rukken. Door een belgische tank werd zelfs een duitse tank op de rechteroever in brand geschoten (1). De belgische was opgesteld in de poort van Emiel Rombaut in de Vaartstraat.
... En sommige pompiers wisten dat hun huis afbrandde en dat de kapel van O.L.Vrouw afbrandde, wijl zij onmachtig op stro zaten in de kelder van ' stadhuis ...


1) later meer over dit feit

mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:27

Geplaatst: 10 Jul 2010 10:41 pm
esja schreef:Nu wordt voor mij alles zeer onduidelijk, is de kapel vernield door het bombardement of is ze in brand geraakt door de aangestoken branden?

wie heeft hier een eenduidig antwoord op?
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Werfkapel vernield door het vuur

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:28

Geplaatst: 13 Jul 2010 08:11 pm
Alostum schreef:Zoals je al kan opmaken uit het relaas gegeven door Philip De Paepe in "De Vrijwillige Brandweer Aalst - Haar geschiedenis" zijn de zwaarste vernielingen op de Werf en omgeving te wijten aan de acties van de terugtrekkende Belgische en Engelse genietroepen.
Ook Jos Ghysens en Jacques De Vos geven ons in “Aalst zomer 1940” hetzelfde verhaal, op zaterdag 18 mei beginnen Belgische en Engelse vernielingsploegen met springstoffen en brandpoeders branden aan te steken. Fabriek De Bolle, in de Kapellestraat kregen ze vlot in de fik, maar in de “Filature du Canal” liep het mis. Brandende stukjes katoen, hout en vonken dwarrelden rond en staken andere branden aan. Op de Werf en in de Molenstraat braken hevige branden uit hierdoor. Ook de werfkapel ging op in de vlammen.
Dus mogen we er na deze getuigenissen wel zeker van zijn dat de Werfkapel niet is vernield door een bombardement maar door toedoen van Belgische soldaten.

mvg. Alostum :wink:
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:29

Geplaatst: 18 Jul 2010 12:24 pm
De Coninck schreef:Op deze foto zien we de vernielingen van de Werf vanuit de Molenstraat. Rechts zien we de ruïne van de Werfkapel en de gebouwen van De Wolf-Cosyns. Let ook op de mooie waterpomp.

Afbeelding

De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11753
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Werf, na de oorlog 1940-1945

Berichtdoor Alostum » 16 Jun 2014, 14:29

Geplaatst: 18 Jul 2010 01:05 pm
esja schreef:mooie foto, nog nooit gezien.

misschien loont het de moeite een apparte topic te maken over de pompen van Aalst
De nieuwe tijd wordt anti-sociaal en voert naar den afgrond (Petrus Van Nuffel - 1929)


Terug naar “De Werf”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie