Le Lion d'Or

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

terug naar de oprichting

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:01

Geplaatst: 10 Mrt 2011 12:24 am
esja schreef:Ik heb hierbij een genealogie van de familie Van Assche geplaatst en heb een probleem nu om alles in perspectief te plaatsen, er is:

1. de aanvraag uit 1839 waaruit blijkt dat de firma toen reeds bestond en de vergunning voor een brouwerij aangevraagd wordt door de weduwe Van Assche en Charles Van Assche. De Weduwe V. A. is in dit geval duidelijk Francisca Meert, bijgestaan door haar zoon Carolus (Charles) Van Assche

2. De enige andere Charles Antoine (Karel Anthonius) Van Assche is de grootvader van Carolus uit 1. maar die kan de firma in 1731 niet opgericht hebben daar hij eerst in 1748 geboren is.

3. het briefhoofd van Jommeke waarvan ik vermoed dat het van eind 1800 dateert en dat stelt dat de Lion d'Or "fondée en 1731 par Ch. Van Assche". Dit is echter 150 jaar na de oprichting en kan een idealisering van de familie zijn (opschonen van de situatie)

4. Ik in de ganse stamboom geen enkele Charles Van Assche vind die de firma zou kunnen gesticht hebben.

Ik heb nog een spoor dat ik aan het uitdiepen ben maar ik vermoed dat de Van Assches de firma in het geheel niet opgericht hebben maar zich door huwelijk ingekocht hebben. Later meer wanneer het begint te dagen.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

het prille begin

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:02

Geplaatst: 11 Mrt 2011 12:54 am
esja schreef:In de Regesten vond ik dit terug:

reg 1418-149 van 11-05-1781: Adrianus Franciscus Van Assche,fs Amandi, Armenmeester van Aalst (oudere broer van Charles Antonius -- zie genealogie) & Joannes Baptiste Steppe, voogden paterneel en materneel over de 4 minderjarige kinderen van wijlen Maria Theresia Van Geit fa Judoci uit huwelijk met Carolus Anthonius van Assche fs Amandi verkopen 100 R onbehuisde hofstede met 2/3 van de graanbrandewijnstokerij en beestenstal die zij bij successie verkregen hebben van hunne moeder aan hun vader Carolus Anthonius Van Assche, eigenaar voor 1/3 verkopen voor 1953 gulden 6 1/2 st court.

nota's
1. J. B. Steppe is de schoonbroer, gehuwd met de zuster van Maria Theresia.
2. De eigendom lag op de wijk(?) Duymelinck - kan dit het Verbrand hof zijn?
3. Petrus Franciscus, zoon van Carolus is geboren in 1781, is zijn moeder in geboorte gebleven?
4. Er is sprake van 4 kinderen, in de stamboom heb ik er slechts 1
5. Hoe kan het dat in het huwelijk de man niets van de hofstede in eigendom heeft en slechts 1/3 van de stokerij heeft, kwam de eigendom van de familie Van Geit?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Verbrand hof?

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:04

Geplaatst: 12 Mrt 2011 11:11 pm
esja schreef:Kan de bovenvermelde wettelijke passering van 1781 overeenkomen met wat Petrus van Nuffel schreef over het Verbrand Hof?

Afbeelding

ik vermoed van wel.

Ik heb nogmaals die regeste nagelezen en gezien dat ik enkel het voor mij belangrijkste deel gecopiëerd heb, die gaat nl zo verder.

Meeverkocht wordt het 'prysable boomcatthuyl' dat eigendom is van Marie Verhavert, grootmoeder van de 4 wezen

Marie Verhavert is de schoonmoeder van Karel Lodewijk wat me weer in de richting van de familie Van Geit wijst als eigenaars.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:04

Geplaatst: 14 Mrt 2011 08:26 pm
esja schreef:Ik heb de regesten op de wettelijke passeringen volledig (voor zover gepubliceerd) doorgenomen op de namen Van Assche en Van Geit.

Voor 1781 wordt Carolus of zijn voorvaderen nergens vernoemd in deze wettelijke passeringen.
De voorouders van zijn vrouw des te meer, haar vader, Joos (Judocus) en haar grootvader kopen in de periode 1748 - 1762 verschillende stukken grond en hofsteden op Mijlbeek, meer bepaald op de wijk Popperode.
Uit een van deze acten blijkt dat de Duymelinck en Hoyveld op de wijk Popperode liggen.

In 1785 komt Carolus Van Assche weer op de proppen: reg 1426-23 van 28-05-1785:

Jan Baptiste Steppe en vrouw Judoca Van Geit, inwoner van Herlinkhove (zuster van Maria Theresia) verkopen 239 1/2 R land in Mijlbeek op het Hoogveld (verschrijving van Hoyveld?) aan hun schoonbroer Carolus Anthonius Van Assche (gehuwd met Louwise Raman) fs Amandi, inwoner van Mijlbeek, voor 7 gulden per Roede of intotaal 1676 guld. 10 st. vermeerderd met 15gul. voor 6 'prysbaere' bomen. De koper heeft bovendien nog voor 84 gul. een zwarte bonte koe aan de verkopers geleverd.


Carolus is inmiddels hertrouwd, wat niet zo vreemd is want hij bleef achter met 4 kleine kinderen waarvan de jongste een boreling was, en koopt dit land van zijn schoonzuster.
Dit toont terug aan dat de familie Van Geit bemiddeld was en dat het Verbrand Hof, inclusief stokerij, hoogst waarschijnlijk via zijn vrouw bij de Van Assches kwam.

de 239.5 roede komt overeen met 7373.5 m² land wat een vrij groot stuk land is, is hier de Lion d'Or gestart?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:05

Geplaatst: 21 Mrt 2011 10:11 pm
Jerommeke schreef:Uit: Onze oude hoeven en molens.

Afbeelding

"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

vraag naar foto's

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:06

Geplaatst: 30 Sep 2011 12:47 pm
esja schreef:De nieuwe bewoner van de Lion d'Or gebouwen (niet feestzaal) heeft verregaande verbouwingsplannen en zoekt nu goede (hoge resolutie) scans van foto's van de Lion d'Or om op de muren van de hall te laten reproduceren. Wie kan mij aan deze scans helpen?

alvast dank
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:07

Geplaatst: 19 Jul 2012 09:42 pm
esja schreef:Op een kaart van Aalst uit de jaren 50 van vorige eeuw blijkt dat dan de oude denderarm nog gedeeltelijk open lag.

Het volledig dempen was vermoedelijk eerst bij de aanleg van het industriepark?
Wie weet meer?
Afbeelding

"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:08

Geplaatst: 20 Jul 2012 01:59 pm
jan louies schreef:Het onderste deel herinner ik mij nog, ik ging er eind jaren 1950 met mijn peter en de hond wandelen. Deze Wijnput (of Wijmput?) lag vol eendenkroos.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:08

Geplaatst: 20 Jul 2012 08:12 pm
Kozzen66 schreef:Het klopt dat in de jaren '50 en '60 de waterpartij niet meer zo uitgebreid was als op het plan is weergegeven.
Wat mij wel opvalt, is dat blijkbaar op dat plan de locatie van de houten noodwoningen in Aalst werden weergegeven (b.v. Noordelijk van de Pier Daensstraat tot de Jan Bijlstraat, de Rapenstraat, enz)

Een meer gedetailleerde scan zou dit kunnen bevestigen?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12168
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Le Lion d'Or 't Hof van Asses, Le Lion d'Or, de wijnput,

Berichtdoor Alostum » 13 Jun 2014, 19:09

Geplaatst: 04 Apr 2013 07:33 pm
abu bart schreef:Petrus Van Nuffel schrijft in zijn boek "Alostum religiosum" uit 1911 over de Heerlijkheid te Poperode (Poppenrode, Papenroede).
Op de plaats waar nu de stokerij Le Lion d'Or staat stond voorheen het kasteel van Poperode. Dit heeft toebehoord aan Balduinus, in 1290 gekend als burggraaf van Aalst. Later werd het kasteel vernietigd en in de besloten tijd zaten er 2 paters ondergedoken. In 1762 schoot er slechts nog een behuysde hofstede over. Volgens Van Nuffel bestonden de fundamenten van het kasteel nog toen hij zijn boek schreef, en, bevonden zich achter de hofstede van wijlen Judocus De Cock, oud-gemeenteraadslid der stad Aalst.
Of deze De Cock zijn naam heeft verleend aan een stuk weide met beek/gracht ter hoogte van de eerste fabriek van Honda, wat in onze volksmond toen "Kokkesmees" heette, is mij niet bekend.
Ik vrees dan ook dat bij de uitbreiding van het industriepark aan de Lion d'or, deze fundamenten, als ze er al nog lagen, verdwenen zullen zijn. Ik kan mij in elk geval geen archeologische opgravingen herinneren. :cry:
Petite histoire: de laatste "de la Ketulle" aan de Lion d'Or, een oude gebogen vrij grote man in de ogen van een kind, stapte vrij moeilijk en liep steeds op gewatteerde slasjen, zelfs 's zondags in de Hoogmis op 't Heilig Hart.
En ook het voetbalveldje, gelegen tussen de fabriek en de wijnput, wordt nergens vermeld. Als kind trainden wij er bij Eendracht Aalst, maar toen reeds was het terrein verouderd en slecht onderhouden. Heeft er ooit een ploeg gevoetbald?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Stokerijen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie