Pagina 1 van 2

de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:47
door Alostum
Geplaatst: 25 Aug 2010 11:10 pm
esja schreef:uit mijn digitaal archief:

Afbeelding

Afbeelding

en dit "zou" nog een bestaande muur van deze moutmolen zijn, te zien op de erf van SEPS

Afbeelding

dit zou dit detail van de moleningang kunnen zijn:

Afbeelding


Re: de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:47
door Alostum
Geplaatst: 26 Aug 2010 10:33 pm
Jerommeke schreef:De Mouttoren of Smouttoren was oorspronkelijk één van de vestingtorens van onze stad en werd zo genoemd omdat de stedelijke moutmolen en schorsmolen er gevestigd was.
Deze moutmolen, opgericht in 1321, was stadseigendom maar werd verpacht.
Bij gebrek aan voldoende water lag de molen stil tussen 1582 en 1623.
In 1623 werd aan de vestingwachter Cornelis De Smet het recht verleend hem 40 jaar te gebruiken, maar hij moest hiervoor de volgende verbintenis aangaan: "Den Mauttorre, van in den quaden tyt by de rebellen ghedemoliert", te herstellen en zijn schuren en stallingen "te doen decken met steenen tichelen ofte schaliën", zodat de toren kon dienen tot, "dat denselven torre in tyde van oorloghe grootelycx can dienen tot defensie der stede".
Na het verstrijken van deze 40 jaar ging hij terug over in stadseigendom.
Aan de moutmolen was een gezworen weger verbonden: "Omme alle het maut ongemaelen en oock gemalen behoorelyck te weghen en aen ieder precieselyck te doen gheven syn meil en syn ghewichte".
De molen diende in de Besloten Tijd als schuilplaats voor pater Jan Lucas die er vermomd als molenaar zijn priesterambt bleef uitoefenen.
De molen was laatst in gebruik door Isabella Theresia Meert (weduwe van Engelbertus De Ridder) die het malen nog vele jaren bleef voortzetten.
Nadien ging het gebouw over naar De Staat die er gebruik van maakte als bergplaats voor de "Maatschappij van den gekanalizeerden Dender".

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:49
door Alostum
Geplaatst: 17 Okt 2010 11:02 pm
Jerommeke schreef:Nog een overblijfsel van deze molen.

Afbeelding


Re: de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:50
door Alostum
Geplaatst: 13 Dec 2010 07:13 pm
Jerommeke schreef:Op dit plan uit 1809 is de situering van de Moutmolen goed te zien.
De beek waarop deze molen stond bestaat nog (volledig overwelfd) en mondt uit in de Dender ongeveer ter hoogte van de gewezen Stedelijke Vismijn.

Afbeelding

Transcriptie van de tekst:

Renvoi de ce Plan
Les Lettres ABCD designent une partie du terrain de la Ville d’ alost contenant un are, ou trois Verges cinq pieds mesure ancienne d’ Alost, situé entre la maison occupée par François Lenssens, E, & le moulin à Orge du S. J.B. Van haevermaet marqué par la letter F.
A est longue jusqu’au B & D jusqu’au C trente sept pieds mesure d’Alost ou dix mètres deux cents cinquante Six millimètres.
A est longue jusqu’au D & B jusqu’au C trente cinq pieds ancienne mesure ou neuf mètres 702 millimètres.
Ainsi fait & Signé par moi
soussigné aujourdhui demeurant
à Alost le 18 avril 1800 neuf.
P.F. Ghijsels

Aalst had gelijk veel andere steden zijn eigen oppervlakte-, lengte- en inhoudsmaten.

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:51
door Alostum
Geplaatst: 05 Mei 2011 10:04 pm
Jerommeke schreef:Uit "Den Denderbode" van 1851.

Afbeelding


Re: de Moutmolen

Geplaatst: 13 Jun 2014, 15:55
door Alostum
Tijdens onze laatste stadswandeling (brouwerijwandeling) zijn we hartelijk ontvangen geweest bij SEPS en hebben er de restanten van de Moutmolen kunnen bezichtigen, spijtig genoeg heb ik er geen foto's van kunnen nemen, maar ik denk dat esja foto's genomen heeft.

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 19 Aug 2019, 15:54
door stranger

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 21 Aug 2019, 22:26
door esja
het overwelfde gedeelte van de Dender dat vroeger de haven buiten de muren was en na overdekking in gebruik als riolering is nu terug open gelegd, en wel op twee plaatsen: achter de vroegere vismijn en op de oprit van de carnavalshallen. Het betreft een gewapend betonnen geul van zo een 4 meter breed die vanaf de houtkaai via het domein van Seps de 1 Meistraat kruist, onder de voormalige winkel van "Schoeine Johan" alle huizen onder de linker kant van de hoge vesten onder "graaft" en dan aan de oprit van de hallen de trein kruist en in het Sadotjeswoter overgaat.
De constructie in volledig in gewapend beton en van de aanleg heb ik een foto maar zonder datering, wie kan helpen deze te plaatsen?
de foto is in de handen van stephane en bij deze de vraag die te plaatsen

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 22 Aug 2019, 10:53
door kieck
Volgens Michel De Haeck (die als een nazaat van de familie nog altijd in de Moutstraat woont) werd de Denderarm overwelfd rond 1910

Re: de Moutmolen

Geplaatst: 23 Aug 2019, 10:55
door stephane
deze recente foto komt van het Laatste Nieuws

Afbeelding

extra info over de omgeving (archeologie)

https://oar.onroerenderfgoed.be/publica ... 68-001.pdf

stephane