Pagina 1 van 1

Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 11 Jun 2014, 22:19
door Alostum
Geplaatst: 25 Aug 2010 11:36 am
esja schreef:tekst en foto's van "molenecho's"

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 11 Jun 2014, 22:20
door Alostum
Geplaatst: 25 Aug 2010 05:00 pm
Jerommeke schreef:Opgericht door de abdij Ter Rozen en daarom ook "Molen Ter Rozen" genoemd.
Werd later eigendom van de paters Jezuïeten en verkreeg in de volksmond daardoor de naam "Collegemolen".
Ook werd er verteld dat dit een verzamelplaats was voor rovers en zwervers.

Afbeelding

Foto: Raoul Buysse

Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 11 Jun 2014, 22:21
door Alostum
Geplaatst: 25 Aug 2010 09:03 pm
Jerommeke schreef:Uit "Onze oude Hoeven en Molens" van 1915.

Jacob Dooreman, “gheseit Molenysere” nam in pacht van de erven Goosen Bierhals, "twee watermolenen ghestaen ende gheleghen deen by den andren op eenen Dam ende waterloop ten Roesen, daer af de eene es eene cooremolen ende dandre eene slachmolen, ende dit eenen termyn van neghen jaeren lanc”.
Beide molens waren verpacht voor 14 schellingen grooten, boven 8 zakken koorn, 24 stoopen raapsmout en 200 raapsbrooden ’s jaars.
Joost de Riddere had in 1711 de “meulens daer hy op woont in pachte van Mevrauwe d’Abdesse van den Roose”.
Jan van Herselaere was in 1660 pachter van den “coorenwatermeulen” en ten jare 1866 zag men er als mulder Petrus Jozefus Podevyn.

Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 11 Jun 2014, 22:22
door Alostum
Geplaatst: 25 Aug 2010 10:34 pm
esja schreef:nog eens hetzelfde zicht maar toch een andere postkaart:

Afbeelding


Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 11 Jun 2014, 22:23
door Alostum
Geplaatst: 18 Jun 2012 11:05 am
wdewitte schreef:Beste mensen van dit forum,

Is er onder U iemand die mij kan laten weten waar ik, zoals in de beschrijving van de molen hierboven vermeld, de akte van verkoop uit 1868, aan Pieter Jozef Podevijn - Muylaert, zou kunnen terugvinden.

Beste dank bij voorbaat,

Willy De Witte.

Onveilig brugje vervangen

Geplaatst: 18 Mei 2017, 14:57
door Alostum
Afbeelding

bron: Het Nieuwsblad 13/05/2017

Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 18 Mei 2017, 20:11
door erna martens
Als kind er veel heen en terug overgelopen, in 2013 er nog eens geweest, men kon het lange smalle baantje aan 't Beukenhof niet meer nemen naar de Moorselbaan, vond het wel spijtig, wilde nog eens de weg doen.
M€

Re: Molen van Mijlbeek

Geplaatst: 27 Mei 2017, 17:03
door erna martens
Eens gaan kijken naar het nieuwe brugje, geeft niet hetzelfde gevoel bij het overgelopen, als de betonnen brug als kind, ook nog eens het baantje doorlopen, het was nu vrij, kreeg tranen in de ogen, na meer dan .., vele jaren.
M€