De Couverture

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:38

Geplaatst: 24 Jun 2011 06:23 pm
esja schreef:Enkele weken terug kwam men mij zeggen dat de loop van de Siesegembeek onder de couverture nu bloot gelegd was.
Daar dit aan mijn tuin grenst ben ik gaan kijken en een paar fototjes genomen:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Bij het zien van deze foto's zou men het kunnen geloven maar niets is minder waar, dit zijn de fundamenten van de fabriek die vorig jaar is afgebroken.
Vandaag was er terug sprake van enige werkzaamheden en men heeft deze fundamenten vandaag volledig weggenomen.

De beek loopt op de scheiding van de fabriek en de huizen links op de foto. Ikzelf woon links, juist voor de bouw met de 2 raamopeningen op het eerste verdiep. De beek loopt daar half op mijn eigendom en half op deze fabriek. Omwille van het schuine verloop van het grondstuk was daar tot de vijftiger jaren een open stuk tussen fabrieksgebouw en muur met de buren. Daar werd in die jaren een toilet gebouwd, juist omdat de beek daar lag en men dadelijk in de beek kon afwateren.
De hoogbouw verder heeft een open strook tussen de bouw en de muren van de tuinen in de Dirk Martensstraat, ongeveer 2 m breed, daar heeft men de beek niet overbouwd, enkel overwelfd.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:39

Geplaatst: 25 Jun 2011 03:56 pm
willy kiekens schreef:ik heb altijd horen vertellen dat ook onder het fabrieksgedeelte aan de overzijde van de Schoolstraat de beek loopt en het gebouw op pijlers stond, dit werd als reden genoemd dat men de vloeren niet kon verlagen om er balsport evenementen in te richten.
in de jaren'50 is er beneden in de Schoolstraat ook eens een grote en diepe krater in het wegdek geweest, in feite tussen de 2 fabrieks gedeelten; er was een gedeelte van de overwelving ingestort.

in de dreef van het kasteel van Schotte gingen wij als kind
bij lage waterstand of tijdens vriesperiodes aan het sluisken voorbij het sas, gewapend met een pillamp, op ontdekkingstocht in de overwelvingen, die dan richting Regelsbruggestraat liepen.
over het algemeen eindigden die op zijn minst met volgelopen botten of erger met een nat pak.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Siezegembeek

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:40

Geplaatst: 25 Jun 2011 10:43 pm
esja schreef:De Siezegembeek loopt inderdaad onder en naast de Couverture tussen Schoolstraat en Weggevoerdenstraat.
Dit is de situatie zoals te zien op het Popp plan van 1860

Afbeelding

misschien een beetje uitleg:
Steentjens is de omgeving van de huidige Koolstraat en Duyfkensveld de Dirk Martensstraat. Iemand heeft er zelfs de loop van de Dirk Martensstraat, de Wellekensstraat en de Meuleschettestraat in potlood bijgetekend.
Bemerk dat de Koolstaat doodliep op de Vakschoolstraat (toen Klottestraat)
In 1860 bestond de Schoolstraat reeds met rechts de Gazometerstraat (Nestor De Thierrestraat), tegen de actuele kruising met Kool- D.M.straat het vroegere kapelletje, midden in de straat.
De Siesegembeek ziet men ook ingetekend, rechts van de Schoolstraat, op de perceelsgrens van 1070/1067/1069, links op de grens van 1094 en 1095, komischerwijze perfect recht en met een afbuiging evenwijdig aan de Schoolstraat. Inderdaad, niet een natuurlijke loop van een beek maar een door mensenhand beinvloede loop.
Waarom?
Eenvoudig, om een watermolen te voeden. het water werd opgehouden om een reservoir, een stockage van water voor een molen te vormen.
Ik weet niet of er plans bestaan met de juiste ligging van deze molen maar ik schat aan het begin van het evenwijdige stuk of juist ervoor.
Dat maakt dat de percelen 1094 en 1095 jarenlang zompige weiden of zelfs vijvers geweest zijn. Juist deze percelen vormen de bouw waar Willy over praat.
De overzijde, waarvan de foto's van de fundering, was hoogst waarschijnlijk niet veel beter maar daar zijn geen palen gebruikt. Had men dan deze techniek nog niet? weet ik veel.
Men heeft in elk geval voor die bouw metselwerk gebruikt. Zoals men kn zien stond onder elke gietijzeren paal die het dak moest schragen een gemetselde voet, die via een gemetste boog met de volgende verbonden was, zowel in de breedte als de lengte van het gebouw. Een zeer inteligente oplossing, het gewicht van het dak hield als het ware zich zelf recht.
Deze constructie was reeds in 1891 ter plaatse.
De overzijde dateerd echter van 1930 en was het eerste gebouw in voorgespannen beton in Europa, berekend door professor Magnel van de Gentse Unif.
Wanneer dit in gebruik was door de carnavalsgroepen ben ik daar veelvuldig geweest en het was inderdaad zo dat op de plaats waar Kartasj stond, juist voor de kantine, er een grote vide was waar een lengte betonijzer (6 m) door een gat in de vloer er in gelaten, de aarde eronder niet bereikte.
Of dit voor de ganse halle zo was weet ik niet maar ik heb altijd gehoord dat men met de afbraak niet begon omdat er geen enkele aannemer was die het risiko nam om zoiets af te breken met die lege ruimte eronder.
Dit "gat" komt echter perfect over met waar zo een vijver voor de molen zou moeten gelegen hebben.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

La Couverture, historiek

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:40

Geplaatst: 28 Jun 2011 08:14 pm
esja schreef:In 2001 heeft voormalig schepen, Gaston Van Den Eede, een boek geschreven over de NV La Couverture -- Lecleires in de volksmond.
Hij was goed geplaatst om de geschiedenis ervan te boek te stellen daar zijn grootvader in 1893 van Dendermonde naar Aalst kwam om de leiding te nemen van de weverij afdeling bij de dekenfabriek "De Clercq & Co"
Zijn vader volgde in 1897 en diens broer Frans een paar jaar later.Hijzelf was 20 jaar tewerk gesteld bij de Couverture (van 1925 tot eind 1945) om dan een eigen firma te starten in de Drie Sleutelstraat, het huidige trefcentrum.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

De Oprichting

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:44

Geplaatst: 28 Jun 2011 11:42 pm
esja schreef:La Couverture

Oorsprong (bron: G. Van Den Eede, SAA en eigen collectie)

Misschien ga ik hier enigszinds uit de bocht, de publicatie van G. Van Den Eede vermeldt uitdrukkelijk dat er niets mag verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden maar ik kan geen toelating meer vragen daar Gaston vorig jaar overleden is, 100 jaar oud.
Wat hier volgt is geen slaafs overnemen maar als basis Gaston VDE, aangevuld met materiaal uit het SAA en eigen collectie.

In 1889 werd er een “vereniging in gezamelijke naam” opgericht tussen de heren Hipplolite Leclercq, Isisdore Leclercq, Hecor Leclercq en Henri De Clercq-Leclercq. Doel was de fabricatie van katoenen dekens. Fabricatie was te Dendermonde, St Rochusstraat 10.

Deze firma was een opvolger van De Mey-Ophalvens, een firma die al in 1846 gesticht was.

Afbeelding

Blijkbaar met succes want zij maken reklame met medailles, gewonnen in Parijs 1867, Le Havre 1868, Brussel 1880 en Amsterdam 1883

Deze vereniging werd ontbonden in 1893 en terzelfdertijd werd een nieuwe firma, De Clercq & Cie, opgericht in Aalst, St. Jozefstraat 2. Vennoten waren Hippolyte, Aline, Isidore, Hector, Mathilde, François Leclercq en Henri De Clercq en François De Bruyn.

Waarom de firma De Clercq & Cie noemt terwijl de meerderheid Leclercq was is mij een raadsel.
Bemerk dat dezelfde namen als in de glucoserie Leclercq voorkomen in deze firma.

Afbeelding

Blijkbaar kunnen ze hun succes voortbouwen op de vorige firmas want ook in 1894 (Antwerpen) en 1897 (Brussel) winnen zij medailles.

Afbeelding

In 1906 werd de firma Le Clercq & Cie omgevormd tot “NV La Couverture” , met naast de reeds genoemde vennoten, de heren Hippolyte De Bruyn en Leon De Schepper.
Kapitaal 600.000 fr.

Afbeelding

"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:44

Geplaatst: 29 Jun 2011 11:54 am
willy kiekens schreef:in de jaren '40 en 50 was ook de familie Anné bij de Couverture betrokken, eerst dhr. Frans Anné als directeur, woonachtig in de Nestor de Tièrestraat en later dhr. Roger Anné als directeur en woonachtig in de Schoolstraat, in het huis 50m hoger in de straat gelegen en gebouwd naast en boven de nieuwe ingangspoort van de fabriek; ik weet niet of dit huis eigendom was van de fabriek of van R. Anné; wel waren er twee dienstmeiden waarvan één betaald werd door de firma en de familie is er ook blijven wonen na de sluiting van de firma. Er was ook nog een broer van Roger aanwezig in de fabriek namelijk dhr Willy Anné advocaat en woonachtig op de Boechhoutberg. Deze is later vrederechter geworden in Veurne en Roger heeft zich verongelukt tijdens zijn eerste autorally op de omloop van Spa.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:45

Geplaatst: 29 Jun 2011 01:42 pm
willy kiekens schreef:deze fabriek had ook nog een filiaal in Afrika te Kigoma aan het Tanganica meer ; getuige hiervan twee brieven aan mijn vader gericht van Roger Anné die in januari en februari 1953 daar verbleef in opdracht van de firma; daar ze geschreven zijn op dun airmail papier ben ik niet instaat ze duidelijk leesbaar te kopiëren; nochtans zeer interessant, beschrijft zijn vlucht met Sabena van Brussel naar Leopoldsville met een DC6 met twee tussenlandingen Rome (35min) en Kano (Nigeria 45min) totaal onderweg 18 uur. Het eten aan boord was wel iets luxueuzer dan nu: cocktail: old dry sack; tongfilets met witte wijn; kalfsvlees met aardappelen en bordeausaus; kaas naar keuze; ijs met fruit en champagne en om te sluiten koffie met cognac. Aankomst te Rome en dan door de nacht over de Sahara; tijdens de vlucht over de evenaar zwaar onweer 15 min. later voorbij en traktatie van de boardcommandant ( oorlogspiloot van de RAF) met champagne. Passagiers capaciteit 52, bezet 42; bemanning: 1commandant, 1ste en 2de piloot, 1 marconist en 1technieker. Verder 1 airhostess, 1 kelner en 1 keukenchef met hoge koksmuts.
DC 6: 4x 2200 HP motoren vloog op 6-8000 meter aan gemiddelde snelheid van 480km/uur. Dan met een DC3 (oorlogsbommenwerper) naar Albertville duur: 8uur.
Het leven was er aangenaam: sigaretten: Belga, Michel en Boulle National prijs 4fr(10 eurocent) voor 20sigaretten; met rijst gebrouwen Congolees bier 16fr(40eurocent) voor een 3/4 liter fles. De Camel en lucky strike was 10fr(25cent) voor 20sig. buitenlandse bieren 1,25 euro voor een 3/4 liter.
De inwoners vond hij zeer beschaafd en gekleed zoals de blanken, maar hun schoenen droegen ze alleen maar buiten en niet in huis.
Er reden ook meer auto's dan in Aalst en de benzine prijs was 10 eurocent.
Een kleine villa huren kostte 500euro/maand; zijn kamer in hotel Regina(480 kamers met bad) kostte 10euro/dag : 1grote kamer, 1 klein bureau en badkamer eten niet inbegrepen. Kelners waren in wit habijt met witte handschoenen. Hij had er ook van bij zijn aankomst een boy die alles voor hem deed wassen, strijken, schoenen kuisen , bad laten vollopen enz... Er waren 12.000 blanken en 250.000 zwarten die in het zwartendorp woonden, blanken mochten er komen van zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang dito voor de zwarten naar de stad, behalve die een pas hadden ( kelners, chauffeurs enz...
Dit is een eerste gedeelte: zijn aankomst en eerste dagen, de tweede brief is geschreven een maand na zijn aankomst en levert een niet zo schoon beeld van de aanwezige blanken en een zeer positieve kijk op de plaatselijke bevolking... maar dat is voor later
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:46

Geplaatst: 29 Jun 2011 09:12 pm
willy kiekens schreef:heb toch de tijd om in het kort de tweede brief samen te vatten: is dus al een maand in Albertville. Het landschap en de mensen zijn prachtig. Dit wat betreft de zwarten, de blanken en in het bijzonder de Belgen zijn een ander verhaal; ze voelen zich allen op zijn minst koning, de bevolking zien ze niet lopen daar roepen en tieren ze op en "och arme 9 op de10 keren is de zwarte Piet slimmer en sluwer dan zijzelf". Vooral de vrouwen moeten het ontgelden: als hun man op de bureau zit spreekt of beziet ze de andere blanke vrouwen niet meer omdat die hun man maar een meestergast is in de weverij. De zwarten zien ze helemaal niet lopen en dienen alleen om totaal ten hunner dienst te staan voorts zijn ze een deel van het meubilair.
letterlijk: "Ze zijn hier naartoe gekomen omdat ze thuis geen nagel meer hadden om aan hun gat te krabben; en dat zijn de individuen die de zwarten op een goed spoor moeten brengen. Ze zijn er wel mee."
Dan volgt een beschrijving van de plaatselijke bevolking: er zijn etnische verschillen dus plaats van gebeuren noord Katanga aan het Tanganyka meer, de mannen valt niet veel over te zeggen middelmatig groot, goed gebouwd, lui en werken niet graag wel goed op zijn Europees gekleed, zo mogelijk met bril met of zonder glazen. De vrouwen dat is wat anders dat zijn de lastdieren, werken van 's morgens vroeg tot 's avonds heel laat. ZE ZIJN ALLEN ZEER ELEGANT naar gelang hun leeftijd; hebben enorme zin voor evenwicht, dragen alles op hun hoofd van een bierflesje tot vrachten van 70 kilo en dan komen juist hun schoonheid, gespierde rechte en lenige ruggen, wiegende heupen en zwierige armen. Daarbij dragen ze over het algemeen nog een baby in een op de rug gebonden doek . Ze zijn zeer luidruchtig maar steeds het aanschouwen waard. Maakt dan een vergelijk met de blanke vrouwen, wat niet in hun voordeel eindigt. Zijn besluit is dat de zwarte vrouwtjes in België anders voorgesteld worden om niet te veel gezonde blanke jongens naar daar te sturen. contact ermee opnemen is zeer moeilijk; ze zijn te fier om de blanken te bekijken en waarschijnlijk met reden.
Vertelt dan verder dat er ook een rally passeerde: Alger- Le Cap waar één der piloten een medestudent van Leuven was namelijk: Jean Cassart kolonel van de para-commando's en in Wallonië zeer gekend van de tweede wereldoorlog. Hij reed de rally met volgens hem "een kemel van een auto een Mercedes diesel en daarmee door de woestijn".
Is tijdens die paasvakantie naar België terug gekeerd. Tot zover een reisverhaal van een Aalstenaar in ons Belgisch Congo.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:47

Geplaatst: 29 Jun 2011 10:45 pm
willy kiekens schreef:er waren al een paar weken stakingen geweest, men eiste wasplaatsen zodat men zich kon wassen of verfrissen voor men naar huis vertrok, deze waren geïnstalleerd: ronde bassinbekkens met in het midden een centrale waterleidings fontein met verscheidene kraantjes; resultaat over het algemeen was dit de verzamelplaats voor etensresten. De volgende staking was voor een verhoging der lonen met 0,25 frank per uur. Een paar dagen later toen er geruchten waren over een eventuele sluiting was men akkoord die verhoging te laten vallen. Te laat de volgende dag werd de sluiting werkelijkheid, één van de eerste grote Aalsterse textielfirma's werd gesloten. De meeste zullen volgen en op een paar jaar tijd wordt Aalst van een belangrijke textielstad met duizenden werknemers, een klein provinciestadje waar het nog jaren zal duren voor men dit te boven komt.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12019
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: De Couverture

Berichtdoor Alostum » 09 Jun 2014, 09:49

Geplaatst: 30 Jun 2011 10:53 pm
esja schreef:Jos Ghysens schrijft in de “Geschiedenis der straten van Aalst” over de Couverture het volgende:
Afbeelding

Dit komt, behalve de oprichting van een eerste venootschat in 1889, overeen met de brochure van Van Den Eede en met de brieven van Willy Kiekens.
Enkel het einde kan aangevuld worden.
Voor “de Schreef” er zijn intrek nam was in dat gedeelte de D.I.Y. Weba gevestigd, een zaak van de familie Van De Vijver. Weba stond voor Weekend Beurs Aalst.
Of er tussen sluiting in 1957 en de oprichting van de Weba nog iets anders geweest is kan ik mij niet herinneren.
Ik vermoed van niet daar de Weba tot rond 1958 in de Kerkstraat gevestigd was in het geboortehuis Daens. (wat ik me wel nog herinner)
Het gedeelte van de fabriek waar “de Schreef” gevestigd is was een uitbreiding van de fabriek in 1920, toen werden enkele huizen in de St. Jozefstraat gekocht om deze uitbreiding mogelijk te maken.
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Weverijen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie