Pagina 4 van 5

Burny Frères, bouwgeschiedenis

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:00
door Alostum
Geplaatst: 29 Jan 2011 12:40 am
esja schreef:Burny achtervolgt me, ik sta er mee op en ga er mee slapen.
Ik heb daarjuist even de verschillende kadasterplans naast elkaar gezet:

Afbeelding

1908 en 1912 zijn kadasterplans door Burny aangevraagd, ouder had ik niet tenzij van de glucoserie Callebaut, hun buren. Dat is de 1897.

Men ziet duidelijk de evolutie maar ook dat in 1897 er sprake is van 2 percelen met op elk een afzonderlijke, evenwijdige bouw.
Op de plans van 1908 en 1912 is geen sprake meer van afzonderlijke percelen.

Logischerwijze moeten deze 2 gebouwen staan voor 2 bouwfasen, die later toegebouwd zijn (reeds zichtbaar op kadasterplans voor Callebaut in 1904)
Een theorie die bij me op kwam is dat de eerste, de meest rechtse bouw, deze is waarop de vergunning aangevraagd door Louis B. sloeg en dat de andere bijgebouwd is in 1897 (de oprichting van de brouwerij zoals Jos G. schrijft).
Ik heb verder gepuzzeld en dit plan gevonden van 1888, weer voor Callebaut maar het perceel Burny staat er op:

Afbeelding

en is reeds bebouwd!

De vroegere veronderstelling dat Louis B. daar na de dood van zijn vader een nieuwe brouwerij startte is blijkbaar onjuist.
Was er reeds eerder gestart met een uitbreiding van de brouwerij op deze plaats?
In de aanvraag uit 1892 (zie vroeger) staat letterlijk "machtiging tot het daarstellen van een bierbrouwerij in zijn eigendom staande alhier Saskaai"
Nog een probleem erbij, wat werd er voorheen in het bestaande gebouw gedaan? Mouterij?

Burny Saskaai

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:02
door Alostum
Geplaatst: 30 Jan 2011 07:47 pm
esja schreef:Mijn laatst geformuleerde veronderstelling krijgt meer en meer geloofwaardigheid: dit is de toelating door de stad Aalst gegeven na het onderzoek van Commodo en incommodo:

Afbeelding

Afbeelding

Louis Burny wordt als brouwer van de Stoofstraat genoemd, wat logis is daar hij de oudste van de twee overblijvende broers was, en krijgt toestemming een brouwerij op te richten in een bestaand gebouw aan de Saskaai.

Burny Antheunis-1870 factuur

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:04
door Alostum
Geplaatst: 12 Feb 2011 11:26 pm
esja schreef:Ik heb het reeds gesteld, Burny blijft me achtervolgen.
Deze namiddag is me dit in handen gespeeld, een factuur uit 1870 met daarop.....

Afbeelding

de factuur was in erbarmelijke staat en hangt met post-it's aan elkaar maar het is en blijft een uniek stuk.

Burny, oude Dender

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:05
door Alostum
Geplaatst: 15 Apr 2011 12:09 am
esja schreef:Terug naar de oorspronkelijke standplaats, op de site van de SAA, Made in Aalst, vond ik deze foto:

Afbeelding

het hoekgebouw is de (latere) Sulbb, hiervan weet ik niet of dit reeds als een gebouw van Burny opgericht is.

er is geen aangave wanneer deze foto genomen is, ik vermoed de vroege jaren '70, de oude Dender is gedempt maar de afbraak is nog niet begonnen.

verkoop brouwerij Walstraat

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:06
door Alostum
Geplaatst: 11 Jun 2011 10:04 pm
jan louies schreef:In 1918 werd de leegstaande brouwerij aan de Walstraat-Hoge Vesten verkocht; deze was niet het eigendom geworden van Dr. Schelfhout, die wel het herenhuis had verworven. Aankondiging in De Volksstem, 11 feb. 1918. Laatste brouwer/eigenaar was Renaat Blanckaert-Cousyn.

Afbeelding


Re: Burny - geschiedenis

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:07
door Alostum
Geplaatst: 14 Aug 2011 12:20 pm
esja schreef:Nog een late vondst, blijkbaar is de brouwerij Burny-Burny niet dadelijk op de Hoge Vesten gestart maar in de Stationsstraat n° 20, wat blijkt uit deze factuur uit 1873

Afbeelding

Wat merkwaardig is, is de aanspreking als "cousin Jean Gheeraerdts". Er moet dus een verbinding zijn tussen de clan Burny en de Gheeraerdtsen.

Bemerk ook dat toen de brouwerij “L’Espérance”, de Hoop , heette, dezelfde naam die Blanckaert gebruikte bij zijn overname van de brouwerij later.

Bron: verzameling jos depryck

Re: Burny - geschiedenis

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:10
door Alostum
Geplaatst: 17 Dec 2011 12:36 pm
esja schreef:Uit hetzelfde lot als de factuur van La Cloche, drie facturen van Burny Gebroeders uit de jaren 1931-32, zoals gebruikelijk nog in het Frans:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Waar ik niet dadelijk een verklaring voor heb is de vermelding "GARAGE B. F." .

Heeft iemand hier een verklaring voor?

Re: Burny - geschiedenis

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:10
door Alostum
Geplaatst: 17 Dec 2011 12:44 pm
esja schreef:Nu, door het te plaatsen, zie ik het zelf, Garage B. F. staat natuurlijk voor Garage Burny Frères.
Zouden zij dan ook een garage gehad hebben?

Burny-Burny - Blanckaert - De Hoop

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:12
door Alostum
Geplaatst: 02 Jan 2012 10:12 pm
esja schreef:De sluiting van de brouwerij Blanckaert - De Hoop – was voor mij onverklaarbaar, waarom in godsnaam wordt een pas overgenomen brouwerij na zo een korte tijd gesloten?
Nu pas versta ik dat, het was een gedwongen sluiting:

Afbeelding


Dit bevelschrift, door oorlogsburgemeester De Hert ondertekend, beveelt de sluiting op last van de Duitse bezetter. Alle metalen moeten tegen 6 juni 1917 uitgebroken en ingeleverd worden op straffe van boete.

Re: Burny - geschiedenis

Geplaatst: 08 Jun 2014, 12:13
door Alostum
Geplaatst: 03 Jan 2012 09:26 am
Alostum schreef:Nog wat bedenkingen bij dit interessante gegeven;

1. Blanckaert huurde in die periode (1914-1918) van Leon Gheeraerdts, deze liet vanuit Londen aan zijn dochter Leonie, die in Aalst was gebleven dat ze de huur mocht opzeggen omdat Blanckaert een slechte betaler was. Hij stelde voor om verder te verhuren aan Joseph Meert of aan Achille Eeman. (briefwisseling Gheeraerdts 17-9-1915)

2. Dat De Hert (Felix) hier ondertekend als burgemeester is een volledig nieuw gegeven voor mij, ik wist dat de dienstdoende burgemeester Jaak Van den Bergh was en dat hij in 1917 ziek was geweest. Blijkbaar heeft De Hert dus tijdelijk deze functie waargenomen.

mvg. Alostum