Alfred Kelders

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11974
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Alfred Kelders

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 16:08

Geplaatst: 21 Jun 2012 03:12 pm
stephane schreef:De vader van Aalst Carnaval: Alfred Kelders 1874-1956

Afbeelding

Woonplaats/beenhouwer...Kattestraat, 23

Alfred Kelders speelde bij de ontwikkeling van Aalst als carnavalsstad tijdens het interbellum een zeer belangrijke rol. Maar ook voor de organisatie van de eerste officiële stoet van 1923 had de man al heel wat verwezenlijkt.

Alfred Kelders werd geboren in 1874 en maakte als jonge beenhouwer uit de Kattestraat de politieke strijd op het einde van de negentiende eeuw van dichtbij mee. Als zestienjarige werd hij lid van het Koninklijk Letter- en Toneelkundig Gezelschap 'Voor Taal en Vrijheid', een Vlaamsgezinde toneelvereniging die sinds 1897 het liberale hoofdkwartier Graaf van Egmond als lokaal had. Kelders was lid van verschillende culturele verenigingen en nam er verschillende bestuursfuncties waar.

In het belang van de middenstand


In 1902, hij was toen achtentwintig jaar oud, verwierf Kelders faam als stichter van het Syndicaat der Vereenigde Vleeschhouwers, afdeling Aalst. Gedurende 28 jaar bleef hij secretaris van de vereniging. Vanuit deze functie werd hij de drijvende kracht achter gelijkaardige bonden verspreid over het hele land. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Kelders beheerder van vijftien samenwerkende beenhouwerijen die tijdens de oorlog gezamenlijk de voorziening van vleeswaren verzekerden. In 1922 organiseerde het Nationale Syndicaat der Vereenigde Vleeschhouwers ter gelegenheid van haar twintigjarige bestaan in Aalst een grote praalstoet ter ere van haar stichter. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Kelders eveneens betrokken bij de oprichting van 'Caritas', een culturele organisatie die tijdens de oorlog voor de noodlijdende bevolking revues, toneelvertoningen, concerten en omhalingen organiseerde.

De locomotief van de Feestcommissie


Ook in 1902 stond Alfred Kelders aan de wieg van de Onpartijdige Bond van Neringdoeners en Ambachtslieden, later de Middenstandsbond van Aalst en omliggende. Binnen de Middenstandsbond was hij penningmeester van Aalst-Voorwaarts, de meest actieve afdeling die in 1920 de kern van het feestcomité zou vormen. Het was onder impuls van deze Middenstandsbond dat in 1923 de eerste Aalsterse cavalcade van de twintigste eeuw werd ingericht. Verder was Kelders eigenaar van Burgersbelang, de maandkrant van de bond. Via deze krant behartigde hij de belangen van de middenstanders en voerde hij hevig propaganda voor de meeste activiteiten van het feestcomité, onder meer de jaarlijkse cavalcade en de jaarbeurs.

Binnen het feestcomité droeg Kelders de functie van feestleider, de verantwoordelijke voor de organisatie van onder meer carnaval. Uit de verslagen van het feestcomité blijkt dat hij de bepalende figuur was.

Afbeelding

Bij afwezigheid van de voorzitter leidde hij de vergaderingen. In geval van strubbelingen met het stadsbestuur was hij de spreekbuis van het comité. Kelders leidde jaarlijks de verpachting van de standplaatsen der winterfoor, onderhield de relaties met de andere carnavalsteden, reisde heel het land af om vreemde carnavalgroepen onder contract te leggen, voerde met hen de soms moeilijke onderhandelingen over de te betalen vergoedingen en was de woordvoerder van het feestcomité in haar contacten met de pers. Naast de inrichting van carnaval nam hij ook de jaarlijkse Park- en Turnfeesten voor zijn rekening. In 1934 omschreef A. D'Haese, voorzitter van het feestcomité, hem "als een duivel die 't al doet, die 't al bereddert" en nog "goedlachs, rond en joviaal, maar met een temperament om den duivel zelf uit de hel te halen".

Ereburger van de Stad Aalst

Om al deze bezigheden kreeg de beenhouwer het ereteken van tweede en eerste klasse van Bewonderaars van Beroepsverenigingen opgespeld. In 1928 werd hij tot Ridder in de Kroonorde verheven. Na een mislukte poging in 1939 kreeg Kelders op 13 april 1945 Alfred Kelders de titel van Eereburger aangeboden. De gemeenteraad besliste dit unaniem, op de onthouding van de vertegenwoordiger van de Frontpartij na. Intussen werd de oud-feestbestuurder opnieuw bij de organisatie van de eerste na-oorlogse cavalcades betrokken.

Op 28 november 1956 overleed hij Alfred Kelders, hij werd 82 jaar. Tijdens de begrafenisplechtigheid hadden de sprekers niets dan lof voor de overledene. Burgemeester De Bunne sprak in zijn begrafenisrede over Kelders als "een man van de daad, dynamisch en ondernemend die dankzij zijn nooit afgevende werklust steeds het vooropgestelde doel bereikte". Arthur Cornelis, voorzitter van het feestcomité typeerde hem als een "een onvermoeibare werker, bekwaam organisator die steeds paraat was om de moeilijkste taken op zich te nemen en tot een goed einde te brengen. Bezield met de gedachte steeds nieuwe mogelijkheden te scheppen om nering en tering te doen bloeien in onze stad, was onze vriend Alfred voor alles de man van het karnaval. Hij was het die de eerste karnavalstoet inrichtte en deze van jaar tot jaar, rijker en schoner wist te maken. Voor zijn karnaval heeft hij geleefd en hieraan wijdde hij steeds zijn beste krachten".

De vader van Aalst Carnaval


De rol van Alfred Kelders bij het ontstaan en voorkomen van het twintigste-eeuwse carnaval kan nauwelijks overschat worden. In alle dossiers met betrekking tot de organisatie van carnaval duikt hij op. Als stichter van de Middenstandsbond, secretaris van de beroepsorganisatie der vleeshouwers en eigenaar van de maandkrant Burgersbelang had hij een zeer grote invloed op de middenstand, in de jaren dertig de grootste sponsor van de cavalcades. Als vertegenwoordiger van deze goed georganiseerde middenstand, lukte het hem meerdere malen het stadsbestuur onder druk te zetten en toegevingen af te dwingen. Zijn contacten met andere organisatiecomités en carnavalgroepen maakten het mogelijk dat Aalst kon uitgroeien tot het carnavalcentrum van het land. Men zou zich de vraag kunnen stellen of carnaval in Aalst wel een kans zou hebben gekregen zonder de inspanningen van Alfred Kelders. Het lijkt er sterk op dat hij tijdens het interbellum meer bereikte dan de vijf eeuwen traditie dia aan 'Aalst Carnaval' voorafgingen.Alfred Kelders

Afbeelding


Afbeelding


Monument ter ere van
Alfred Kelders
in Aalst (Kattestraat).

Stichter van de
Dekenij Kattestraat
en Karnavalstoet
Stadsereburger

stephane
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11974
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Alfred Kelders

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 16:11

Geplaatst: 21 Jun 2012 09:43 pm
esja schreef:Alfred Kelders was blijkbaar niet enkel een beenhouwer, in 1920 wordt er een onderzoek van commodo en incommodo opgesteld voor de oprichting van een stapelplaats voor schapenvellen en moet Alfred bijkomende gegevens bezorgen:

Afbeelding

Het kadastraal plan, met de gevraagde perimeter van 100 meter:

Afbeelding

voor de duidelijkheid iets uitvergroot:

Afbeelding

en het plan van de te bouwen stapelplaats:
Afbeelding

wie weet hier iets meer over?
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11974
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Alfred Kelders

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 16:13

Geplaatst: 21 Jun 2012 11:32 pm
esja schreef:Heb nog wat zitten grasduinen op internet en in de studie van Karsten Mainz komt Alfred Kelders ook voor:

Aard: wolwasserij

Ligging: Van Wambekekaai, naast het hoge magazijn met opschrift “G.R.” (Glucoseries Réunies)

Kadaster: sectie A, perceelnummer 1361

Datering: 1931

Actueel: verdwenen

De persoonlijke onderneming ‘Alfred Kelders – Meganck’ werd opgericht in 1895. De burelen waren gevestigd in de toenmalige Leopoldstraat 23 (huidige Kattestraat), maar geproduceerd werd in de fabriek in de Onderwijsstraat 5. De hoofdactiviteit van de onderneming bestond uit het reinigen van wol bestemd voor de spinnerijen en voor het vullen van matrassen, maar daarnaast werden ook schapenvellen ontwold en produceerde men dekens uit paardenharen, evenals matrassen. In 1931 werd een tweede fabriek opgericht aan de Saskaai (nu Van Wambekekaai). In hoeverre de fabriek aan de Onderwijsstraat in gebruik bleef is niet duidelijk. Negen jaar later werd de naam van de persoonlijke onderneming gewijzigd in ‘Alfred Kelders – Meganck en Zoon’. Op 30 augustus 1956 nam Frits Kelders – Arye, zoon van Alfred, het bedrijf volledig over. Mogelijk werd de naam toen opnieuw gewijzigd. De activiteiten werden tenslotte in 1964 stopgezet.


Alfred Kelders – Meganck liet in 1931 een fabriek bouwen op een perceel hooiland gelegen aan de Saskaai en kadastraal geregistreerd onder sectie A, perceelnummer 1361a2/2bis. De wolwasserij had een perceelsoppervlakte van 6a80ca. De foto op de volgende bladzijde toont een eenvoudig bakstenen gebouw van twee bouwlagen en vier traveeën afgedekt met een plat dak. Boven de ingangspoort hangt een bord met de naam van de firma.

In 1936 werd het onbebouwde deel van het perceel verkocht, waardoor het fabrieksareaal inkromp tot 5a70ca. Het werd in 1964 ongewijzigd verkocht aan de N.V. ‘Glucoseries Réunies Ancienne Firme Blieck et Callebaut Frères’ (de huidige N.V. ‘Amylum’). De nieuwe eigenaar verbouwde de wolwasserij tot een magazijn en een refter. Intussen werd de wolwasserij afgebroken om plaats te maken voor uitbreidingen van de N.V. ‘Amylum’.

De wolwasserij ‘Alfred Kelders – Meganck en Zoon’ ingesloten door de bedrijfsgebouwen van het latere ‘Amylum’ (ca. 1960)

Afbeelding

(M. VERLEYSEN. Aalst; industrie en samenleving. Het eiland Chipka. S.l., s.n., s. d., p. 18)
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11974
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: Alfred Kelders

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 16:14

Geplaatst: 23 Jun 2012 11:34 am
stephane schreef:
viewtopic.php?f=32&t=859

foto van de gevel aan de Kattestraat

stephane
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

stephane
Berichten: 1503
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: Alfred Kelders

Berichtdoor stephane » 28 Nov 2015, 09:59

Het herdenkingsmonument kreeg deze week een nieuwe standplaats in de Kattestraat.

Het staat nu ongeveer rechtover de kapel.

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

david
Berichten: 139
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Alfred Kelders

Berichtdoor david » 29 Nov 2015, 14:07

Alfred Kelders bijgenaamd "Fred Kassoi".Uit een pv van rond 1900 door agent Jaak Van Malderen:
"Ik en mijn ambtsgenoot trokken naar de vaartkaai nr1 naar het huis van Edmond Rumbaut.
Daar we verwittigd waren dat er een dief het huis was binnengedrongen. Aan het huis stond het zwart van het volk en ook binnen waren verscheidene personen allen ten prooi aan een hevige agitatie. We onderzochten gans het huis maar vonden niets verdachts. Dan trokken we naar boven en brachten een bezoek aan alle vertrekken. In een der kamers vonden wij de dochter Maria Rumbaut te bed liggen, zij gebaarde van niets te weten. Daarna traden wij in de daarnaast zijnde kamer. Ik opende een grote kleerkast stak de hand er in en voelde dat ik een manspersoon vasthad. Maar deze sprong uit de kast en riep Jaak, ik ben tekik. Het was de genaamde Alfred kelders bijgenaamd Fred Kassoi die met Maria Rumbaut in liefdesbetrekkingen verkeerde. Hij was op zijn kousen en blootshoofds.Wij moesten hem beschermen tegen de woede van Edmond Rumbaut en ook kreeg hij nog van een van de zoons Rumbaut een schup onder zijn achterste. Kelders is dan naar huis gelopen onder het gehuil en gejouw van alle buitenstaande lieden". Daags nadien verscheen er een liedje naamloos van schrijver "het lied van de klieërkas"
"In de klieërkas"
"In de klieërkas"
"Zat'n hoi"
"Het klein verstand, het groeit lawoit"
"Van de zoeng van Pieër Kassoi"
Dit verhaal kan je ook terugvinden in Aalst op zen Oilsjters pagina 277


Terug naar “Burgers en hun bestuurders - Politiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

Advertentie