Voorstel nationale erkentelijkheid: Lauwers August

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11974
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Voorstel nationale erkentelijkheid: Lauwers August

Berichtdoor Alostum » 25 Feb 2019, 15:29

Nationale Erkentelijkheid – voorgesteld Lauwers August – 7 januari 1920

Wij Van Nuffel Petrus Joseph handelende als gevolg aan de bevelen ons gegeven door den Heer Burgemeester der stad Aalst, strekkende om een onderzoek te doen tot het bekomen van een eereteken krachtens het Koninklijk Besluit van 5April 1919, voor Mr. Lauwers, August, hebben te dien einde het volgende onderzoek ingesteld:
Lauwers August, geboren te Brugge, den 17 October 1871, in Religië Pater Stephaan van het Orde der Capucienen, Guardiaan deze gemeenschap, in het klooster van Aalst, Sint Jobstraat, daarover onderhoord verklaart ons wat hier volgt:
“Gedurende gansch den tijd der bezetting, ’t is te zeggen van bij het uitbreken van den oorlog tot den 17 Mei 1918, heb ik geoogd, in de mate mijner zwakke krachten, mijn Vaderland te dienen. Wanneer ik jongelingen kende, die wenschten de grenzen te overschrijden om dienst te nemen in het leger, kwam ik met deze in betrekking. Ik verzamelde dan hunne portretten en bracht deze over, nu ééns naar het Sint Lodewijkgesticht bij M. Van den Haute of M. Beer ofwel bij Broeder Hyancinthe der Paters Conventueelen en bij Broeder August van het gesticht der Broeders van Sint Jan-Baptist de la Salle, allen te Brussel. Deze plakten de portretten op valsche paspoorten en zetten er de noodige zegels op. Ik moest dan nadien de nieuwe eenzelvigheidskaarten invullen en dezelve teekenen. Voorzien van deze kaarten begaven de jongelingen zich naar de verzamelingsplaatsen, van waar ze vertrokken, en waar zij de noodige onderrichtingen kregen om gaal en gezond de grenzen te overschrijden.
Op verzoek van den E.H. priester Van den Haute, met wien ik in betrekking was voor het verduiken van verboden druksels, verborg ik bij mij den stock papier, die diende om het sluikblad “Libre Belgique” op te drukken. Verscheidene malen, en in groote hoeveelheden was dit papier uit Antwerpen verzonden naar ons klooster te Brussel, waar ik het verborg een jaar vóór den Wapenstilstand. Bijna alle weken, ongeminderd de pakken die de hoogergenoemde heeren ten mijnent kwamen afhalen, deed ik den knecht een zwaar pak dragen, op een vastgestelde uur aan den hoek eener straat, aldaar kwam een heer hem van het pak ontlasten. Zij kenden elkander niet, dan aan een orderwoord: “Is het de boodschap van Mr. Edward?” De knecht zelf wist niet wat hij droeg.
Het is op deze wijze dat het papier, van hand tot hand in het huis van den drukker geraakte. Wanneer ik in het gevang zat, heeft Mr.Van den Haute, uit voorzichtigheid, het papier doen wegnemen. Slechts een enkele geestelijke uit ons klooster was op de hoogte der zaak.
Het was een fransch soldaat, krijgsgevangen genomen door de Duitschers en weggevlucht, door mij gedurende vijf dagen gehuisvest en gevoed, en wiens vrijen doortocht ik betaalde, die mij aan den vijand verraadde. Den 17 Mei 1918 werd ik aangehouden en in het gevang van Leuven geworpen. Er werd geen vonnis uit gesproken, doch ik bleef er op “secreet” gezet en bijna dagelijks gepraamd en ondervraagd. Dit gevangenschap duurde tot den 30 October 1918, dus 5 maanden en half lang. Ik heb steeds volhard in te antwoorden dat ik hoegenaamd niets wist van al de zaken waarover zij mij kwamen onderhandelen.
Ik geef als getuigen: E.H. Van den Haute, leeraar in het Sint Lodewijkgesticht, te Brussel; E. Pater Hyacinthe, guardiaan der Conventuelen, te Brussel; de E.H. Beer, onderpastoor van St. Nikolaas te Brussel.”
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige opgesteld om te dienen naar rechte waar en wanneer het behooren zal.
De getuigen hebben wij niet kunnen onderhooren om reden dat zij onze stad niet bewonen.
Acte te Aalst, date als ten hoofde.
De Adj. Politiecommissaris
P. Van Nuffel


Bron: S.A.A. Politie P.V. 1920
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

Advertentie