Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van der Elst Jozef

Berichtdoor Alostum » 13 Mei 2017, 18:51

Afbeelding

Joseph Van der Elst, ° Aalst 01/03/1880 - † Aalst 12/01/1918, fabriekwerker, Keizerstraat 21;
· Opgeëist op 22/11/1917 op bevel van de Kommandantur, door Oberleutnant Sanguinetto.
· Werd ingelijfd in de 43e Compagnie te Kortemark.
· Zijn broer, Jacobus, verklaarde op 30/07/1919:
"Ik kan niet zeggen wat werk hij gedaan of wat loon hij heeft gewonnen. Van Aalst is hij gestuurd naar ’t Westerfront te Cortemark Elle. Wat hij er gewonnen heeft kan ik niet zeggen, doch hij is 3 maanden weggeweest. Hij is doodziek naar huis gebracht, den 11 januari 1918 zoo zwart als kolen, daar hij gansch bevrozen is geweest. Hij heeft er schrikkelijk veel slagen opgeloopen, ook veel honger en koude geleden. Hij is van Cortemark naar huis gebracht in een automobiel, gansch zwart en stijf, geen enkel woord meer kunnende spreken, naar het hospitaal te Aalst gedaan, verklaarden de dokters dat hij verhongerd en gansch bevrozen was, zulks kwam voorts door de gedurige mishandelingen die hij onderging. ’s Anderendaags is hij tengevolge zijner ziekte overleden, zonder tot zich zelven gekomen te zijn".

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van der Meulen Jan Baptist

Berichtdoor Alostum » 16 Mei 2017, 19:43

Afbeelding

Jan Baptist Van der Meulen, ° Aalst 21/03/1882, gehuwd met Leonie Van de Velde, Drie Sleutelstraat 54, vader van vier kinderen. Terwijl op 27 september 1914 de Duitsers de Drie Sleutelstraat afbrandden hebben zij Van der Meulen uit zijn huis gehaald, hem geschoten en vervolgens de darmen uit het lijf gestoken. Hij werd bij een zekere Van Poelvoorde gedragen, waar hij weldra de geest gaf.
· Maria Blondina Callebaut, ° Welle 18/05/1869, echtgenote van Judocus Robbrecht, Drie Sleutelstraat 7, verklaarde:
“Van der Meulen zat op 27 september 1914 rond 10½ uur ’s morgens in mijn huis. Daar werd hij door de Duitsers buiten gehaald. Hij bekwam in de gang van mijn woning een eerste geweerschot in de rug en een tweede schot, wanneer hij nauwelijks op straat was. onder het venster werd hij met de bajonet de ingewanden uit het lichaam gestoken. Men heeft hem binnengedragen bij Van Poelvoorde waar hij stierf.”
· Maria Robbrecht, ° 16/11/1891, echtgenote van Alfred Vonck, huishoudster, Drie Sleutelstraat 7, bevestigde de vorige verklaring.
· Delphina Van der Meulen, ° Aalst 16/06/1874, echtgenote van Charles Triaen, Bredestraat 14, verklaarde:
“Ik heb het lijk van Van der Meulen zien liggen in de omgeving van Van Poelvoorde. De ingewanden die uit zijn lijf kwamen heb ik er weer ingeduwd.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van den Steen Polydoor

Berichtdoor Alostum » 16 Mei 2017, 19:45

Afbeelding

Polydoor Van den Steen, ° Aalst 29/01/1900 - † Aalst 08/06/1918, Koolstraat 50;
· Opgeëist op 03/06/1918 op bevel van de Kommandantur.
· Te Aalst, in de Denderstraat, wanneer men hem naar het station bracht, de 8 juni 1918 doodgeschoten. Was reeds 2 maal gevlucht en is bij zijn 3e poging door een Duits soldaat doodgeschoten.
· Voorschot van 150 fr op 06/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Geert Jan Frans

Berichtdoor Alostum » 16 Mei 2017, 19:47

Afbeelding

Jan Frans Van Geert, ° Aalst 06/04/1849, Bredestraat 16, vader van vier kinderen. Op 27 september 1914 werd hij door de Duitsers naar de Geldhofstraat gesleurd en aldaar op het land van Albert Van de Maele doodgeschoten.
· Angelica Tillon, ° Aalst 02/04/1861, vrouw van Jan frans Van Geert, huishoudster, Geldhofstraat 2, verklaarde:
“Op 27 september 1914 werd mijn echtgenoot door de Duitse soldaten uit onze woning gehaald, zij mishandelden hem en sloegen hem met hun geweren. ’s Namiddags ben ik gaan zien naar het “Geldhof”. Daar lag zijn lijk. Hij was geschoten in de rug, dwars door zijn lichaam en hij had een bajonetsteek in de hals.”
· Jozef Roelandt, °Aalst 07/01/1863, vuurstoker, Geldhofstraat 23, verklaarde:
“Op 27 september 1914 in de namiddag heb ik aan het “Geldhof” het lijk zien liggen van Jan Frans Van Geert. De ongelukkige was doodgeschoten en droeg een wonde in de hals.”
· Petrus Van Nieuwenborgh, °Hekelgem 05/03/1846, garentwijnder, Geldhofstraat 21, bevestigde de vorige verklaring.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Gyseghem Carolus

Berichtdoor Alostum » 18 Mei 2017, 19:51

Afbeelding

Niet ver van de plaats waar Victor De Pauw vermoord werd kwam ’s anderendaags Karel Van Gyseghem voorbij op weg naar zijn woning op de Oude Gentbaan. Een patrouille Uhlanen merkten hem op en schoten hem door het hoofd, zijn lijk bleef drie dagen liggen, niemand durfde nog in de omtrek te komen.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Heddegem Willem

Berichtdoor Alostum » 18 Mei 2017, 19:54

Afbeelding

Willem Van Heddeghem, alias “Lommen Ladouse” °Aalst 04/01/1874, kaaiwerker, Bredestraat 21, vader van zeven kinderen. Op 27 september 1914 met zijn zoon Alfons uit een stal gehaald, geschoten en dood gestoken. De zoon kon ontvluchten.
· Catherina Van den Broeck, weduwe van Willem Van Heddeghem, huishoudster, Ledebaan 12 koer Van Bemten, verklaarde:
“Op 27 september 1914 ’s morgens hadden mijn man en mijn zoon Alfons zich verscholen in een stalleken van onze woning. Kort daarop kwamen Duitse soldaten binnen. Zij vroegen naar mijn echtgenoot. Ik antwoordde dat ik er niet van wist. Daarop bedreigden ze mij omver te schieten. Ik loochende nogmaals. Hun bedreigingen werden door mijn echtgenoot gehoord en uit schrik dat ik zou gedood worden kwam hij uit zijn schuilhoek, samen met Alfons. Beiden werden mee geleid de straat op. Ik ben met mijn andere kinderen gevlucht, als radeloos van schrik. Vier weken nadien kwam ik naar Aalst van de vlucht weer. Mijn zoon Alfons was mij te Gent komen halen en had mij aldaar de dood van mijn man aangekondigd. Hij was dan reeds begraven.”
· Nikolaas Maria Cornand, ° Aalst 26/01/1884, kaaiwerker, Ledebaan 12, verklaarde:
“Het was ’s morgens 10 uur op 27 september 1914 dat ik op een plek land aan het “Geldhof” zeven man zag gerangschikt staan. Vóór die mensen stonden soldaten. Ik was er een 200 tal meter van verwijderd. Daar ik zeer verschrikt was, ben ik langs de Botermelkstraat weggevlucht, om zelf aan de dood te ontsnappen. Ik heb de mensen niet zien omverschieten maar ik bemerkte dat er Van Heddeghem tussen stond.”
· Judocus Cornand, kaaiwerker , 44 jaar oud, Ledebaan 11, Koer Van Bemten, verklaarde:
“Op 27 september 1914 heb ik in de Bredestraat gezien dat twee Duitse soldaten Willem Van Heddeghem vasthadden, zij slingerden hem heen en weer, een derde soldaat kwam achter hem en schopte er op. Ze gingen met Van Heddeghem naar het “Geldhof”. Zelf al te benauwd zijnde ben ik zoveel ik lopen kon weggevlucht. Ik heb dus niet gezien wat er verder voorgevallen is.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Hemden Adolf

Berichtdoor Alostum » 18 Mei 2017, 19:56

Afbeelding

Adolf Van Hemden, ° Aalst 30/04/1893 - † Le Cateau 28/04/1917, Sint-Job-straat 140;
· Opgeëist op 18/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. ??, 4e Compagnie.
· Voorschot van 150 fr op 28/02/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Kerckhove Gustaaf

Berichtdoor Alostum » 20 Mei 2017, 19:34

Afbeelding

Gustaaf Van Kerckhove, ° Aalst 14/10/1893 - † Trélon 09/05/1918, Ajuinstraat 35;
· Opgeëist op 19/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19 en 16.
· Hij overleed in het hospitaal van Trélon.
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Neyghem Kamiel

Berichtdoor Alostum » 20 Mei 2017, 19:36

Afbeelding

Camiel Van Neyghem, ° Lebbeke 27/02/1896 - † Aalst 10/09/1918, Dompelstraat 15;
· Opgeëist op 19/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 1e Compagnie.
· Op 31/10/1917 ziek naar huis gebracht en er aan een longontsteking overleden.
· Voorschot van 150 fr op 10/03/1920, vonnis van 08/06/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12004
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Nuffel Alfons

Berichtdoor Alostum » 20 Mei 2017, 19:38

Afbeelding

Alfons Van Nuffel, ° Aalst 27/08/1898 - † Aalst 15/02/1918, Paddenhoek 1;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Verbleef in Le Cateau.
· Kwam vrij op 24/01/1918.
· Fr. D’Haese verklaarde op 15/02/1919:
"Alfons werd vanaf zijn 4e jaar bij mij opgevoed tot op den dag der opeisching. Door de doorstane mishandelingen en ontberingen is hij reeds enkele dagen na zijne terugkomst overleden in ’t hospitaal van Aalst".

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Advertentie