Aalsterse burgerlijke slachtoffers 1914-1918

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Sterck Pelagia

Berichtdoor Alostum » 01 Mei 2017, 22:13

Afbeelding

Pelagie Sterck, ° Aalst 14/09/1893, dochter van Alfons, Hertstraat 22. Zij was in de tuin van het hospitaal gevlucht tijdens de beschieting van 27 september 1914. Zij werd getroffen door een schrapnel, de slagader afgeschoten en op slag gedood.

Bron:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Timmerman Valery

Berichtdoor Alostum » 01 Mei 2017, 22:15

Afbeelding

Valery Timmerman, ° Gijzegem 24/06/1898 - † Aalst 30/08/1918, Dendermondsesteenweg 200;
· Opgeëist op 09/11/1916 en een 2e maal op 28/12/1917 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 16.
· Verbleef in Wassigny.
· Kwam vrij op 26/02/1918.
· Zijn vader, Theophiel, verklaarde op 16/02/1919:
"Valery is erg ziek afgekomen met longontsteking van ongeneesbare kwaal en de 2 voeten gansch open gevroren en in zijn kwaal te huis overleden den 30 augustus 1918".

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Troch Philemon

Berichtdoor Alostum » 02 Mei 2017, 22:15

Afbeelding

Philemon Trogh, ° Aalst 29/01/1884 - † Aalst 26/08/1918, Withuisstraat 29;
· Opgeëist op 09/11/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 28, n° 329 als grondwerker.
· Verbleef in Giraumont.
· Zijn echtgenote, Maria Possé, verklaarde op 02/07/1919:
"Gedurende 18 maanden heeft hij gearbeid aan de grondwerken aan 30 pfenningen daags. Hij heeft schrikkelijke mishandelingen onderstaan. Aangetast van den rooden loop wierd hij in hoopeloozen toestand naar huis gestuurd en na 7 maanden lijden is hij overleden den 26 augusti 1918".
· Voorschot van 150 fr op 21/04/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Uyttersprot Alfons

Berichtdoor Alostum » 02 Mei 2017, 22:18

Afbeelding

Alfons Uyttersprot, ° Wieze 22/10/1877, vleeshouwer, echtgenoot van Maria Victorina Coen, Oude Dendermondsesteenweg 137. Hij was op 27 september 1914 uit zijn huis in de kelder van Frans De Moor, in de Drie Sleutelstraat, gevlucht. Dit huis werd afgebrand en al die er binnen was werd meegedreven met de Duitse troepen. In de Hertstraat werd hij neergeschoten en verder met de bajonet doorstoken in het hart.
· Désiré Hoebeeck, ° Aalst 21/07/1902, paswerker, Lindenstraat 65, verklaarde:
“Uyttersprot werd met ons uit het huis De Moor gedreven naar de Zwartehoekbrug. In de Hertstraat, rechtover het tabaksfabriek van Evarist De Bruyn werd Uyttersprot neergeschoten door een Duits soldaat, hij viel met het wezen op de grond. Een andere Duits liep naar Uyttersprot, keerde hem op de rug en doorstak de stervende met zijn bajonet.”
· Maria Victorina Coen, weduwe van Alfons Uyttersprot, huishoudster, Oude Dendermondsesteenweg 137, verklaarde:
“Op 27 september 1914 tussen 3 à 4 uur ’s namiddags heb ik het lijk van mijn man gevonden in de Hertstraat. Ik heb bemerkt dat hij ijselijke wonden droeg, veroorzaakt door bajonetsteken, in de zijde en in de borst. Belgische soldaten hebben mij van het lijk verwijderd.”
· Gustaaf Droeshout, ° Lede 23/05/1879, wever, Oude Dendermondsesteenweg 135, bevestigde de vorige verklaring en voegde er aan toe:
“Ik die mij ook in de rangen van de opgedreven bevond, werd zo afschuwelijk door de Duitse krijgers gestampt, geslagen en mishandeld dat ik in de Pupillenschool door een geneesheer moest verzorgd worden.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Audenhove Frans

Berichtdoor Alostum » 02 Mei 2017, 22:21

Afbeelding

Frans Xaveer Van Audenhove, ° Aalst 11/05/1892 - † Maurois 31/01/ 1917, Houtmarkt 18;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 1e Compagnie n° 1702.
· Verbleef in Maurois.
· Zijn vader, Domien, verklaarde op 12/04/1919:
"Frans stierf tengevolge van een hartslagaderbreuk, door honger, koude en allerlei ontberingen den 31 januari 1917".

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Balen Frans

Berichtdoor Alostum » 06 Mei 2017, 22:22

Afbeelding

Karel Frans Van Balen, schrijnwerker, ° Aalst 06/01/1871, echtgenoot van Maria Minot, Drie Sleutelstraat 42, vader van 5 kinderen. Terwijl op 27 september 1914 de Duitsers de Drie Sleutelstraat afbrandden, had Van Balen een schuilplaats gezocht met vrouw en kinderen in de kelder van de woning van Charles Louis Saeys. Hij werd aldaar door de soldaten uitgehaald, poogde over de straat op het veld te vluchten, doch bleef met de kous in de afsluiting van pindraad hangen. Dit ziende liepen de Duitsers naar hem toe met gevelde bajonet en onder de ogen van zijn kinderen Louis en Jozef werd de ongelukkige zo ijselijk doorstoken dat de ingewanden uit zijn lichaam hingen. Hij werd op de koer van zijn woning begraven.
· Jozef Van Balen, zoon van Karel Frans, ° Aalst 18/03/1900, schrijnwerker, Drie Sleutelstraat 42, verklaarde:
“Wij werden uit de kelder van Saeys gehaald. De Duitsers sleurden vader buiten, hij poogde te vluchten, doch bleef hangen in de pindraad. Wij ijlden hem achterna om hem los te maken, maar de soldaten rukten ons weg. Alsdan begonnen zij vader met de kolven van hun geweren zo onbarmhartig te slaan, dat hij een akelige gil slaakte, vervolgens rukten men hem met de bajonet de darmen uit het lichaam. Ik heb gezien dat naast vader een ander slachtoffer lag, die nog leefde, Egidius Geeroms, een persoon, die thans nog op de vlucht is.”
· Louis Van Balen, zoon van Karel Frans, smid, ° Aalst 14/08/1901, Drie Sleutelstraat 42, verklaarde:
“Op 27 september 1914 waren wij al te samen in de kelder van Saeys gevlucht, wij werden er uit gehaald door Duitse soldaten, deze sleurden vader buiten. Vader die hen trachtte te ontvluchten bleef ongelukkig in een pindraad haperen. Toen wij hem poogden los te maken rukten de Duitsers ons weg en ze vermoorden vader onder onze ogen met kolfslagen en bajonetsteken.”
· Louis Van Balen, 39 jaar oud, schrijnwerker, Geraardsbergsestraat 71, verklaarde:
“Op 28 september 1914, ’s morgens tussen 6 à 7 uur heb ik het lijk van mijn broer Karel gevonden, in de keuken van zijn woning. Ik heb dan vastgesteld dat hij vier bajonetsteken in de borst ontvangen had en dat een arm afgerukt was, het gelaat was ijselijk misvormd, de ogen puilden uit hun holten. Ter plaats waar de onschuldige vermoord werd, vond ik zijn klak en een hoed toebehorende aan Emiel Van de Meerssche.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Cauter Frans

Berichtdoor Alostum » 06 Mei 2017, 22:24

Afbeelding

Frans Van Cauter, ° Aalst 03/12/1896 - † Aalst 27/10/1918, tabakbewerker, Klottestraat 44;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 4e Compagnie als grondwerker.
· Verbleef in Le Cateau.
· Kwam vrij op 04/05/1918.
· Zijn vader verklaarde op 23/07/1919:
"Frans heeft 4½ maanden gearbeid aan de grondwerken aan 30 pfenningen daags. In Lecateaux is hij gevlucht en huiswaarts gekeerd. Daar ik 9 maanden nadien wierd aangehouden omdat men hem niet vond, heeft hij zich ingegeven en is terug gezonden naar het bataillon. Hij heeft schrikkelijke slagen ontvangen van de posten wiens namen mij niet kunnen noemen. Hij is in ziekelijke toestand naar huis gebracht aangetast met eene longontsteking, waarvan hij overleden is".
· Voorschot van 150 fr op 05/03/1920, vonnis van 19/01/1922, ontving 1740 fr schadevergoeding.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van den Driessche Frans Xaveer

Berichtdoor Alostum » 06 Mei 2017, 22:27

Afbeelding

Frans Xaveer Van den Driessche, ° Aalst 05/09/1873, Bredestraat 5, vader van vijf kinderen. Op 27 september 1914 door de Duitsers uit zijn huis gehaald en naar het “Geldhof” gebracht en daar neergeschoten en de polsen afgesneden.
· Godelieva Valckenborgh, ° Aalst 23/12/1875, weduwe van Frans Xaveer Van den Driessche, huishoudster, Bredestraat 5, verklaarde:
“Op 27 september 1914 in de voormiddag werd mijn man uit ons huis gehaald. De Duitsers tasten hem af, doch vonden niets op hem. Men dreef hem dan naar de Geldhofstraat. ’s Namiddags heb ik aldaar ter plaatse het lijk van mijn echtgenoot gevonden. Hij was met bajonetsteken afgemaakt. De ingewanden kwamen uit zijn lichaam.”
· Petrus Van der Maele, ° Aalst 06/01/1860, werkman, Bredestraat 15, verklaarde:
“Ik lag verdoken in de princessen op een 220 meter afstand van het “Geldhof”. Ik hoorde kermen en huilen, gevolgd van geweerschoten. Ik ben slechts ’s namiddags durven gaan zien, er lagen negen doden en twee gewonden, die nog leefden. Ik bevestig dat Xaveer Van den Driessche de ingewanden uit het lichaam gestoken was. de slachtoffers lagen op het land van Albert Van de Maele.”
· Theophiel Van der Haegen, ° Aalst 1873, wever, Bredestraat 2, verklaarde:
“Ik werd samen met Xaverius Van den Driessche uit onze woning gehaald en met de revolver op de borst naar een plek land aan het “Geldhof” gedreven. Xaveer werd op onmenselijke wijze mishandeld en vervolgens doorstoken. Ik kon als bij mirakel aan de beulen ontsnappen en heb mij kunnen verduiken onder een kast in de woning van Paulinus Boeykens.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van den Eynde Kamiel

Berichtdoor Alostum » 13 Mei 2017, 18:46

Afbeelding

Camiel Jozef Van den Eynde, ° Aalst 13/02/1892 - † Le Cateau 17/11/ 1917, fabriekwerker, Diepestraat 32;
· Opgeëist op 16/10/1916 op bevel van de Kommandantur, door Luitenant Forck.
· Werd ingelijfd in het Z.A.B. 19, 1e Compagnie als grondwerker.
· Verbleef in Le Cateau, Vadencourt, Wassigny en Grand-Verly.
· Zijn broer, Jozef, verklaarde op 25/07/1919:
"Camiel heeft gedurende 2 maanden gearbeid aan 30 pf daags en als vrijwilliger 6 maanden aan de onderstanden aan 3 marken daags. Tengevolge zijne ballingschap heeft hij eener koude opgedaan en tengevolge dezer ziekte is hij in ’t hospitaal van Le Cateau overleden en er begraven".
· Voorschot van 150 fr op 11/03/1920.

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, Aalst, 2013
S.A.A. - Dossiers, formulieren en registers van de Bond der Opgeëisten
K.L.M. - Fonds Moskou dozen 3388, 3376
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11601
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van der Borght Maria Ludwina

Berichtdoor Alostum » 13 Mei 2017, 18:49

Afbeelding

Francisca Ludovica Van der Borght , ° Moorsel 05/07/1865, echtgenote van Servatius De Witte, huishoudster, Bredestraat 4. Haar zoon Wilfried was op 27 september 1914 doodgeschoten en zij kwam de 30 september 1914 met haar drie kinderen terug naar huis. Duitse soldaten hadden dit gezien en kwamen in haar woning binnen en verkrachten haar. Zij bleef sindsdien lijdend en overleed op 28 oktober 1918.
· Bertha De Witte, ° Aalst 06/09/1900, dochter van Servatius en Francisca Ludovica Van der Borght, verklaarde:
“Op 30 september 1914 kwam ik met mijn moeder en onze twee andere kinderen van de vlucht terug thuis. Ik en mijn broertje Jozef hadden in de stad gaan voedsel zoeken en keerden dan terug huiswaarts. Drie Duitse soldaten kwamen ons na en deden ons buiten gaan, terwijl ze met moeder alleen bleven. Ondertussen gingen wij wachten in de woning van Virginie Van den Abeele waar onze moeder een half uur nadien, huilende en schreeuwend binnenkwam. Zij is vier dagen te bed blijven liggen.”
· Jozef De Witte, ° Aalst 11/09/1904, Bredestraat 4, bevestigde de verklaring van zijn zuster Bertha.
· Servatius De Witte, ° Aalst 24/02/18961, metser, Bredestraat 4, verklaarde:
“Na de moord gepleegd op mijn zoon Wilfried, was ik met vrouw en kinderen naar West-Vlaanderen gevlucht. Ik bleef daar, doch mijn echtgenote Francisca Ludovica Van der Borght keerde op 30 september 1914 reeds weer naar Aalst. Drie weken later kwam ik ook naar huis en vond mijn echtgenote ten prooi aan de grootste ontroering. Zij heeft mij verklaard dat drie soldaten op 30 september 1914 in haar woning binnen gekomen waren, alle drie waren gewapend, onder doodsbedreigingen werd ze gedwongen haar te laten gebruiken, ze weigerde en dan hebben twee Duitse krijgslieden haar vastgegrepen en vast gehouden terwijl een derde haar verkrachtte. Dokter Daelman heeft de arme vrouw lang verzorgd, zij heeft geen ogenblik meer gezond geweest en is op 28 oktober 1918 alhier overleden.”

Bronnen:
VAN NUFFEL, PETRUS, Gedenkboek der Aalstersche Burgerlijke Slachtoffers
MEERT, DIRK, Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2013
S.A.A. – PV’s door de adjunct-commissarissen Van Nuffel en Gits opgemaakt
Het verhaal van onze tijd is nooit af. Het is één lange zin waarin elke punt uiteindelijk toch weer een komma blijkt te zijn. (Mark Slouka)


Terug naar “Aalst een belegerde stad”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten

Advertentie