Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Moderators: Alostum, david, janlouies

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10195
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Van Wambekekaai

Berichtdoor Jerommeke » 20 Nov 2015, 17:03

Victor Paulus Franciscus Josephus Van Wambeke is geboren op 27-08-1813 in Aalst, zoon van Carolus Franciscus Josephus Van Wambeke en Theresia Josephina Beeckman.
Victor is overleden op 03-12-1896 in Aalst, 83 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1896 in Aalst.

Adres:
Keizerlijk Plein 25, Aalst (1896)

Beroepen:
Advokaat
van 17-08-1871 tot 1895 Burgemeester van Aalst

Functies:
van 11-08-1864 tot 08-12-1894 Volksvertegenwoordiger, katholiek
van 30-10-1866 tot 1895 Oud-Gemeenteraadslid in Aalst
van 1875 tot 1896 Voorzitter Van de Katholieke Bewarende Vereniging
van 1884 tot 1894 Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Onderscheiding:
Commandeur in de Leopoldsorde

Victor:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1842 in Aalst met Eugenia Ludovica Francisca De Vis, 20 jaar oud.
Eugenia is geboren op 26-03-1822 in Aalst, dochter van Judocus Joannes De Vis en Anna Catharina Josephina Catoir.
Eugenia is overleden op 20-09-1854 in Aalst, 32 jaar oud.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 08-05-1856 in Aalst met Emilia Maria Antonia van der Noot de Vreckem, 29 jaar oud.
Emilia is geboren op 09-11-1826 in Brussel, dochter van Fredericus Renerius Josephus Bernardus (Frederik) van der Noot de Vreckem en Rosalia Paulina Antonia Victoria de Bounder de Melsbrouck.
Emilia is overleden op 01-08-1902 in Aalst, 75 jaar oud.

Onder zijn bevoegheid werd de Dender voorzien van nieuwe kaaimuren, de Werf vernieuwd, het belfort en het schepenhuis gerestaureerd.
Onder zijn bestuur verscheen in Aalst het eerste vlaamstalig straatnaambord (Albert Liénartstraat), hij hield in de gemeenteraad de eerste Vlaamse openingsrede en nieuwe gemeenteraadsleden legden de eed af in het Vlaams.
Hij besloot dat vanaf 1 oktober 1873 in Aalst het Vlaams de officiële bestuurstaal werd en dat de besprekingen van de gemeenteraad verplicht in het Vlaams dienden te gebeuren.

Straatnaam "Van Wambekekaai" toegekend op 4 augustus 1902 als nieuwe naam voor de Saskaai.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10195
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Victor Bocquéstraat

Berichtdoor Jerommeke » 21 Nov 2015, 14:49

Victor Bocqué is geboren op 18-09-1888 in Aalst, zoon van Felix Bocqué en Ludovica Josephina Verbestel.
Victor is overleden op 08-10-1953 in Aalst, 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-10-1953 in Aalst, St. Martinus.

Adres:
Kluisdreef 13, Aalst (1953)

Beroep:
Handelaar, Reiziger (1910)

Functies:
Lid van het V.N.V.
Lid van de Vlag
Gemeenteraadslid (1923-1938)
Gemeenteraadslid (1940-1940)
van 18-10-1940 tot 02-09-1944 Burgemeester van Aalst in de oorlogsperiode.

Victor trouwde, 21 jaar oud, op 13-07-1910 in Aalst met Maria Virginia Le Lièvre, 20 jaar oud.
Maria is geboren op 24-02-1890 in Aalst, dochter van Franciscus Lelièvre en Maria Ludovica Schellekens.

Hij werd na de oorlog gearresteerd en (ten onrechte) beschuldigd van verklikking.
Tijdens zijn proces werd de beschuldiging van verraad en verklikking niet bewezen en, na eerst te zijn veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf werd hij in beroep vrijgesproken.
Vele Aalsterse notabelen hadden ter zijne gunste getuigd.

Straatnaam "Victor Bocquéstraat" toegekend op 15 december 1982.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10195
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Vilainstraat

Berichtdoor Jerommeke » 21 Nov 2015, 16:49

Jean Jacques Philippe Vilain XIIII is geboren op 01-05-1712 in Aalst, zoon van François Ignace Joseph Vilain XIIII en Isabella Josephina van der Meere.
Jean is overleden op 15-08-1777 in Wetteren, 65 jaar oud.

Functies:
Burgemeester van Aalst
Advocaat bij de Grote Raad van Mechelen
Voorzitter van het Landscollege van Aalst
Burgemeester van Gent (1755)
Voorzitter van de Staten van Vlaanderen
Hoogbaljuw van Gent
Baljuw van de kasselrij van de Oudburg van Gent

Onderscheiding:
Ridder in de St. Stefanusorde

Opleiding:
Doctor in Burgerlijk en Canoniek recht

Titel:
Burggraaf

Jean:
(1) trouwde in 1740 in Antwerpen met Constantia Maria de Lunden.
Constantia is overleden in 1748.

(2) trouwde in 1753 met Maria Angelica du Bois de Schoondorp.
Maria is geboren in 1723. Maria is overleden in 1792.

Vilain studeerde eerst aan het jezuïetencollege van Aalst.
Zijn gebrekkige schrijfstijl, zowel in het Frans als in het Nederlands, wezen evenwel op een onvolledige opleiding.
Vanaf 1729 trok hij naar Leuven om er vier jaar later te promoveren tot doctor in burgerlijk en canoniek recht.
In 1734 werd hij advocaat bij de Grote Raad van Mechelen.

In 1743 werd Vilain XIIII benoemd tot burgemeester van Aalst.
Hij werd tevens aangesteld tot voorzitter van het landscollege van het Land van Aalst, één van Vlaanderens belangrijkste kasselrijen.

Tijdens zijn bestuur ging het Land van Aalst gebukt onder de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748).
Hij kon enkele problemen in verband met bevoorrading en inkwartiering van de troepen verhelpen.
Waarschijnlijk heeft hij daarbij zijn Franse contacten aangesproken.
Zo had hij een ontmoeting met de Franse koning Lodewijk XV.
Tegelijkertijd verzette de Aalsterse burgemeester zich tegen de Franse bezetter: hij zorgde er onder andere voor dat het schatkistoverschot van de kasselrij uit Aalst naar Brussel werd geëvacueerd.

Hij trachtte ondertussen ook het bestuur van stad en kasselrij te moderniseren en de financies te saneren.
Hij wilde armoede, criminaliteit en werkloosheid bestrijden en zette zich in voor een betere verkeersinfrastructuur in zijn streek.
De werklozen moesten gesteund worden door het samenbrengen van alle bestaande armenfondsen.
Het zou dan aan de burgerlijke (en niet langer aan de kerkelijke) overheid zijn om de steun onder de werklozen te verdelen.

Na de Oostenrijkse Successieoorlog werd Pierre François Pycke, de eerste pensionaris van de stad en het Land van Aalst, ontslagen vanwege valsheid in geschrifte.
Vilain hield er een eeuwige vijandschap met Pycke en zijn vader (die in de Geheime Raad zetelde) aan over.
Vrijwel elk voorstel dat Vilain in zijn latere leven bracht, werd door Pycke afgeschoten.
Op korte termijn werd Vilain uit het stadsbestuur van Aalst geweerd.
Hij kwam nog wel even terug, maar verhuisde uiteindelijk naar Gent waar hij later burgemeester zal worden.

Op 65-jarige leeftijd stierf hij in zijn buitenverblijf in Wetteren aan het "vliegend flerecijn", een complicatie van artritis en angina pectoris.

Straatnaam "Vilainstraat" toegekend op 3 januari 1927.

Vanwaar komt nu de naam Vilain XIIII, uitgesproken als Vilain Quatorze?

Hierover bestaan verschillende theorieën die door vele specialisten als fantasie worden aanzien.

Zo zou koning Lodewijk XIV van Frankrijk de grootbaljuw van Gent, een zekere Vilain, de toestemming hebben gegeven zijn naam meer allure te geven door er een cijfer achter te plaatsen.
In navolging van de koning maakte Vilain ook gebruik van XIV maar schreef het als XIIII.

Volgens sommigen was het de bedoeling om een onderscheid te maken tussen de oudste en de jongste tak van de familie.

Volgens anderen gaat XIIII terug op een zekere Josse Vilain, een bastaardzoon van Philippe Vilain.
Hij zou van zijn natuurlijke vader een stuk grond van veertien bunders groot hebben gekregen.
Het nummer veertien zou daarop betrekking hebben en diende om een onderscheid te maken tussen de bastaard- en de legitieme tak van de familie.

De enige juiste verklaring die op heraldisch onderzoek steunt, blijkt de volgende te zijn:
Rond 1600 gaf een zekere Vilain aan een schilder de opdracht zijn wapenschild te schilderen.
Vilain wilde er ook zijn wapenspreuk "Verdien in hoop" op geschilderd zien.
Maar aangezien hij franstalig was sprak hij dus zeer slecht vlaams en de vlaamse schilder begreep het als "Feertien in hop".
Zo verstond het de schilder althans en hij schilderde de spreuk als een soort rebus tussen wapen en helmteken als het getal XIIII in een krans van hop.
Later werd het getal naast het helmteken geplaatst en nog later werd het als bijnaam toegevoegd aan de familienaam.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10195
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Wellekensstraat

Berichtdoor Jerommeke » 21 Nov 2015, 17:48

Joannes Baptista Wellekens is geboren op 13-02-1658 in Aalst, zoon van Cornelis Wellekens en Magdalena Clokgieter.
Joannes is overleden op 14-05-1726 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Joannes ging in ondertrouw, 40 jaar oud, op 24-10-1698 in Amsterdam met Johanna Van Hardenhoek. Johanna is overleden op 24-05-1724 in Amsterdam.

Jan Baptist Wellekens was een zeer bekend Zuid-Nederlands dichter.
Hij werd door zijn katholieke ouders op vrij jonge leeftijd naar zijn oom in Amsterdam gestuurd om er het vak van goudsmid aan te leren.
Hij verkoos echter schilder te worden en ging daarom in 1676 naar Italië en verbleef er meestal in Rome en Venetië.
Wegens bijziendheid en door een beroerte (die zijn linkerarm verlamde) getroffen keerde hij noodgedwongen in 1687 terug naar Amsterdam.
Terug in de Nederlanden evolueerde hij tot een idyllisch en smaakvol dichter en werd één van de beroemdste dichters van de Contrareformatie in onze streken.
Hij werd ook de laatste katholieke dichter van de Gouden Eeuw genoemd.

In zijn biografie lezen we o.a:
De Stadt Aelst in Vlaenderen, hooft van den Graefschappe van den selven naem , bracht niet alleen Cornelis De Schrijver, of Grapheus, den geleerden vriendt van Erasmus in vroeger tijdt ter waereldt, maar oock in de voorledene eeuwe Jan Baptist Wellekens, geen minder dichter als hij ... .

In het stadsarchief worden vier prachtige werken van hem bewaard.
Door een vergelijking van handschrift bestaat het vermoeden dat deze werken op 12 augustus 1903 door notaris Evit aan het archief zijn geschonken.

Zijn bekendste werken zijn:
Herderszang op Italië en Nederland (1684)
Dichtlievende uitspanningen (1710)
Amintas (1715)

Na zijn dood werden er nog verschillende werken uitgegeven, waaronder:
Verscheiden gedichten en bruiloftsdichten (1729)
Zedelyke en ernstige gedichten (1737)

Gedurende bijna zijn ganse leven werd hij geplaagd door allerlei ziekten en ongemak.
Hij leed o.a. "aan ’t graveel en veelerlei zoort van flerezijn".

Straatnaam "Wellekensstraat" toegekend op 14 mei 1910.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

walter
Berichten: 104
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 11:55

Re: Aalsterse straten vernoemd naar bekende Aalstenaars

Berichtdoor walter » 02 Apr 2019, 23:23

Jozef Meganck
Weet iemand of er een lijst bestaat van de werken vervaardigd door Jozef Meganck ?
Meer bepaald zoek ik gegevens over een portret door Meganck van Jean-Baptiste Delescluse (handelaar in antiek) en ook van diens vrouw Therese Serweytens.
In het boek van Petrus Van Nuffel over Meganck staan tientallen werken vermeld maar dit niet.
Wie iets weet over één van deze schilderijen, laat maar horen.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10195
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Hippoliet Meertwijk

Berichtdoor Jerommeke » 10 Feb 2021, 14:28

Hippoliet Meertwijk voor de wijk in de omgeving van het voormalige St. Elisabethziekenhuis in de Gasthuisstraat.

Hippolytus Alphonsius (Hippoliet) Meert is geboren op 01-04-1865 in Aalst, zoon van Henricus Petrus Meert en Coleta De Brul.
Hippoliet is overleden op 20-11-1924 in Middelburg, 59 jaar oud.
Beroep: Leraar Middelbaar Onderwijs te Ieper (1890)
Hippoliet trouwde, 25 jaar oud, op 08-04-1890 in Aalst met Maria Catharina Celestina Wellekens, 23 jaar oud.
Maria is geboren op 05-05-1866 in Erembodegem, dochter van Joannes Baptista Wellekens en Amelia Van Den Steen.

Levensloop:
Bron: Wikipedia

Na lagere en middelbare studies in Aalst en Gent, vatte hij ingenieursstudies aan bij de Gentse universiteit.
Wegens ziekte moest hij deze studies onderbreken maar ging later talen, geschiedenis en aardrijkskunde studeren.
Hij was leraar aan de athenea van Ieper, Luik, Brussel, Leuven en Gent.
Hij werd driemaal door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde bekroond, voor zijn werken over taal en taalzuivering.
Hij was de oprichter in 1895 van het Algemeen-Nederlands Verbond en werd ook bekend als de auteur van het in 1912 gepubliceerde Réponse à la lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre, waarin hij een repliek biedt op de stellingen van Jules Destrée in zijn beroemde/beruchte brief.
Samen met zijn neef Leo Meert en Lieven Gevaert stichtte hij het Vlaamsch Handelsverbond, voorloper van het Vlaams Economisch Verbond (VEV).
Ook van belang was zijn ijver voor een zuivere Nederlandse taal, tegen taalparticularismen, gallicismen en germanismen, waarover hij enkele werken publiceerde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog trad hij toe tot het activisme.
In 1915 stichtte hij samen met Gustaaf Doussy en Reimond Speleers de Gentse afdeling van Volksopbeuring.
Hij steunde de bond die de vernederlandsing van de Gentse universiteit wilde bevorderen en verleende medewerking aan de Duitse commissie die de vernederlandsing voorbereidde.
In 1916 werd hij benoemd tot directeur voor het middelbaar onderwijs van het Vlaamse Ministerie van kunsten en wetenschappen.
In 1917 werd hij hoogleraar aan de vervlaamste universiteit van Gent en had zitting in de Raad van Vlaanderen, waar hij in juli 1918 ontslag nam.
Omdat hij in België tot twintig jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens medewerking met de hogergenoemde Duitse commissie vluchtte hij in november 1918 naar Duitsland, waar hij in Hannover een handel in kantoorbenodigdheden en postzegels opende.
In 1924 verhuisde hij naar Den Haag en overleed hetzelfde jaar nog in Middelburg in de kliniek van dokter Adriaan Martens.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.


Terug naar “Straten, pleinen, monumenten en gebouwen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie