175 jaar spoorwegen

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:44

Geplaatst: 27 Mei 2010 09:14 pm
Alostum schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 535.

WET n° 330

Welke in België de instelling van een stelsel van ijzeren wegen beveelt.

Leopold, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, salut.
Wij hebben, met gemeen verdrag der Kamers, besloten en wij bevelen hetgeen volgt:
Art. 1. Er zal in het koninkrijk een stelsel van ijzeren wegen worden ingesteld hebbende Mechelen tot middenpunt, en zich oostelijk richtende naar de grenzen van Pruisen over Leuven, Luik en Verviers, ten noorden door Antwerpen; ten westen over Oostende door Dendermonde, Gent en Brugge, en ten zuiden over Brussel en naar de grenzen van Frankrijk door Henegouwen.
Art. 2. De uitvoering zal op kosten van de schatkist en onder de bezorgingen van het gouvernement worden gedaan.
Art. 3. De onkosten dezer uitvoering zullen door middel van een ontlening welk nader door een wet zal worden geregeld, gevonden worden.
Art. 4. In de tussentijd van het onderhandelen der lening, wordt er aan het gouvernement een krediet van tien miljoen geopend, hetwelk geheel of gedeeltelijk zal worden gedekt door de in omloop geven van schatkist-biljetten, volgens de bedingen van de wet van 16 februari 1833;
De voorschotten of de schatkist-biljetten zullen door de eerste fondsen der ontlening worden teruggegeven.
Art. 5. De opbrengsten der baan van de tollen voortkomende, welke jaarlijks door een wet zullen geregeld moeten worden, zullen dienen om de interesten en de aflossing van de ontlening te bestrijden, als ook tot de jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten van het nieuwe spoor.
Art. 6. Voor de eerste juli duizend achthonderd vijfendertig en van jaar tot jaar, tot de volmaakte voltooiing der werken, zal er aan de kamers een omstandige rekenschap van alle de door de tegenwoordige wet veroorloofde bewerkingen worden gegeven.
Art. 7. Te rekenen van het openen van de ijzeren weg tussen Luik en Antwerpen, zal den tol op de kanalen van Henegouwen volgens de tolprijs op deze ijzeren weg in te stellen, in tonnen en kilometers worden verminderd.

Lasten en bevelen dat de tegenwoordige, met de Landszegel bekleed, en in het Staatsblad gedrukt, aan de gerechtshoven, rechtbanken en aan de administratieve overheden gezonden worden, opdat zij dezelve, als wet van het koninkrijk, onderhouden en doen onderhouden.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Ch. Rogier

Gezien en gezegeld met de Landszegel:
De Minister van Justitie,
Lebeau.Aalst, zou nog tot 1852 moeten wachten op zijn eerste spoorweg, namelijk de lijn Dendermonde-Aalst. De eerste trein reed er op 9 juni 1853 en pas midden 1855 stond het station er, zoals het er nu nog staat.


mvg. Alostum :wink:
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:45

Geplaatst: 06 Jul 2010 04:38 pm
Alosta Jan schreef:Het station anno 1905
Afbeelding

Het perron met enkele stoomtreinen
Afbeelding
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:45

Geplaatst: 02 Aug 2010 08:24 am
Alostum schreef:Op 9-6-1853 werd de lijn Aalst-Dendermonde ingereden en op 7-4-1855 werd de lijn Aalst-Denderleeuw-Ninove-Geraardsbergen ingereden. In 1856 volgde de lijn Aalst-Schellebelle. Op 6-7-1856 was de voltooiïng van de lijn Brussel-Aalst-Gent een feit. Op dezelfde dag werd ook het stationsgebouw ingewijd, ontwerp van de Brusselse architekt Jean Pierre Cluysenaer.
Het eerste goedernstation was gevestigd tussen het reizeigersstation en de Denderstraat en in 1889 overgeplaatst naar de Bergemeersen.
Tussen 1906 en 1913 werden de sporen en perrons van het reizigersstation opgehoogd, werd het dienstgebouw aan de Nijverheidsstraat opgericht en ook het stoomlokomotievendepot aan de Denderstraat.
Een K.B. van 1978 verzekert de bescherming van het Aalsterse station.

mvg. Alostum :wink:
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:45

Geplaatst: 08 Aug 2010 07:22 pm
El Yannicko schreef:wanneer is het station van Erembodegem in gebruik genomen?
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

station Erembodegem

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:46

Geplaatst: 12 Aug 2010 06:47 pm
Alostum schreef:Het station zelf is opgetrokken rond 1860-1861. De eerste trein die door de gemeente reed was op 7-4-1855 op de lijn Aalst-Geraardsbergen.

mvg. Alostum :wink:
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:46

Geplaatst: 21 Feb 2013 05:16 pm
stephane schreef:Afbeelding

stephane
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:47

Geplaatst: 19 Apr 2013 06:05 pm
Jerommeke schreef:Al in 1836 had Aalst twee plannen gemaakt om goederentransport via de trein tot stand te brengen maar alle moeite was tevergeefs.
In 1845 werd nogmaals geprobeerd en een delegatie werd door Koning Leopold I in audiëntie ontvangen en via de Kamer van Volkvertegenwoordigers werd overeengekomen een spoorlijn Brussel – Aalst – Dendermonde aan te leggen.
Bij gebrek aan financiële middelen viel dit plan ook in duigen.
Aan de hand van concessies die al officieel werden toegekend werd nog in 1845 in Londen tussen de Belgische regering en Britse investeerders een akkoord ondertekend om een maatschappij “S.A. du Chemin de Fer et du Canal de la vallée de la Dendre” op te richten.
Deze maatschappij verbond er zich toe binnen de vijf jaar een spoorlijn aan te leggen tussen Ath – Lessen – Geraardsbergen – Ninove – Aalst – Dendermonde evenals een zijlijn van Jemappes naar Aalst.
In 1845 ontstond in Frankrijk sociale onrust en de Britten kregen schrik om hun kapitaal in het vasteland te investeren.
Eveneens in 1845 veroorzaakte de aardappelziekte in België hongersnood en de Belgische regering trok zich eveneens terug bij gebrek aan financiële middelen.
Aalst moest dus weer wachten op de zo gegeerde spoorlijn.
De bestaande concessierechten werden in 1851 overgenomen door de Société Générale en op 8 mei 1852 werd een nieuwe vennootschap opgericht, de “S.A. du Chemin de Fer de Dendre et Waes et de Bruxelles vers Gand par Alost”.
Deze keer hadden we meer geluk en deze maatschappij zorgde voor de aanleg van de ca. 12 km lange spoorlijn tussen Aalst en Dendermonde.
Vanaf nu was het mogelijk via Dendermonde naar Gent, Mechelen, Brussel, Antwerpen en Leuven te sporen.
De eerste trein reed op 9 juni 1853 en een kleine twee jaar later werd de lijn Aalst – Denderleeuw – Ninove – Geraardsbergen opengesteld en het traject werd verlengd tot Ath.
Op 1 mei 1856 kwam de lijn Aalst – Brussel via Denderleeuw tot stand.
De inwijding werd plechtig gevierd op 6 juli 1856 in het bijzijn van de Hertog van Brabant (de latere koning Leopold II).
De trein reed gelijkgronds, wat een grote hinder betekende voor de toen nog drukke scheepvaart op de Dender.
In 1903 werd een eerste brug over de spoorweg gebouwd aan de Brusselse Steenweg.
Vanaf 1908 werd begonnen met de ophoging van ca. 5 meter vanaf de Bergemeersen tot Kerrebroek door de bouw van verhoogde bermen, een tunnel aan de Hoge Vesten, een ijzeren brug over de Dender en de welbekende konkers aan de St. Annabrug.
De privé-spoorwegmaatschappij “S.A. du Chemin de Fer de Dendre et Waes et de Bruxelles vers Gand par Alost” werd nadien overgenomen door de op 31 juli 1926 bij wet opgerichte N.M.B.S.
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

plannen bouw station

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:47

Geplaatst: 26 Aug 2013 12:39 pm
abu bart schreef:Heeft iemand weet van, of heeft een copie va de plannen van de bouw van het station en de aanleg van het achterliggende goederenstation, later parking?
Het behelst vooral het tracé van de Meuleschettebeek onder door het station en de sporen tot aan de Dender. Alles indicaties zijn welkom.
Deze vraag werd mij gesteld door de medewerker van de stad Aalst daar de stad zelf niet over voldoende gegevens beschikt, terwijl er toch grote infrastructuurwerken gepland zijn op de site (aanlag parkinggebouw, passerel, ...)
Alle info, hoe klein ook, kan dienstig zijn. Stuur het naar mij of stuur het rechtstreeks naar de dienst openbare werken van de stad Aalst.
Hartelijk dank bij voorbaat.
Hoe meer wij met de stad samenwerken, hoe beter de communicatie heen en terug is, en daar kunnen wij alleen beter van worden.
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:48

Geplaatst: 01 Nov 2013 11:25 pm
BartV schreef:Enkele foto's van eind 1966 aan het station in Aalst, vermoedelijk het laatste jaar dat er nog op regelmatige basis stoomtreinen reden in Aalst?

Afbeelding
http://www.flickr.com/photos/76521871@N05/10518371945/

Afbeelding
http://www.flickr.com/photos/76521871@N05/10518382105/

Afbeelding
http://www.flickr.com/photos/76521871@N05/10540840854/
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11859
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Re: 175 jaar spoorwegen

Berichtdoor Alostum » 25 Mei 2014, 15:48

Geplaatst: 02 Nov 2013 11:24 am
willy kiekens schreef:mooie herinneringen aan de machtige stoomlocomotieven; met hen verdwenen ook de derdeklas wagons, met hun houten banken waarvan er nog replica's? staan in taverne 't Stationneken in Baardegem.
Verliezen wij niets uit 't verleden, het is door 't verleden, dat men de toekomst maakt. (A. France)


Terug naar “Verkeer - Vervoer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie