Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Moderators: Alostum, david, janlouies

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 17 Sep 2022, 09:59

In ons laatste boekje beschreven we zevenentwintig sterke vrouwen en instellingen.
Uiteraard zijn er honderden, duizenden sterke vrouwen geweest in Aalst.
Vrouwen die door kleine of grote heldendaden een vermelding verdienen.
Kennen jullie zo een vrouw? Plaats het gerust hier.
Afbeelding

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Eregalerij andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 17 Sep 2022, 10:02

Delphine De Wael:

Afbeelding

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10886
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Ere galerij andere sterke vrouwen

Berichtdoor Jerommeke » 18 Sep 2022, 16:24

Alina Josephina Veillefon is geboren op 31-03-1898 in Aalst, dochter van Joannes Baptista Veillefon en Celina Van Der Elst.
Alina is overleden op 28-07-1951 in Aalst, St. Elisabeth Hospitaal, 53 jaar oud.

Functies:
Bestuurslid van de "Aalstersche Zebra’s"
Lid van het O.F. Partizanenleger vanaf 1941
Koerierster vanaf 1943

Alina trouwde, 21 jaar oud, op 16-07-1919 in Aalst met Albertus Van Den Brempt, 22 jaar oud.
Albertus is geboren op 25-08-1896 in Aalst, zoon van Joannes Van Den Brempt en Maria Theresia Wauters.
Albertus is overleden op 07-11-1944 in Buchenwald, Duitsland, 48 jaar oud.

Notitie:
Verraden en samen met haar echtgenoot, in hun woning aan de Oude Gentbaan aangehouden door de Gestapo op 25 mei 1944.
In hun woning bevond zich o.a. een munitiedepot en een sluikpers.
Opgesloten in de Nieuwe Wandeling te Gent en op 3 september 1944 overgebracht naar Ravensbrück.
Verbleef van 10 september 1944 tot 24 april 1945 in Ravensbrück.
Op 24 april 1945 naar Zweden overgebracht door bemiddeling van het Zweedse Rode Kruis.
Teruggekeerd naar Aalst op 28 juni 1945.
Elk tijdperk heeft duizenden helden die in geen enkel geschiedenisboek vermeld worden. Otto Weiss

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Ere galerij andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 19 Sep 2022, 17:29

Afbeelding

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Ere galerij andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 19 Sep 2022, 17:29

Afbeelding

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Ere galerij andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 19 Sep 2022, 17:44

Twee sterke vrouwen, maar dan op een heel andere manier:
Alice Bombeeck en Clementine Peeters:
Alice Bombeeck heeft ook Louis Paul Boon geïnspireerd voor zijn personage Rosa Van Heem in zijn roman: De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
Op woensdag 3 mei 1899 om 9 uur 's avonds ging Dhr. Alfons Van Nerum, Grote Markt 17 bij de politie de volgende verklaring afleggen:dezen namiddag heeft een onbekend vrouwspersoon, bij ons in den winkel, op naam van den heer Louis De Coninck een mansplunje geweest halen, voor ene waarde van fr. 46,20. Ik ben later bij den heer De Coninck gegaan en hij antwoordde mij dat hij van niets wist.
Toen de winkelierster vroeg wie de onbekende vrouw was antwoordde ze dat ze bij Dhr. De Coninck woonde sinds een anderhalf jaar en dat ze zijn huishouden deed. Ze zei dat Dhr. De Coninck bij Steleman naar de winkel geweest was maar dat het hem daar niet aanstond.
Winkelierster Elisa Van Nerum: Ik had daar goed geloof in tot dat deze avond mijn broeder Alfons Van Nerum aan den heer de Conick daarvan sprekende, dezen hem antwoordde dat hij van niets wist. Het was een vrouwspersoon van gewoon gestalte, licht bruin en dragende eene jaket of corsage in roode stoffe.

Op donderdag 04 mei 1899 werd adjunct commissaris Camiel Commerman door politieagent Van Branteghem verwittigd dat: bij de weduwe Van Den Broeck, geboren Schockaert Pelagie, oud 89 jaren, winkelierster te Aalst, Brusselschestraat 44*, een kort dik vrouwspersoon bij haar op naam van den heer Frans Van den Broeck, bij zij zegde meid te zijn, 15 ellen gebloemd spreigoed was komen halen alsook 6 ellen blauwgoed te samen voor 12 frs. Zij beloofde het geld te zullen brengen maar verscheen niet en zij na onderzoek bij den heer Van den Broeck bevonden heeft dat zij met eene bedriegster te doen heeft gehad.
Ook bij schoenmaker Kieckens uit de Brusselschestraat had een jonge vrouw op dezelfde manier toegeslagen en was erin geslaagd drij paar vrouwsletsen af te troggelen.
In de Lange Zoutstraat 57 bij Van den Bergh-Reinhard werden vijf paar vrouw en twee paar gebloemde manspantoffels afgetroggeld.
Diezelfde dag ging Marie Hox, vrouw Van Overloop, 40 jaar winkelierster te Aalst, Botermarkt klacht neerleggen bij de politie: dat een vrouwspersoon van gewone lengte met bruin haar op woensdag 3 dezer in haren winkel voor rekening van madame Eeman 4 paar schoenen kwam vragen, dat zij alleen twee onpare bottienen had medegenomen, en toch dit vrouwmensch niet meer had gezien .
Adjunct commissaris Camiel Commerman raadde haar aan om hem onmiddellijk te verwittigen van zodra ze die vrouw zag aangezien hij vermoedde dat zij de pleegster was van verschillende aftroggelarijen de laatste dagen in de stad.

Op vrijdag 5 mei om drie uur in de namiddag werd Clementine Peeters, Scherrestraat 96** door agent Kindermans het politiebureel binnen gebracht. Marie Hox die agent Kindermans vergezelde verklaarde: Dezen namiddag rond halfdrie kwam ik langs de Graanmarkt toen ik aan het huis van den heer Eeman de vrouw zag staan. Ik vroeg haar mijne schoenen terug en zij zegde dat zij ze bij mijnen man gedragen had. Ik verzocht haar mee te gaan naar mijn huis en naar het politiebureau maar zij verzocht mij mede te gaan bij hare madame. Doch in de Rozemarijnstraat nam zij hare sletsen uit en liep weg langs de achterstraat*** en de Duitschlandstraat**** naar de Molenstraat, daar sprong zij binnen in een winkeltje, ik die haar was nagelopen al roepende 'arretez au voleur!' ging daar binnen en daar de vrouw zegde dat er niemand binnen was sloot ik de deur langs buiten en bleef ik er voor staan. Juist kwam daar een politieagent, ik vertelde hem het geval en hij deed de bedriegster buiten komen en bracht ze hierheen.
Clementine Peeters werd ondervraagd over de haar ten laste gelegde feiten en zij ontkende hardnekkig ooit bij Van Overloop binnen geweest te zijn. Ze vluchtte weg omdat die dame steeds maar: dief, dief op haar riep.

Op datzelfde ogenblik kwam politieagent Petit binnen met de mededeling dat er bij Marie-Thérèse Van der Haegen, vrouw Fonck, visverkoopster te Aalst Leopoldstraat 6 (nu Kattestraat) twee potjes opgelegde rog ter waarde van 2 frank waren weggehaald op naam van Dhr. De Hert. Adjunct Commissaris Camiel Commerman liet vrouw Fonck naar het bureel komen maar zij herkende Clementine Peeters niet als de persoon die de rog komen halen was. Clementine verklaarde dat: Alice Bombeeck, Scherrestraat 98, de pleegster dier aftroggelarij geweest heeft, dat zij gezien heeft dat Alice Bombeeck de scherven der ledige rogkommen buiten wierp.
Adjunct commissaris Camiel Commerman begaf zich naar de Scherrestraat om een huiszoeking uit te voeren bij Clementine Peeters: …. een huiszoeking die leidt tot de ontdekking van een paar sletsen in veau mal gemerkt op de zaak, Clementine Peeters heeft gebloemde aan de voeten, die zij zegt gekocht te hebben van haren gebuur Tombeur Aloïs voor frs. 1,40 terwijl zij die in veau mal gekocht heeft van Alice Bombeeck die met Tombeur samenwoont. Sedert de aftroggelarij bij de weduwe Van Den Broeck hadden wij vermoedens op Alice Bombeeck. Nu maken wij van de gelegenheid gebruik haar te ondervragen haar ter haren huize over de voortkomst der schoenen door haar en haren bijzit verkocht . Zij beweert die sletsen in veau mal te hebben gekocht van Desmet, schoenmaker te Erpe en zegt dat Tombeur de andere had eer zij met hem woonde. Met hare toestemming doen wij eene huiszoeking en vinden op haar bed eene nieuwe sprei, in den koffer een stuk van het zelfde gehalte als de sprei, een stuk blauwgoed en twee onpare bottienen.
De sprei en het blauwgoed beweert zij op de merkt gekocht te hebben. De bottienen, zegt zij heeft Clementine Peeters haar gebracht om ze in haren koffer te verbergen, omdat haren man ze niet mocht zien, nog een paar lederen sletsen vinden wij op het portaal , deze beweert zij reeds lang te hebben. Na lang genoeg geloochend te hebben bekent zij 5vijf paar sletsen te zijn gaan halen bij Van den Bergh-Reinhard, Zoutstraat alhier. Het ellegoed bij de weduwe Van den Broeck. Zij bekent twee paar sletsen, veau mal en gebloemde verkocht te hebben aan Clementine Peeters en zegt dat Clementine Peeters de bottienen zelf is gaan halen bij Van Overloop.


Op zaterdag 6 mei rond 8 uur 's avonds kwam Dhr. Alfons Van Nerum op het politiebureel vertellen dat zijn plunje weer thuis was. Hij verklaarde: Deze avond is bij ons binnengekomen de persoon die mij vergezeld, en dien heeft mij de plunje teruggebracht zeggende dat zijn broeder Aloïs Tombeur dit bij hem gebracht had met het verzoek, ze er te mogen laten liggen.
Benoit Tombeur broer van Aloïs : Deze namiddag had mijne vrouw Elisa De Coninck hooren zeggen dat er door de politie achter een plunje gevraagd wierd. Vorige donderdag was mijne broeder Aloïs Tombeur mij komen vragen of hij die plunje bij mij mocht leggen. Dat zijne toekomende vrouw Alice Bombeeck ze gekocht had op alle weken n'en frank te betalen. Daar ik hem niet meer gezien heb en ik daar niet veel betrouwen in had en nog meer hoorende zeggen wat er gebeurd was ben ik zelf bij Mr. Van Nerum gegaan en heb hem gevraagd of hij die plunje niet herkende. Hij herkende ze seffens en ik heb ze hem gelaten.


Maandag 08 mei 1899 ging Pieter Van de Voorde, bakker te Aalst, Brusselschestraat 65 naar de politie: Op 21 april l.l. Kwam een mij onbekend vrouwspersoon een ½ pak chocolade en vijf appelsienen halen op naam van Clementine Byl, ik geriefde haar, maar daar haar handelswijze mij min of meer verdacht voorkwam volgde ik haar en ik zag haar inderdaad bij Byl binnengaan. Bakker Van de Voorde was daarmee gerustgesteld en ging er van uit dat de dochter Byl de rekening wel zou komen betalen. Helaas, er kwam niemand langs. Daags nadien ging bakker Van de Voorde verhaal halen bij Byl. Daar vertelde men dat zij niemand gezonden hadden. Tijdens een verklaring opgenomen door Adjunct Commissaris Commerman verklaarde Byl dat: Op dag en uur door Van de Voorde aangeduid is de genaamde Bombeeck Alice bij ons komen vragen naar Van er Meersch Nathalie. Wij begrepen eerst niet waarom zij dit deed maar toen den volgenden dag Van de Voorde ons de zaak vertelde begrepen wij dat zij alleen bij ons was binnengekomen om Van de Voorde te misleiden.

Op zaterdag 6 mei was Alice Bombeeck samen met Aloïs Tombeur in allerijl gevlucht naar Roubaix. Vermoedelijk kreeg ze wroeging en kwam terug naar Aalst want op dinsdag 16 mei 1899 om halfzes in de namiddag verklaarde ze aan commissaris Leopold Vernaeve het volgende: Ik beken de feiten mij ten laste gelegd, het is Clementine Peeters die mij opgestoken heeft die feiten te begaan en die mij de namen opgegeven heeft van de personen die ik moest noemen.
Op donderdag 18 mei confronteerde adjunct commissaris Camiel Commerman, Clementine Peeters met Alice Bombeeck: Na veel roepen en schreeuwen, bekent Clementine Peeters door een onvoorzichtigheid, en zich gevangen ziende dat zij waarlijk met Bombeeck de aftroggelarij beraamd had.


* Brusselschestraat = Pontstraat
**Scherrestraat, in 1901 Ajuinstraat, sinds 1927 Felix De Hertstraat
***In 1872 stond op de Franse straatplaat 'Rue De Derrière' gezien de dubbelzinnige betekenis 'van achteren...' werd een aanvraag ingediend om de straatnaam te wijzigen naar 'Rue Derrière l'eglise, in 1901 Onderwijsstraat
****Verdwenen straat die de Onderwijsstraat verbond met de Molenstraat

stephane
Berichten: 1688
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Berichtdoor stephane » 15 Okt 2022, 13:58

Op datzelfde ogenblik kwam politieagent Petit binnen met de mededeling dat er bij Marie-Thérèse Van der Haegen, vrouw Fonck, visverkoopster te Aalst Leopoldstraat 6 (nu Kattestraat) twee potjes opgelegde rog ter waarde van 2 frank waren weggehaald op naam van Dhr. De Hert. Adjunct Commissaris Camiel Commerman liet vrouw Fonck naar het bureel komen maar zij herkende Clementine Peeters niet als de persoon die de rog komen halen was. Clementine verklaarde dat: Alice Bombeeck, Scherrest

fragment uit bovenstaande tekst

hier zijn wat foutjes ingeslopen:

het is Marie-Thérèse Van Braekel (1847-1902), gehuwd met Petrus Fonck
Marie-Thérèse was herbergierster op huisnummer, 6 ze kluste bij in de viswinkel van Hector Arys-P. De Paepe op huisnummer, 14

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 16 Okt 2022, 09:56

hier zijn wat foutjes ingeslopen:
het is Marie-Thérèse Van Braekel (1847-1902), gehuwd met Petrus Fonck
Marie-Thérèse was herbergierster op huisnummer, 6 ze kluste bij in de viswinkel van Hector Arys-P. De Paepe op huisnummer, 14

Afbeelding

In eerste instantie heeft adjunct commissaris Commerman zich van naam vergist in het proces-verbaal (wat tegenwoordig toch wel serieuze gevolgen kan hebben). Verder misleidt hij de auteur van het stuk, (euhm, ik dus) met het adres van de aangeefster in het pv te plaatsen en niet het adres noch de naam van het slachtoffer van deze aftroggelarij. Het doet geen afbreuk aan het verhaal maar is wel een zoveelste mooie les om bronnen, indien mogelijk, meermaals te checken, ook al komen ze uit een proces-verbaal.

stephane
Berichten: 1688
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Berichtdoor stephane » 18 Okt 2022, 10:18

David,

mogelijk staan er nog fouten in de tekst, het viel mij op omdat ik bezig ben met een studie over de Kattestraat.
het zou interessant zijn de volledige tekst te controleren op mogelijke fouten ;)
ik vermoed dat het verslag toen, geklasseerd werd en niet meer gecontroleerd werd.

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

david
Berichten: 218
Lid geworden op: 17 Mei 2014, 18:40
Locatie: aalst

Re: Ere galerij: Andere sterke vrouwen

Berichtdoor david » 18 Okt 2022, 18:21

Stephane,
"het verslag" waarnaar je verwijst is een door mij gemaakte samenvatting van tientallen officiële processen-verbaal die ik verzameld heb in het archief om te gebruiken in onze publicatie "Misdaad in Aalst". Het is best mogelijk dat adjunct commissaris Commerman zich vergist heeft in namen en huisnummers. Ik heb (om de situatie te schetsen) zaken die hij in de processen-verbaal neerpende letterlijk overgenomen. Feiten die voor het verhaal relevant waren zijn uiteraard dubbel gecheckt. Ik onderzoek het werk en leven van adjunct commissaris Commerman al vele jaren. Mijn conclusie is dat hij, ondanks zijn ernstig machtsmisbruik en afwijkende seksuele driften, een zeer gedreven en nauwkeurig politieman was die ons een schat aan duidelijke informatie nagelaten heeft. Daarom twijfel ik sterk dat deze zaak indertijd geklasseerd werd. Zoals je weet is een onderzoek of een geschreven artikel nooit af, ik hoop dus in de toekomst nog meer informatie over de zaak terug te vinden. De toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
Ik begrijp uiteraard dat correcte namen en plaatsen voor jouw aard van geschiedschrijving enorm belangrijk zijn. Indien je meer informatie over de bronnen wenst, aarzel niet om me een PB te sturen.


Terug naar “Het alledaagse leven - het volksleven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten

Advertentie