Kloosterorden en Congregaties

Moderators: Alostum, janlouies, david

janlouies
Berichten: 765
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 17:18

Re: Kloosterorden in Pontstraat

Berichtdoor janlouies » 16 Sep 2014, 13:22

De Arme klaren zaten niet in een deel van het voormalige Theresianenklooster, maar er juist naast, links ervan; daarna kwam er een garage (rechterdeel van het inspringend pand naast nr.57).
Nr. 57 (nu Lyceum) was het huis Van Molle, dat op de wasplaats van het Theresianenklooster gebouwd werd. Op de plaats van het kapittel kwam het huis Moyersoen (nr. 55), de kerk werd het huis Boyé (nr. 53), de toegang en het spreekhuis (nr. 51) werden eerst spinhuis, dan tekenacademie, rijkswacht en ten slotte meisjesschool (Lyceum).

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Dames van Maria

Berichtdoor Jerommeke » 18 Sep 2014, 15:30

Dames van Maria.

De Dames van Maria werden opgericht door priester Constantin Guillaume Van Crombrugghe, rector van het St. Jozefcollege te Aalst.
Begin 1814 richtte hij een vereniging van godvruchtige vrouwen op die zich zouden toeleggen op de opvoeding en het onderwijs.
De congregatie kreeg de naam van Dochters van Maria en Jozef die later gewijzigd werd in Dames van Maria.

De eerste school werd in 1817 geopend in het "St. Jozefshuis" in een aangekocht huis rechtover de St. Martinuskerk.
Juffrouw Maria Coleta De Brandt opende er het eerste schooltje, bij haar overlijden in 1856 legateert zij haar huis en tuin aan de congregatie op voorwaarde dat de kantschool blijft bestaan en ieder jaar 217,68 frank prijzengeld wordt voorzien voor de beste leerlingen van deze kantschool.
Voorrang werd gegeven aan arme kinderen die er gratis onderwijs kregen in o.a. godsdienst, lezen, schrijven en kantwerken.
De opbrengst van dit kantwerk ging naar de ouders van deze arme kinderen.
In hetzelfde jaar opende Van Crombrugghe een zondagschool voor meisjes waar juffrouwen van de gegoede burgerklasse les gaven en een aparte zondagschool voor jongens in de kapel van de paters Jezuïeten waar leerlingen van het College les gaven.
In 1819 opende hij andermaal een nieuwe school bestemd voor arme kandidaat geestelijken in drie huizen op de hoek van de Kapellestraat en de Graanmarkt.
Tijdens de regering van Willem I werden het onderwijs en scholen in hun uitvoering beperkt, het Jezuiëtencollege werd in 1825 gesloten maar het onderwijs aan arme kinderen ging echter verder en onder vermomming van kantscholen ook het gewone onderwijs.
In 1830 werden het gesticht en de regel door Mgr. Van de Velde goedgekeurd alsook de regel van de Meisjes van Maria gezegd de Dames van Maria en werd tot het dragen van het kloosterkleed besloten.
Vanaf 1833 werden half-internen toegelaten en in 1834 kwam het pensionaat tot stand.
In 1860-61 werden een aantal kleine huisjes in de Achterstraat afgebroken en dank zij de steun van Van Crombrugghe werd op deze plaats een nieuwe school gebouwd.
Het schoolgebouw onderging van 1871 tot 1913 aanzienlijke verbouwingen.
In 1901 werd een deel van het voormalig Oud Hospitaal aangekocht waarop een beroepsschool werd gebouwd, later volgde nog de oprichting van een huishoudschool.
In januari 1935 werd een buitenverblijf "Goed Leven" aangekocht aan de Ninovesteenweg.
In october 1935 werd een afdeling Grieks-Latijnse humaniora opgericht.

Zie ook: viewtopic.php?f=34&t=995
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Franciscanessen

Berichtdoor Jerommeke » 18 Sep 2014, 16:29

Franciscanessen.

Dit is de algemene benaming voor vrouwelijke religieuzen die deel uitmaken van de derde orde van de H. Franciscus van Assisi.
Ze zijn voortgekomen uit de derde orde van boetvaardigheid met de door de paus Nicolaas IV in 1289 goedgekeurde derde-orde regel.
In 1521 heeft paus Leo X deze bestaande regel aangepast en onder jurisdictie van de Franciscanen geplaatst, paus Pius XI heeft deze regel in 1927 herzien en opnieuw aangepast.
Deze derde-orde regel is de basis voor alle religieuze congregaties van de derde-orde van de H. Franciscus van Assisi.
Iedere congregatie wordt geleid door haar eigen kloosterlijke wetgeving.
De Franciscanessen in België vonden hun oorsprong in Gent door toedoen van Theresia Crombeen die besloten had haar leven te wijden als geestelijke dochter van de derde orde van de H. Franciscus.
Zij kocht met haar vaderlijk erfdeel meerder kleine huisjes en hield zich bezig met het verlenen van gratis onderwijs aan arme kinderen.
De door haar opgerichte congregatie stond onder de bescherming van O. L. Vrouw, de H. Jozef, de H. Michaël en de H. Theresia.
De leden gingen ook zieken aan huis verzorgen en aanvaarden aalmoezen om in het onderhoud van de kosteloze school te kunnen voorzien.

Vestigingen in Aalst.

St. Jozef, St. Jozefstraat nr. 1.
In 1884 werd de vrije meisjesschool van de Vrijheidstraat naar de St. Jozefstraat overgebracht en op verzoek van pastoor D. Willems toevertrouwd aan de zusters Franciscanessen van Gent.
De zusters woonden eerst in een huis naast de pastoor aan de Dendermondse steenweg maar verhuisden in 1897 naar een huis naast de school.
Er bestond een overeenkomst dat de wereldlijke leraressen naarmate zij de school verlieten door zusters moesten vervangen worden.
In 1906 woonden hier al 15 dienstdoende zusters.
Sinds 1989 hebben deze zusters hier geen verblijfplaats meer.

St. Gudula, St. Gudulastraat nr. 2
De bijval van de school in de St. Jozefstraat was zo groot dat besloten werd een tweede school op te richten in een andere volkswijk.
Het onderwijs aan arme kinderen werd er eveneens toevertrouwd aan de zusters Franciscanessen.
Pastoor-deken Roelandts verschafte de grond en het geld om een nieuwe school te bouwen.
Vanaf september 1909 gingen dagelijks drie zusters van de St. Jozefstraat naar de St. Gudulastraat.
In het begin gingen zij 's middags eten in het hospitaal en keerden 's avonds naar de St. Jozefstraat terug.
In 1910 werd er voor hen een nieuw woonhuis gebouwd in de St. Gudulastraat.

Afbeelding

St. Anna, Spaarzaamheidstraat nr. 29
Deze Vrije Lagere Meisjes- en Kleuterschool der Zusters Franciscanessen werd ingewijd in augustus 1930 door kanunnik De Keyser in aanwezigheid van pastoor J. De Cock.
De nieuwe school werd gebouwd door de firma Peynsaert naar een ontwerp van stadsarchitect Triphon De Smet.

Afbeelding
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Gasthuisbegaarden

Berichtdoor Jerommeke » 18 Sep 2014, 17:04

Gasthuisbegaarden.

Begaarden waren mannen die gemeenschappelijk leefden, zonder kloostergeloften.
Zij waren afkomstig uit de lagere volksklassen en voorzagen in hun onderhoud door weven en probeerden de deugden van de begijnen te volgen.
Van deze pogingen kwam meestal niet al te veel in huis, zij werden ook niet zo geacht als de begijnen, zij hadden geen eigen priesters en werden meestal afkeurend bekeken door de bevolking.
Hun naam werd synoniem voor leegloper en huichelaar en zij werden veelal spottend behandeld.
Hun congregatie geraakte in verdenking van onkerkelijke gezindheid, zij werden geassocieerd met de sekte van de Vrije Gedachte.
Om aan vervolging te ontkomen sloten velen zich aan bij de Dominicanen en de derde orde van de H. Franciscus.
Omdat de verdenking van ketterij bleef bestaan verbood het concilie van Vienne in 1312 de verenigingen van begaarden maar de niet verdachte mochten van paus Johannes XXII verder blijven bestaan.

In Aalst werkten de begaarden in het O. L. Vrouw Gasthuis "Ter Sterre" aan de Pontstraatpoort.
Dit was een opvangtehuis voor reizigers dat door Diederik van de Elzas rond 1120 zou zijn opgericht.
Zij hielden zich voornamelijk bezig met het verplegen van zieken, krankzinnigen en melaatsen, het verlenen van bijstand aan stervenden en het begraven van arme mensen.
In de loop van de 14de eeuw waren het ideaal, de bezieling en de tucht in deze gemeenschap zo slecht gevorderd dat ze op bevel van hogerhand werd opgeheven.
Hun werkzaamheden werden na 1380 overgenomen door de Wilhelmieten.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Gasthuiszusters van de H. Augustinus

Berichtdoor Jerommeke » 19 Sep 2014, 14:06

Gasthuiszusters van de H. Augustinus.

Dit onderwerp werd al uitvoerig behandeld.

Zie volgende onderwerpen:

viewtopic.php?f=33&t=918

viewtopic.php?f=33&t=919

viewtopic.php?f=33&t=909
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Grauwe Zusters of Annunciaten

Berichtdoor Jerommeke » 19 Sep 2014, 14:14

Grauwe Zusters, Grauwzusters, Grijze Zusters of Annunciaten.

Deze kloosterorde werd in 1501 gesticht door de nadien heilig verklaarde Johanna van Valois en was toegewijd zich aan de "tien deugden van Onze-Lieve-Vrouw".

Paus Alexander VI keurde het initiatief goed en in oktober 1502 werden de eerste monialen geprofest.
In 1517 keurde paus Leo X de regels van de orde goed en plaatste het onder jurisdictie van de Franciscanen.
Gilbert Nicolas, beter bekend als Gabriel-Maria, de biechtvader van de ordestichteres Johanna van Valois, werd vanaf het begin bij de leiding van de orde betrokken.
De orde werd als gevolg van de onteigening van bezittingen van de kerk in veel landen opgeheven.
De eerste maatregelen tegen de Annunciaten volgden als rechtstreeks gevolg van de Jozefijnse hervormingen rond 1782 waarin sommige kloosters als nutteloos werden aanzien.
De Franse Revolutie maakte een voorlopig einde aan het bestaan van de Annunciaten in heel Frankrijk.

Het klooster in Aalst werd rond 1450 opgericht met financiële steun van de rijke Aalsterse schepen Dirk Teerpenninck.
De orde genoot de steun van vele rijke burgers wat hen toeliet verschillende bouwwerken uit te voeren.
In 1456 kregen zij op verzoek van de hertogin van Bourgondië, van het stadsbestuur een schenking van 24 pond parisis voor het bouwen van een nieuwe kapel, zoals blijkt uit de volgende stadsrekening:
"Ghegheven in aelmoessenen der Grauwen zusteren van Aelst, van St. Franciscus ordene, in hulpen ter edicie van eener nieuwe capelle, die zij gaen doen maeken, daertoe onze ghenadighde vrauwe ende princhesse, de hertoghinne van Bourgoingnen, der stede ghebeden heeft bi huere beslotene letteren, dat men hemlieden hulpe ende secours doen zoude, XXIIII libre."
In 1506 kregen zij nogmaals dezelfde som voor het bouwen "van eenen scoonen nieuwen reftere" en drie jaar later 12 pond parisis "oock in aelmoessenen ende ter reparatie van hueren nieuwen reftere".

De kloosterorde volgde oorspronkelijk de regel van de H. Franciscus maar een strengere leefregel willende volgen namen de Aalsterse zusters de leefregel van de Annunciaten aan.
De kloosteroverste was de gardiaan van de Minderbroeders uit Brussel en een drietal paters Recoletten zorgden voor de kerkdienst in de kloosterkapel.
Het klooster werd in de 16de eeuw door de Geuzen volledig verwoest.
De kerk werd hersteld in 1591 en vanaf 1597 konden de zusters opnieuw hun intrek nemen in het nieuwe klooster.
Het klooster stond in 1540 ook bekend als het klooster van Nazareth.
Tussen 1628 en 1647 werden de gebouwen aanzienlijk vergroot door de aankoop van aanpalende huizen.
In het begin van de 18de eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd.
Rond 1783 verkregen de zusters de toelating om in hun klooster een pensionaat in te richten.
Het klooster stond aan de Stampaerts Hoecke of Sompthoeck (nadien Nazarethstraat, later Hoogstraat en momenteel Louis D' Haeseleerstraat genoemd).
In 1797 tijdens de Franse Revolutie werden de zusters verjaagd en hun eigendommen openbaar verkocht aan o.a. Joannes Baptista Teirlinck.
Een gedeelte werd later in gebruik genomen als kazerne en katoendrukkerij.
Overblijfselen zijn terug te vinden in de Koer Levionnois waar in sommige huizen eikenhouten trappen, marmeren vloeren en versierde gewelven werden aangetroffen.
Boven de deur van één van de huizen zit onder een dikke laag kalk een gedenksteen verborgen.
In hetzelfde huis ligt op de koer een blauw grafsteentje met als opschrift: Sr. I. HOFMANS, DEN 15 MEY 1753.
De vloer klinkt er hol, misschien zit er hieronder nog het een en ander verborgen.
Op overblijfselen van het vrij groot complex werd in 1836 het klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen opgericht.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Re: Kloosterorden in Pontstraat

Berichtdoor Jerommeke » 19 Sep 2014, 15:58

janlouies schreef:De Arme klaren zaten niet in een deel van het voormalige Theresianenklooster, maar er juist naast, links ervan; daarna kwam er een garage (rechterdeel van het inspringend pand naast nr.57).
Nr. 57 (nu Lyceum) was het huis Van Molle, dat op de wasplaats van het Theresianenklooster gebouwd werd. Op de plaats van het kapittel kwam het huis Moyersoen (nr. 55), de kerk werd het huis Boyé (nr. 53), de toegang en het spreekhuis (nr. 51) werden eerst spinhuis, dan tekenacademie, rijkswacht en ten slotte meisjesschool (Lyceum).


Gegevens volgens Petrus Van Nuffel in Aalst Historiek der Oude Straten.

Rechtover het Begijnhof wordt de aandacht des wandelaars getrokken op de fraaie poortomlijsting, uit blauwen hardsteen gebeiteld en met wit marmeren opschrift ANNA JOSEPHA THERESIA versierd, van het voormalig Theresianenklooster, "daar nu jeghenwoordich inne zyn woonende de gherefugeerde Carmelitersen van sHertogenbosch"
Den 16 Januari 1786 wierd een vleugel, voorteyds deel gemaect hebbende van het gesuprimeerde clooster der Theresianen verkocht aan Jacobus Wauters, die er de auberge Brussel opende, alsmede aan Jozef van Hecke en Cornelis Maetens.
Dit laatste gedeelte kwam vervolgens aan Eugeen Biebuyck, gehuwd met Joanna Lavendey, dochter van eenen gekenden goudsmid onzer stad, hunne dochter Pelagia huwde den hopkoopman Jozef Boëye, uit deze echt werd geboren de huidige bewoner van het huis nr. 57, M. Joost Boëye.
Een andere vleugel van het sticht gebruikte men, te beginnen van September 1784 tot Spinhuis, de meester schaliedekker de Bie trok dit jaar 198 guldens voor herstellingen gedaen aen het deel der Theresianen, gebruykt by kinderen aldaer spinnende.
Ten jare 1801 zag men in dit gebouw de stedelijke Teekenacademie ingericht, en was hetzelfde bewoond door den bestuurder der kunstschool.
Guillaume van Buscum , zijne echtgenoote Geertruyde Ryckaert en hunnen zoon Willem; men bewonderde er eene trapleuning met het beeld van den eersten Consul Napoleon Bonaparte.
In 1826 was hier de Gendarmerie gehuisvest.
Ten jare 1866 opende er Mejuffer Coleta Desprez een privaat onderwijsgesticht voor meisjes en sinds 1879 bestaat hier de Staatsmiddelbare Meisjesschool.
Gedurende een kort tijdsbestek werd er ook de stedelijke muziekschool gehouden die rond 1880 verhuisde naar de Nieuwstraat.
Waar zich de kerk en het koor der Theresianen bevonden werd dank zij de giften der Gentenaar A. de Rouck den 3 September 1856 het klooster der Arme Claren of Coletienen geopend.
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

janlouies
Berichten: 765
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 17:18

Re: Kloosterorden en Congregaties

Berichtdoor janlouies » 20 Sep 2014, 10:23

Petrus Van Nuffel klopte er weel eens meer naast! Het was Maetens die de kerk(toren) afbrak om er zijn herenhuis te bouwen, omstreeks 1790. De rest van kerk (het koor) bestaat zelfs nog, het is nu de achtervleugel van het huis Boyé en de prachtige zolder wordt in de nabije toekomst gerestaureerd. De herberg Brussel werd in het laatste deel ingericht (washuis) en na een korte periode vervangen door het huis 'Van Molle'.

Gebruikersavatar
Jerommeke
Berichten: 10024
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:14
Locatie: Aalst

Jezuïeten

Berichtdoor Jerommeke » 20 Sep 2014, 15:39

Jezuïeten.

De basis van de oprichting van de Jezuïetenorde werd in augustus 1534 gelegd in de kapel van Montmartre te Parijs door Ignatius van Loyola.
Tegen de oprichting ervan rees aanvankelijk verzet door de Commissie der Kardinalen omdat men op dat moment streefde naar een vermindering van de bestaande orden.
Pas op 27 september 1540 gaf paus Paulus III de officiële goedkeuring tot oprichting van de nieuwe orde onder de naam Sociëteit van Jezus.
De vorming en opleiding van de ordeleden is er één van zeer lange duur:
1. Twee jaar noviciaat, dan volgt het afleggen van de eerste gelofte.
2. Eén of twee jaar junioraat, herhaling van de gymnasium studies.
3. Drie jaar filosofie.
4. Drie tot vijf jaar college.
5. Vier jaar theologie, hierna volgt de priesterwijding.
6. Na de priesterwijding nog één jaar noviciaat waarna de laatste geloften mogen afgelegd worden.

De Jezuïeten slaagden er niet in zich op de achtergrond te houden en zij kregen hierdoor in de hoogste kringen meer vijanden dan vrienden.
Vanaf midden de 18de eeuw werd de Jezuïetenorde op vele manieren met de ondergang bedreigd.
In 1773 werd door paus Clemens XIV, onder druk van meerdere vorsten, de Jezuïtenorde afgeschaft en werden niet alleen het Aalsters Jezuïtencollege maar ook al hun andere colleges gesloten waarna de liquidatie van al hun roerende en onroerende bezittingen volgde.
De Jezuïeten gingen in ballingschap, uitgezonderd in Pruisen en Rusland waar de paus geen gezag had, bleven zij bestaan.
De orde werd in 1814 door paus Pius VII opnieuw opgericht.
In 1914 en 1980 konden zij op het nippertje vermijden onder pauselijke curatele te worden gesteld toen er, al dan niet, twijfel gerezen was over hun gehoorzaamheid aan de paus.

Tussen 1560 en 1580 predikte in Aalst de uit Brussel afkomstige pater Eleutherius Dupont.
Hij vond onderdak bij het echtpaar Jacob Wils - Maria Huysmans in de Pontstraat.
Zij overleden op 15-08-1581 aan de pest, zonder afstammelingen.
Bij testament lieten zij hun eigendeom "De Raeme" in de Pontstraat plus enkele landerijen na aan de Jezuïeten met de wens om er een klooster op te richten.
De Jezuïeten kregen van het stadsbestuur op 21-08-1619 de toelating om een school op te richten.
Op 27-03-1620 openden twee paters een voorbereidende afdeling in een door de stad gehuurd huis in de Nieuwstraat.
Het was aanvankelijk een elementaire school of een voorbereidende school die aan de humaniora voorafging.
Dank zij de financiële steun van het stadsbestuur en enkele rijke burgers werd in 1620 in de Pontstraat nog meer terrein aangekocht waarop tussen 1622 en 1624 meerdere klaslokalen werden opgericht.
Vanaf 1624 toen de school vijf humanioraklassen telde mocht zij de naam "collegium" dragen.
Het doel van deze school was: "met de bijstand van de goddelijke genade niet enkel naar de zaligheid en de vervolmaking van de eigen ziel te streven, maar zich ook met alle kracht toe te leggen op het zieleheil en de vervolmaking van de naaste".
Het Aalsters Jezuïetencollege zou zich in de loop van zijn bestaan ontwikkelen als belangrijkste onderwijsinstelling in de stad en ver daar buiten.
Als gevolg van het in aantal toenemende leerlingen werd de school stelselmatig vergroot.
Na de sluiting in 1773 volgde bijna onmiddellijk de opening van het "Collegium Theresianum" en het "Landspensionaat", (1773 tot 1794).
Tijdens de Franse Revolutie werd de school gewijzigd in "Collège Municipale", achtereenvolgens kreeg de school nog de volgende benamingen: "Hollandse School", "Gymnasium Alostanum, "Bischoppelijk College", "Stedelijk College" en vanaf 1831 "St. Jozefcollege".
Na de heroprichting van de orde in 1814 keerden de Jezuïeten pas in 1831 naar Aalst terug.
De heropening van de school werd een succes en het Nederlands ging meer en meer het Frans als onderwijstaal vervangen.

Op 19 maart 2005 namen de Jezuïeten voor goed afscheid van Aalst en werd de school overgedragen aan de lokale collegegemeenschap.

Afbeelding

Afbeelding
Het verleden is niet wat er gebeurd is, het is wat wij ons ervan herinneren.

willykiekens
Berichten: 874
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 09:46

Re: Kloosterorden en Congregaties

Berichtdoor willykiekens » 20 Sep 2014, 16:31

Als je in die tijd als vrijgezel nog niet voldoende roepingskeuze had was je allicht niet uitverkoren om het "LICHT" te zien.


Terug naar “Kerken, Kapellen, pastoors en hun parochianen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie