St. Martinuskerk

Moderators: Alostum, janlouies, david

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 30 Jun 2017, 16:31

Op 1 juli 2017 start de vijfde fase van de restauratie van de Sint-Martinuskerk en sluit de kerk haar deuren tot januari 2018.
Deken Marc Verwaeren “In het 2de hoofdstuk van het Johannesevangelie staat geschreven, ik citeer: Jezus sprak: Breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden merkten Jezus op: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Zult Gij hem dan in 3 dagen doen herrijzen?
Goede mensen: 46 jaar gewerkt aan de tempel te Jeruzalem destijds. Dat is niet niks: maar dat is niks vergelijken met onze kerk: 180 jaar is aan deze Sint-Martinuskerk gebouwd. We gaan dus meer dan drie dagen nodig hebben voor de komende werken!
Als kerkgemeenschap zijn we bijzonder blij dat het nu echt wel vooruit gaat in het restauratiedossier van onze kerk. We zijn de subsidiërende overheden, de Vlaamse overheid en in het bijzonder ook de stad dankbaar dat ze hun sterke schouders onder dit dossier hebben gezet. Heel veel dank ook aan de leden van de kerkraad, in zonder aan onze "graugt voot,~ 02‘44« secretaris de heer Luc Robijns, die dit dossier van heel nabij opvolgt, en met grote deskundigheid.
De komende weken worden 18 putten gemaakt in onze kerk voor de aanleg van de verwarming, met het nodige archeologisch onderzoek. Vele van onze gelovigen maakten zich de afgelopen weken zorgen: wanneer gaat ons kerk weer open. Vele stadsgenoten houden echt van deze kerk. Sommigen houden er echt aan hier wekelijks te kunnen vieren, en ook hier in hun kerk begraven te kunnen worden. We hopen en rekenen dan ook op de bekwaamheid van de aannemer, de archeologen, de werkmannen die hier aan de slag zullen gaan. En we hopen echt dat we vanaf nieuwjaar onze kerk opnieuw ter beschikking hebben voor onze kerkelijke uitvaarten. Met onze wekelijkse zondagsviering wachten we nog tot met Pasen, om er dan een eelaI verrijzenisfeest te kunnen van maken. Ik wil graag allen danken die reeds in vroegere fases deze kerk hun glorie teruggaven, vanaf de restauratie in 2003. De komende 10 jaar worden een uitdaging voor iedereen om de pracht van onze kerk te herontdekken. Ik ben ook bijzonder blij dat het oorspronkelijk ruiterbeeld van Sint-Maarten dat tot 1901 hier in de kerk stond, ondertussen in Antwerpen deskundig wordt gerestaureerd onder de leiding van professor lndekeu, samen met zijn studenten.”
 
"De Sint-Martinuskerk is de hoofdkerk van Aalst. Het is niet alleen een religieus gebouw maar ook een monument dat eeuwen geschiedenis heeft meegemaakt en dus deel uitmaakt van het DNA van deze stad", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).
 
"Deze fase in de restauratie is de meest ingrijpende voor de bezoeker. Ze zorgt ervoor dat "d'Aa Keirk", die ook de "Kaa Keirk" genoemd wordt inmiddels, aangenamer en beschikbaarder zal worden", zegt schepen van Kerkfabrieken lwein De Koninck (CD&V). "Hierdoor wordt de herbestemming van de Sint-Jozefskerk mogelijk. Dit werd afgelopen dinsdag op de gemeenteraad zo definitief politiek aanvaard met de goedkeuring van het Kerkenbeleidsplan".
 
Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ziet een internationale link in dit dossier. "De restauratie van de kerk genoemd naar onze patroonheilige is indrukwekkend. Deze verloopt volgens de principes van "slow architecture", een Engels woord voor verschillende fases . We hebben het steeds over verschillende fases, we zijn niet alleen met deze werkwijze. In Barcelona zal de Sagrada Familia af zijn in het jaar 2026, wij mikken op 2027."

bron Aalst.TV 30/06/2017

Volg de restauratie op Facebook:

https://www.facebook.com/sintmartinuskerkaalst/

of de site:

http://visit-aalst.be/overzicht/sint-Martinuskerkstephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 25 Jul 2017, 10:03

archeologie zomer 2017

De archeologen zijn nu bijna 3 weken aan de slag en hebben inmiddels al heel wat begravingen gevonden. Interessant daarbij is dat (rijke) gelovigen met hun hoofd naar het westen zijn gepositioneerd, zodat hun blik op het oosten is gericht en ze Christus kunnen aanschouwen. Geestelijken daarentegen liggen met hun hoofd in het oosten zodat ze naar de gelovigen in het westen kunnen kijken. ⚰️ #sintmartinuskerkaalst #archeologie #woensdagweetje © SOLVA Dienst Archeologie

deel1

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 18 Aug 2017, 09:47

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN WERPEN NIEUW LICHT OP GESCHIEDENIS AALST
Sint-Martinuskerk geeft geheimen prijs

De eerste Aalstenaars settelden zich in de 5de-6de eeuw na Christus aan de Dender, maar in tegenstelling tot wat Aalsterse kinderen op school leren, beperkte hun woongebied zich niet tot de omgeving van de Oude Vismarkt. Archeologisch onderzoek in de Sint-Martinuskerk en andere vondsten elders wijzen erop dat er al vroeg bewoning was, meer bepaald van de Dender tot de Molenstraat en de Grote Markt, en van het Sint-Jozefscollege tot aan de Burchtstraat.

Naar aanleiding van nieuwe vloerverwarming in de Sint-Martinuskerk werd gestart met archeologische opgravingen. Die archeologen deden enkele zeer bijzondere vondsten in het oude gebouw. Botten, beenderen, schedels en soms volledige skeletten.

In en rond het koor werden reeds verscheidene graven aangetroffen. "Alle graven hadden, geheel volgens de christelijke traditie, een west-oost oriëntatie. De gelovigen werden hierbij met het hoofd in het westen gepositioneerd.

Wederopstanding
Op deze manier was hun blik naar het oosten gericht, zodat ze tijdens de wederopstanding Christus konden aanschouwen", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Mannelijke geestelijken lagen dan weer met het hoofd in het oosten, zodat ze hun blik naar de gelovigen gericht hadden. De meerderheid van de begravingen gebeurde in een eenvoudige grafkist. In enkele gevallen werd een grafkelder in baksteen aangetroffen. Overige stenen structuren die reeds zijn opgegraven, zijn de funderingen van pijlers van de huidige kooromgang."

Dat er skeletten zouden gevonden worden in de kerk, is geen verrassing. "Misschien nog interessanter is dat we vermoedelijk restanten hebben gevonden van de vorige kerk. Onder de vloer hebben we nu massieve Doornikse blauwe steen gevonden, die we niet kunnen linken aan het huidige gebouw", zegt archeoloog Bart Cherreté.

Gecorrigeerd
Op school leren Aalsterse kinderen dat de eerste bewoners zich gevestigd hadden waar nu het stadsarchief is. "De vondsten in de Sint-Martinuskerk en die van de laatste jaren elders in de stad wijzen erop dat de omgeving waar de eerste Aalstenaars woonden toch groter was dan dat wat de geschiedenisboeken vertellen. Dat verhaal moet gecorrigeerd worden. Het vroege Aalst omvatte de omgeving van de Oude Vismarkt, Molenstraat, Grote Markt, de speelplaats het van Sint-Jozefscollege en de Burchtstraat. Daar vinden we de oudste sporen terug. Zo hebben we een Merovingisch houten gebouw uit de 5de eeuw ontdekt onder de speelplaats van het college en een Byzantijnse munt uit de 6de eeuw ter hoogte van het stadsarchief."

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vindt dat Aalst zich meer op cultuurhistorisch vlak moet profileren. "De prachtige Sint-Martinuskerk, lange tijd de enige parochiekerk van de stad, is een van de parels aan onze Aalsterse kroon", zegt hij.

Op zondag 20 augustus is er een rondleiding van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Meer op www.sintmartinuskerk.be.

bron HLN 18.08.2017

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 22 Aug 2017, 10:08

Foto's deel 2 archeologische rondleiding

22.08.2017
sommige foto's zijn wazig, mogelijk door de kerkgeesten ;)

Enkele fundering restanten in Doornikse steen van de eerste kerk (?) zijn gevonden

Vanwege het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in de eeuwenoude Martinuskerk in Aalst (BE) zijn er honderden skeletten blootgelegd.
Skeletten
De gevonden skeletten lagen geheel volgens Christelijke traditie oost-west georiënteerd, omdat volgens de gelovigen de wederopstanding van Christus in het oosten plaatsvindt. De geestelijken lagen daarentegen met hun hoofd naar het oosten. Zo konden zij een blik werpen op de gelovigen. Over het algemeen werden de doden begraven in simpele kisten. Een enkeling werd in een bakstenen kelder aangetroffen.
Keizer Jozef II
De bouw van de middeleeuwse kerk startte in 1480 en duurde ongeveer 150 jaar. De gewoonte om in de kerk te begraven duurde tot 1784 en was alleen mogelijk voor mensen die dat konden betalen. De Oostenrijkse keizer Jozef II bepaalde in 1784 dat de doden alleen nog buiten de stadsmuren begraven mochten worden.
Karolingische sporen
De archeologen stuitten tijdens hun onderzoek op sporen die mogelijk uit de Karolingische tijd dateren. Of de sporen tot een eventuele vroegmiddeleeuwse voorganger van de Sint Martinuskerk behoren wordt verder onderzocht.


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 25 Sep 2017, 13:09

De Middaglijn van Gent. Een historische schets

In het statige peristylium van de Aula in de Volderstraat ligt sinds 1838 een merkwaardige koperen lijn. De zonnestralen die vanuit een kegelvormig gat in het dak in de ruimte binnenschijnen, kruisen de meridiaanlijn precies op de middag. Dit soort middaglijnen werden over heel België aangebracht en waren nodig om tot een uniforme tijdrekening te komen. Ook Aalst heeft een middaglijn in de Sint Martinuskerk. Het was de wetenschappelijke oplossing voor een praktisch en nationaal probleem. In Gent was er geen symbolischere plek om de meridiaanlijn te plaatsen dan het nieuwe feestpaleis van de universiteit, die ‘Tempel van de Wetenschap’.
Een uurregeling voor het Belgische spoornet. In 1837 rijdt de eerste trein onder klokken- en beiaardgelui Gent binnen via de onbebouwde Muinkmeersen achter de Sint-Pietersabdij. Het uitzicht op de Kuip van Gent met haar statige torens biedt de reizigers een onvergetelijke aanblik. De uitbouw van het spoorwegnet heeft grote gevolgen voor de Belgische tijdrekening. Op dat moment heeft elk dorp en elke stad zo een beetje zijn eigen tijdrekening op basis van zonnewijzers, wat het onmogelijk maakt de treinen ‘op tijd’ te laten rijden.
De komst van een nationaal spoornet vereist een vaste tijdsopgave en dus een uniforme uurregeling. Bij koninklijk besluit van 22 februari 1836 beslist de Belgische regering om in Antwerpen, Gent en Luik ‘meridiaankijkers’ te plaatsen waarmee de astronomische middag kan worden berekend. De wiskundige Adolphe Quetelet krijgt de opdracht om deze uniforme tijdrekening te organiseren.

Adolphe Quetelet. Quetelet is op dat moment directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België, die op zijn eigen aansturen was opgericht in 1826. De Gentenaar is samen met Hippolyte Metdepenningen en Joseph Boddaert de eerste alumnus van de Gentse rijksuniversiteit en het prototype van de ‘nationale wetenschapper’. Gedurende zijn hele loopbaan stelt hij zijn wetenschappelijk werk ten dienste van de staat. Quetelet is geïnteresseerd in de ‘wetenschap van de samenleving’ en zal vooral bekendheid verwerven als statisticus. In 1836 is hij de geknipte man om de uniforme tijdrekening te organiseren.

Meridiaanlijn. Behalve meridiaankijkers worden over het hele land in grote gebouwen zoals kathedralen en stations eenenveertig koperen meridiaanlijnen geplaatst. Het zonlicht, dat vanuit een opening in het dak van oost naar west binnenstraalt, kruist deze lijn op het moment van de ‘ware middag’, om twaalf uur zonnetijd. Deze middaglijnen zijn nauwkeuriger dan zonnewijzers en kunnen de middag tot op tien seconden precies bepalen.
In 1838 krijgt ook de vestibule van de Aula zo een middaglijn. De koperen lijn is eenentwintig meter lang en loopt door de vestibule heen over de marmeren trap richting feestzaal. Vlak onder de koepel van het dak van de vestibule wordt een opening, een oculus, aangebracht, waardoor het zonlicht kan binnenstralen.
Een overbodig observatorium. Amper twee jaar na de installatie van de meridiaankijkers zijn ze alweer overbodig. De tijd wordt dan verspreid via klokken die op de treinen zelf aanwezig zijn en de komst van de telegraaf in 1840 maakt het mogelijk de tijd rechtstreeks vanuit Brussel door te seinen. Het observatorium boven de Aula wordt verlaten en slechts sporadisch gebruikt voor de praktijklessen sterrenkunde.

volledige tekst en bron: http://www.cultuurinbeeld.be/index.php/ ... chets.html


Aalst

Ook in deze stad ligt een middaglijn in de hoofdkerk, de Sint-Martinus op het Sint-Martinusplein. Natuurlijk koos Quetelet steeds de zuidzijde waar de zon rond de middag haar hoogste stand bereikt, zodat ook te Aalst zijn middaglijn vertrekt aan het zuidportaal en dan naar het midden van de kerk loopt. In een glasraam boven dat portaal is nog het gat te zien waar de zon moest binnentreden, maar het messing is niet langer op de lijn aanwezig. Dat koper diende om de straal beter te zien weerkaatsen.

volledige tekst en bron: http://www.hetstillepand.be/quetelet.html

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

janlouies
Berichten: 772
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 17:18

St. Martinuskerk Raad het juiste uur

Berichtdoor janlouies » 25 Sep 2017, 17:01

Die koperen lijnen zijn zo lang omdat in de zomer de zon hoger staat. Dan valt de straal in onze kerk dicht bij het raam. In de winter valt ze veel verder, tot voorbij het huidige altaar. Dat altaar kwam er pas in de jaren 1960.
Vraagje: welke tijd werd toen in België gebruikt? Die van Brussel? Hoeveel(fracties van) seconden moet men dan van de Aalsterse middaglijn van corrigeren om de juiste trein tijd vast te stellen? Of stak het niet zo nauw omdat toen de treinen ook al niet zonder vertraging reden?

Yannicko
Berichten: 69
Lid geworden op: 24 Mei 2014, 00:09

Re: St. Martinuskerk Raad het juiste uur

Berichtdoor Yannicko » 03 Okt 2017, 12:54

janlouies schreef:Die koperen lijnen zijn zo lang omdat in de zomer de zon hoger staat. Dan valt de straal in onze kerk dicht bij het raam. In de winter valt ze veel verder, tot voorbij het huidige altaar. Dat altaar kwam er pas in de jaren 1960.
Vraagje: welke tijd werd toen in België gebruikt? Die van Brussel? Hoeveel(fracties van) seconden moet men dan van de Aalsterse middaglijn van corrigeren om de juiste trein tijd vast te stellen? Of stak het niet zo nauw omdat toen de treinen ook al niet zonder vertraging reden?


Ik geloof dat bij de oprichting van de eerste treinmaatschappijen, men het Mechelse uur nam als maatstaf voor gans België.

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 11 Jan 2018, 14:17

Engelen met blozende wangetjes

In de Sint-Martinuskerk van Aalst zijn unieke schilderingen teruggevonden op een beeldhouwwerk uit de 17de eeuw. Deze meerkleurige schilderingen zaten eeuwen lang verborgen onder dikke lagen verf. De beelden tonen prachtige details: van blozende wangen tot uitgewerkte schaduwpartijen.
In het koor van de Sint-Martinuskerk in Aalst staat een uniek bouwwerk. Een stenen toren van ongeveer 8 meter hoog en 3,3 meter breed gebouwd voor het bewaren van hosties. De toren is opgebouwd en versierd met niet minder dan 38 beelden en talrijke reliëfs. Dit unieke beeldhouwwerk uit 1604 is van de hand van Hiëronymus Du Quesnoy de Oude, beter bekend als de ontwerper van Manneke Pis.

In het najaar van 2017 startte het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) met de restauratie van dit uitzonderlijk kunstwerk, ook wel de sacramentstoren genaamd. Tijdens het vooronderzoek kwamen originele, meerkleurige schilderingen aan het licht. Deze schilderingen waren op sommige plaatsen vier tot negen keer overschilderd.
Zo werd duidelijk dat sommige beelden oorspronkelijk versierd waren met blozende wangen, felroze oren en donkerbruine wenkbrauwen. Op andere plaatsen werden dan weer decoratieve elementen in bladgoud en uitgewerkte schaduwpartijen teruggevonden. Dat het beeldhouwwerk van hoge kwaliteit is, bewijzen onder andere de uitgewerkte buikspieren van de kleine engeltjes.
De beelden worden gedemonteerd en overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) voor verder onderzoek en behandeling. De architectuur van de sacramentstoren wordt ter plaatste behandeld. Meer onderzoek is noodzakelijk om het verdere verloop van de restauratie te bepalen. Wat wel zeker is, is dat het hier gaat om een uitzonderlijke vondst van 17de -eeuwse schilderingen.

bron visit-Aalst 01/2017

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 28 Feb 2018, 10:12

Niet enkel binnen de kerk werden er mensen begraven, ook rond de kerk waren er begraafplaatsen. Tussen de 2 oorlogen werden de stenen grafplaten die tegen de muren van de kerk stonden verwijderd en hergebruikt. ( door steenkapper Verhulst, Keizersplein )

Dus als men rond de kerk graaft kan men restanten van botten tegen komen, spijtig dat men hier geen respect toont voor de overledene!

foto 28/02/2018

Afbeelding

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst

stephane
Berichten: 1539
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: St. Martinuskerk

Berichtdoor stephane » 28 Mar 2018, 15:06

“Openingsmoment Sint-Martinuskerk 28 maart 2018. Een pastoor kan niet anders dan tevreden zijn als een kerk wordt geopend. Tegenwoordig zijn we vaak bezig met de omgekeerde beweging: het sluiten van kerken. Maar vandaag is het anders, we openen opnieuw deze dekenale Sint-Martinuskerk voor de eredienst. En dat is met grote vreugde. Dit gebouw heeft ook zoveel te bieden. We willen dan ook graag waar mogelijk meehelpen aan de ontsluiting van dit kerkgebouw, voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de eredienst en daar geen afbreuk aan doen. … De ouderen onder ons hebben nog de kolenkachels gekend, die met Allerheiligen werden geïnstalleerd en tegen Pasen terug werden opgeborgen. Als deze kachels al werden aangestoken verschroeide men aan de voorzijde en bevroor men aan de achterzijde. Ook niet ideaal. Gas werd gebruikt voor verlichting van 1855 tot 1922, maar niet echt voor verwarming. Begin jaren 1960 ontwierp de Firma Mahr voor deze kerk een verwarming met warme lucht. Wegens de ingrijpende werken in de ondergrond die de aanleg van dergelijke installatie toen vereiste — en van archeologische opvolging was toen nog geen sprake -werd gezocht naar een "zachtere oplossing", waarbij de ondergrond minder moest worden beroerd. Zo werd in het VTI, onder leiding van Ingr. Valère Van Haver en zijn collega's een alternatief systeem ontworpen, bestaande uit negen warmtewisselaars, gevoed door stoom van de stadsverwarming, waarvan er drie gelijkvloers stonden opgesteld en zes op de zolders van de lage beuken. Het weze gezegd dat dit vrij revolutionair was en een tussenvorm tussen de klassieke warmeluchtinstallatie en wat nu in de nieuwe installatie is gerealiseerd. … De verschillende mogelijkheden werden grondig onderzocht, waaronder een experiment met verwarmde kerkbanken het meest in het geheugen blijft hangen. Een paar grote begrafenissen bij vriesweer deden de Aalsterse politiekers eindelijk besluiten dat het zo niet langer kon en dat de realisatie van de verwarming in de eerstvolgende restauratiefase van het meerjarenplan diende ingeschoven te worden. En zo geschiede in deze vijfde fase. Het hier toegepaste systeem was en bleef de beste optie. Hiervan beleven we nu de in gebruikname en tot nu toe, voor zover we reeds kunnen oordelen en de kinderziektes niet te na gesproken, tot algemene voldoening. Het is dan ook voor alle gebruikers en bezoekers een groot genoegen en een buitengewone luxe te kunnen beschikken over een dergelijk kerkgebouw, waarin de temperatuur nooit meer onder de 10° Celsius zal zakken. Daarom heel veel dank aan ieder voor het welslagen van dit immense project. “

Aldus Deken Marc Verwaeren.

bron: Aalst.TV Facebook
28/03/2018

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst


Terug naar “Kerken, Kapellen, pastoors en hun parochianen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie